Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia

Chicago skyline aerial drone view from above, lake Michigan and city of Chicago downtown skyscrapers cityscape from Lincoln park, Illinois, USA

Green Solutions for a better climate

Zbuloni praninë tonë virtuale në IFAT 2020

Na vjen shumë keq për shtyrjen e IFAT 2020. Sidoqoftë, ne nuk duam t'i fshihemi por ti shfaqim zgjidhjet tona interesante për të gjitha fushat e menaxhimit të ujit - Zgjidhjet tona mjedisore për më shumë qëndrueshmëri dhe mbrojtje të klimës. Vizitoni pavionin tonë të ekspozitës dixhitale, zbuloni zgjidhjet tona të gjelbra, shërbimet tona Wilo dhe ndihmësin tonë të ri Wilo-Live.

Thelbi i strategjisë sonë të qëndrueshme është të sigurojmë më shumë me ujë të pastër për më shumë njerëz, duke zvogëluar sa me shumë ndikimin në mjedis. Arritja e këtij qëllimi kërkon një përqendrim në të gjithë ciklin e prodhimit të ujit. Administrimi i qëndrueshëm i ujit nuk përqendrohet vetëm në prodhimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm. Ruajtja dhe trajtimi i ujërave të zeza është gjithashtu me rëndësi qendrore. Ato ndihmojnë për tu siguruar që burimet e vlefshme të ujit trajtohen me efektivitet dhe parandalojnë vlerat e larta të ndotjes.

Wilo ofron një gamë të gjerë produktesh për të gjitha fushat e administrimit të ujit dhe punon vazhdimisht për të përmirësuar portofolin e prodhimeve të saj.

Transformimi dixhital ecën paralelisht me ndryshimet e shumta si përparësitë, mundësitë, por edhe sfidat dhe paqartësitë e reja. Wilo është një pionier dixhital në industrinë e pompave që po shfrytëzon mundësitë e dixhitalizimit në rritje dhe përdorimin e sistemeve të zgjuara të ujit për të ndihmuar në plotësimin e kërkesave të ardhshme në drejtim të nxjerrjes së ujit të pijshëm, pompimit të ujit dhe transportit e trajtimit të ujërave të ndotura.

SDG Poster ohne UN Emblem ONLINE EDITION

UN Global Compact dhe SDGs

Marëveshja botërore e Kombeve të Bashkuara është nisma më e madhe dhe më e rëndësishme për menaxhimin e përgjegjshëm të ndërmarrjeve në të gjithë botën. Dhjetë parimet e përgjithshme dhe Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) mbështesin largpamësinë e një ekonomie gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme botërore që sjellpërfitime për të gjithë njerëzit, komunitetet dhe tregjet, tani dhe në të ardhmen.

Bordi Ekzekutiv i Wilo-s ju bashkua Marveshjes Globale të Kombeve të bashkuara në 2018, duke nënvizuar kështu angazhimin e tij për të dhënë një ndihmesë në objektivat ndërkombëtare të qëndrueshmërisë

Lexoni më shumë në website-in korporatës

Pikat kryesore të qëndrueshme në IFAT 2020

Zgjidhje për të gjitha fushat e Menaxhimit të Ujërave

Mungesa globale e ujit është duke e kthyer ujin në një nga mallrat më të çmuar në botë. Furnizimi i pandërprerë i ujit të pijshëm,për bujqësi dhe industri është një nga sfidat më të mëdha të së ardhmes. Qëllimi i Wilo është të ofrojë zgjidhje të përshtatshme për arritjen e kësaj.

Nxjerrja e ujit të papërpunuar

Prodhimi i besueshëm i ujit të pijshëm është një nga gurthemelet e një shoqërie funksionale. Produktet tona vendosin standarde për sa i përket efikasitetit dhe efektivitetit. Për shembull, pompat tona fleksibile zhytëse arrijnë efikasitetin e pompës deri në 84.5%. Janë gjithashtu të përshtatshëme për të sfiduar proceset e nxjerrjes së ujit të papërpunuar dhe mund të transportojnë deri në 310 m³ ujë në orë.

Wilo-Actun OPTI-MS

Pompa jonë zhytëse me energji diellore Wilo-Actun OPTI-MS siguron një furnizim të pavarur me ujë dhe kosto efektive, madje edhe në vende të largëta.

SDG 6 - Ujë i pastër dhe paisje sanitare

Një pompë e vetme zhytëse që furnihohet me energji nga panelet diellore siguron me siguri deri në 650 njerëz me ujë të pijshëm, madje edhe në zona të largëta.

SDG 9 - Industri, inovacion dhe infrastrukturë

Ne po fuqizojmë komunitete me infrastrukturë të dobët duke i furnizuar me uje me kosto të efektshme i cili nuk varet nga rrjeti e energjisë elektrike.

SDG 13 - Veprim klimatik

Falë përdorimit të energjisë së rinovueshme, zgjidhja jonë zvogëlon emetimet e CO2 përafërsisht. 2 ton në vit / pompë *.

* Krahasuar me një pompë zhytëse të paisur me motor ose gjenerator me naftë

Informacion mbi produktin

Wilo-Actun Zetos

Wilo-Energy Solutions është një iniciativë që u tregon përdoruesve sesi instalimi i tyre mund të bëhet më efikas duke zëvendësuar në mënyrë proaktive pompat aktuale jo efikase të punës me pompa me efikasitet të lartë. Wilo-Actun ZETOS përmirëson performancën e furnizimit me ujë me një efikasitet të pompës deri në 85.5%

SDG 6 - Ujë i pastër dhe paisje sanitare

Wilo-Actun ZETOS është zgjidhja më efikase për furnizimin me ujë të pijshëm *. Garanton përdorimin e qëndrueshëm të burimit të vlefshëm të ujit.

SDG 9 - Industri, inovacion dhe infrastrukturë

Veshja jonë inovative Ceram CP për mbrojtje kundër formimit të okërve (gur gëlqeror) garanton një jetë më të gjatë shërbimi të Wilo-Actun ZETOS. Infrastruktura e furnizimit me ujë është pra më e qëndrueshme.

SDG 13 - Veprim klimatik

Falë modernizimit të ujësjellësit në Bad Überkingen, deri në 100,000 kWh energji elektrike kursen në vit me zgjidhjen tonë. Emetimet e CO2 zvogëlohen për 53.7 ton.

* Wilo-Actun ZETOS plotëson kërkesat e pompimit të ujit të pijshëm në shumë vende si SH.B.A. (NSF61), Britani e Madhe (BS), Francë (ACS) dhe Gjermani (UBA).

Informacion mbi produktin

Furnizim me ujë

Urbanizimi progresiv po vendos kërkesa të konsiderueshme për furnizimin me ujë. Kjo bën që siguria e furnizimit të jetë një çështje e teknologjisë në kuptimin e besueshmërisë dhe rritjes së vëllimeve të ujit. Produkte si pompat e rastit të ndarjes përdoren kudo që është e nevojshme për të lëvizur vëllime të mëdha të ujit dhe kërkohet besueshmëri absolute dhe efikasitet i vazhdueshëm. Ata mund të transportojnë deri në 17,000 m³ / orë me efikasitet energjetik deri në 90%.

Wilo-Atmos GIGA-N

Wilo po jep një kontribut të rëndësishëm në uljen efektit të gazrave të serrës. Në krahasim me serinë e mëparshme, seria Wilo-Atmos GIGA-N, zvogëlon emetimet e CO2 deri në 26 ton çdo vit.

SDG 9 - Industria, inovacioni dhe infrastruktura

Njësitë monitoruese dhe paketat e shërbimeve të përshtatura për operatorin sigurojnë besueshmërinë operacionale të furnizimit me ujë komunal.

SDG 11 - Qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme

Kombinimi me ndryshuesin e frekuencës Wilo-EFC garanton lidhjen me menaxhimin e sistemit energjetik të qyteteve dhe komunave dhe përmirëson në mënyrë të qëndrueshme furnizimin me ujë.

SDG 13 - Veprim klimatik

Gjenerata e re e pompave Wilo-Atmos GIGA-N konsumon deri në 48,000 kWh më pak energji dhe zvogëlon emetimin e CO2 deri në 26 ton *.

* Krahasuar me brezin e mëparshme të pompave centrifugale horizontale

Informacion mbi produktin

Wilo-Atmos TERA-SCH

Kur prodhon dhe zhvillon produkte, Wilo shikon përpara për të marrë parasysh fundin e jetës së tyre të shërbimit. 95% e përbërësve të Wilo-Atmos TERA-SCH mund të riciklohen.

SDG 11 - Qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme

Lidhja me menaxhimin e sistemit energjetik me anë të konvertuesit të frekuencës Wilo-EFC përmirëson në mënyrë të qëndrueshme furnizimin me ujë në rrjete të mëdha shpërndarëse të qyteteve të zhvilluara-mënçura.

SDG 12 - Konsumi dhe prodhimi i përgjegjshëm

Wilo është i ndërgjegjshëm për riciklueshmërinë kur zhvillon produktet. Materialet dhe përbërësit e përdorur kanë një normë riciklimi prej 95%.

SDG 13 - Veprim klimatik

Pompa e re Wilo-Atmos TERA-SCH me aks të ndarë, konsumon deri në 48,000 kWh më pak energji dhe zvogëlon emetimet e CO2 deri në 39 ton në vit / pompë *.

* Krahasuar me pompën tradicionale.

Trajtimi i ujërave të zeza

Mungesa e burimeve dhe kërkesat në rritje të vazhdueshme për ujë të freskët kërkojnë zgjidhje efikase dhe të besueshme për trajtimin e besueshëm të ujit. Produkte të ndryshme Wilo përdoren në përpunimin e ujit të shërbimit, riciklimin e ujit dhe impianteve të trajtimit të ujërave të zeza. Përzierësi i zhytur i plotëson këto kërkesa me një motor me efikasitet të lartë dhe materiale me veshje të ulët që janë përshtatur për mjedisin e ashpër të funksionimit.

Wilo-EMU TRE, -Sevio ELASTOX, -Panel kontrolli TP

Energjia është një burim i vlefshëm, dhe ne synojmë ta përdorim atë me kursim. Produktet Wilo garantojnë përzierjen optimale të ujërave të zeza me përdorimin minimal të energjisë në impiantet e trajtimit të ujërave të zeza.

SDG 9 - Industria, inovacioni dhe infrastruktura

Ne garantojmë pastrimin efikas të ujit duke përdorur teknologjinë tonë të trajtimit të ujërave të zeza dhe për këtë arsye plotësojmë kërkesën në rritje për ujë të freskët.

SDG 11 - Qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme

Dimensionimi i pajisjeve duke përdorur një simulim CFD dhe kontrollin inteligjent Wilo-TP Control na lejon të garantojmë trajtim biologjik të ujërave të zeza operacionalisht të besueshëm.

SDG 13 - Veprim klimatik

Konsumi i energjisë jashtëzakonisht i ulët mundëson që CO2 të zvogëlohet deri në 19.7 ton në vit për një impiant mesatar të trajtimit të ujërave të zeza me gjashtë përziersa zhytës dhe tre pellgje/basene

Wilo-Vardo WEEDLESS, -Sevio ELASTOX, -Savus DECA, -Panel kontrolli TP

SDG 6 - Ujë i pastër dhe paisje sanitare

Me Wilo-TP Control, ne po i ndihmojmë operatorët të plotësojnë vlerat e kërkuara me ligj për shkarkimin e ujit në rrjedhat e lumenjevë ose në natyrë.

SDG 11 - Qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme

Duke përdorur dimensionimin specifik të sistemit të pajisjeve dhe kontrollin inteligjent Wilo-TP Control, ne garantojmë trajtim operativ të besueshëm të ujërave të zeza.

SDG 17 - Partneritete për qëllimet

Ne punojmë së bashku me universitetet dhe një rrjet global partnerësh për të vazhduar të rrisë efikasitetin e riciklimit të ujërave të zeza.

Mbledhja dhe transporti i Ujërave të Zeza

Pompimi i ujërave të zeza të patrajtuara po rritet gjithmonë e më shumë për shkak të shtimit në rritje të mbetjeve të ngurta dhe koha e mbajtjes në rrjet po rritet, gjë që po bën që, lëngu i pompuar të jetë më agresiv dhe problematik. Me efikasitet motorik deri në 92.3% dhe efikasitet hidraulik deri në 75%, modeli ynë më i ri Wilo-Rexa SOLID-Q, që ka inteligjencë Nexos është pompa e parë dixhitale e ujërave të zeza, e zhytur, me teknologji motorike IE5 PM, e cila na lejon të pompojmë 360m³ / orë ujë me një shkallë jashtëzakonisht të lartë të efikasitetit dhe besueshmërisë.

Wilo-EMUport CORE

Wilo është vazhdimisht duke optimizuar përdorimin e lëndëve të para në prodhimin e saj. Përveç kësaj, konsumi i burimeve zvogëlohet më tej nga përdorimi i materialeve të qëndrueshme.

SDG 11 - Qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme

Falë integrimit të një sistem kullimi presioni tek modeli Wilo-Nexos NET-Inteligjent, stacionet e pompave të paisura me depozitë, kontrollohen me efikasitet, duke mundësuar gjithashtu mirëmbajtjen e tyre sa më të mirë.

SDG 12 - Konsumi dhe prodhimi i përgjegjshëm

Sistemet tona Wilo-EMUport CORE janë bërë nga polietileni i riciklueshëm. Polietileni siguron një jetë shumë të gjatë shërbimi dhe minimizon përqindjen që duhet të hiqet në rast të asgjësimit.

SDG 13 - Veprim klimatik

Gjeometria efikase e helikave siguron një konsum të ulët të energjisë në sistemin e përgjithshëm.

Informacion mbi produktin

Wilo-Rexa SOLID-Q

Wilo-Rexa SOLID-Q me Nexos Intelligence shkëlqen falë besueshmërisë së jashtëzakonshme operative, efikasitetit të energjisë dhe lidhjes së thjeshtë. Ky sistem i zgjuar i ujit rrit në mënyrë të qëndrueshme efikasitetin dhe komoditetin e punës së përditshme.

SDG 9 - Industria, inovacioni dhe infrastruktura

Ndjeshmëria e Wilo-Rexa SOLID-Q për mos tu bllokuar dhe kontrolli i integruar automatik Nexos LSI e bëjnë infrastrukturën e ujërave të zeza në qytete dhe komuna të zgjuara dhe më të besueshme në funksionim.

SDG 11 - Qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme

Wilo-Rexa SOLID-Q me Nexos Intelligence plotëson kërkesat e zonave metropolitane ku infrastruktura dhe aspektet e jetës janë të ndërlidhura në mënyrë dixhitale. Stacionet e pompimit mund të monitorohen dhe mirëmbahen lehtësisht.

SDG 13 - Veprim klimatik

Kontrolli automatik i integruar Nexos LSI minimizon humbjet e fërkimit në tubacion dhe zvogëlon kostot e energjisë deri në 20% dhe emetimet e CO2 deri në 20.7 ton në vit / pompë *.

* Krahasuar me pompat e ujërave të zeza konvencionale.

Informacion mbi produktin

Wilo-Rexa SUPRA-V me ndërfaqe të të dhënave Wilo-Digital

Ndërfaqja Wilo-Rexa SUPRA-V me Wilo-Digital Data është inovacioni ynë i fundit në fushën e pompave të ujërave të zeza. Ajo siguron kursime të mëdha të energjisë dhe lehtësi dixhitale të funksionimit për menaxhimin e ujërave të zeza me kosto më efektive.

SDG 9 -Industria, inovacioni dhe infrastruktura

Lidhshmëria e pompave dhe stacioneve të pompimit, si dhe monitorimi i përshtatshëm në distancë i njësive individuale sigurojnë infrastrukturën e qëndrueshme të depozitimit të ujërave të zeza.

SDG 11 - Qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme

Wilo-Rexa SUPRA-V me Wilo-Digital Interface të integrimit është lehtësisht i integruar në menaxhimin ekzistues të sistemit komunal dhe si i tillë u jep qyteteve dhe komunave qëndrueshmërinë të jenë të përshtatshme për të ardhmen.

SDG 13 - Veprim klimatik

Falë efikasitetit më të mirë të klasës së tij, emetimet e CO2 zvogëlohen deri në 13.6 ton në vit dhe pompë *.

* Krahasuar me pompën tradicionale të ujërave të zeza.

Informacion mbi produktin

Wilo-Nexos NET-Inteligjent

Sistemet zgjuara të ujit të stacioneve të pompimit individuale të rrjetit Wilo, monitorojnë dhe i kontrollojnë ato për të siguruar e presion të qëndrueshëm kullimi dhe efikasitet të energjisë. Kjo i mundëson Wilo të mbështesë në mënyrë të qëndrueshme bashkësitë dhe bashkitë e ndryshme,

SDG 6 - Ujë i pastër dhe paisje sanitare

Wilo-Nexos NET-Intelligjent mundëson që deri në 1.000 stacione pompimi në të njëjtin rrjet dhe të kontrollohen dixhitalisht dhe me inteligjence duke garantuar presion të besueshëm gjatë kullimit/shkarkimit

SDG 11 - Qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme

Inteligjenca Wilo-Nexos NET thjeshton menaxhimin e stacioneve të pompimit me rrjet inteligjent të sistemit. Qasja me anë të internetit dhe transferimet e shpejta dixhitale të të dhënave garantojnë një monitorim efikas në distancë të sistemit.

SDG 13 - Veprim klimatik

Depozitat në tubacione minimizohen duke optimizuar normën e rrjedhës. Prandaj, sistemi i përgjithshëm kursen energji deri në 30% *.

* Krahasuar me sistemet konvencionale të kullimit të presionit.

Modelimi i Ndërtimit të Informacionit - Wilo është gati për BIM

Ne jemi një nga prodhuesit e parë që ju ofrojmë qasje jashtëzakonisht të lehtë për të kompletuar të dhënat e produktit BIM për pompat tona të ngrohjes. Për shembull, ju mund të përdorni BIM (Modelimi informacionint të ndërtesave) për të integruar punën tuaj dimensionuese në mënyrë më efikase në planifikimin e përgjithshëm, dhe për ta bërë bashkëpunimin tuaj me anëtarët e tjerë të projektit shumë më të thjeshtë.

Merrni të gjitha informacionet e rëndësishme për BIM

We have answers to your questions

Our products and services have aroused your interest? Then we are happy to help!

Whether it's creating an offer or editing service specifications, designing different types of equipment, advising on the selection of pumps and switchgear, or just helping with hydraulic and control issues.

Feel free to contact your nearest sales office and make an appointment. We look forward to you!

Find the right contact for your question.