Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Planifikimi i pompave – I thjeshtë dhe i shpejtë

Wilo-Select 4 online – Konsulenti i pompave

Me Wilo-Select 4 online përjetoni tani planifikimin e pompave në Brezin e 4-t, në mënyrë fleksibël, komode, efikase dhe me performancë të lartë. Përveç kësaj, në dispozicionin tuaj janë gjithmonë në internet të dhënat aktuale të produktit. Thjeshtë online, të arritshme kudo.

Vetëm në 4 hapa vihet në dispozicion sugjerimi i produktit ose një analizë i ngarkesës të kostot e kohëzgjatjes së punës (LCC-Check).

  • Hap pasqyrën e kostove operancionale
  • Zgjidh pompa të krahasueshme
  • Kontrollo të dhënat e llogaritjes
  • Krahaso kostot e kohëzgjatjes së punës dhe kohët e amortizimit

Me këtë krahasim të kostove të kohëzgjatjes së punës (LCC-Check) informoheni në mënyrë të lehtë për ekonominë e pompave në dispozicion. Wilo-Select 4 online vlerëson pompën optimale të shkëmbimit dhe ju jep rezultate të bindshme në formën e potencialit të llogaritur të kursimit në euro dhe kohën e amortizimit në një faqe të dhënash.

Wilo-Select 4 start

Mundësia për krahasimet e produktit mund të shërbejë si bazë për konsulencë teknike dhe si bazë vendimi në bisedën e klientit. E re është edhe përzgjedhja e re e aksesorëve për përdorime të furnizimit me ujë, si dhe për ujërat e ndotura dhe ujërat e zeza nëpërmjet një ndërfaqeje që operohet me intuitë, për të krijuar tenderë dhe oferta. Funksione të tjera eksportimi dhe dërgimi direkt i oferta dhe teksteve të tenderit me email garantojnë një komunikim efikas me klientët tuaj.

Ju rekomandojmë të regjistroheni, pasi mund të merrni edhe lista çmimesh dhe informacione të tjera për produktit specifike për tregun. Projekti i integruar dhe personal bën të mundur sigurimin e konfigurimit tuaj.

Avantazhet tuaja

  • Operim komfort dhe i thjeshtë
  • Konfigurimi i sigurt i produkteve me llogaritje hidraulike
  • Krahasim i kohëve të amortizimit, kostot e punës dhe kostot e kohëzgjatjes së punës me një shikim
  • Mbështetje optimale për planifikim dhe konsulencë të klientit