Cooling, air-conditioning

Me ajrim të kontrolluar për klimë të rehatshme

Cilësia e ajrit dhe temperatura e përshtatshme e ambientit janë baza për produktivitetin dhe ndjesinë e mirëqenies. Kondicionimi i ajrit duhet përshtatur nëpërmjet përcaktimit të saktë të temperaturës, lagështisë së ajrit dhe qarkullimit të tij sipas përdorimit të ndryshëm të ambienteve. Kështu, p.sh. një godinë zyrash kërkon një kondicionim ajri të ndryshëm nga ai i një spitali ose i një ndërtese fabrike.

Zgjidhje individuale pompash për çdo zbatim ajri të kondicionuar

Ndjesia individuale e komfortit nënkupton mundësinë për të përcaktuar vetë temperaturën brenda dhomës suaj, pavarësisht nga temperatura e jashtme. Impiantet e ajrit të kondicionuar, të cilët vihen në lëvizje nga pompa me efektivitet të lartë nga Wilo, kujdesen për komfort maksimal me kosto të ulëta energjie. Për impiante të ajrit të kondicionuar poshtë nivelit të lëngut kthyes, Wilo ka gjithashtu një zgjidhje të përshtatshme: një pajisje pompimi Wilo për ujin kondensat për largimin e kondensimit.

Edhe për impiante të ajrit të kondicionuar në pasuritë e patundshme që përdoren në industri, ne ofrojmë pompa me efikasitet të lartë, të besueshme dhe të kursyese të energjisë, të cilat, natyrisht, janë gati për automatizimin e ndërtesave. Impiantet e ajrit të kondicionuar që qëndrojnë poshtë nivelit të lëngut kthyes, për largimin e kondensimit kanë nevojë për një pajisje pompimi për ujin kondensat. Wilo ofron zgjidhje individuale dhe me vlerë të lartë pikërisht për këtë zbatim.

Zbatime të ftohjes dhe ajrit të kondicionuar si sfidë e veçantë

Dhomat e ftohjes paraqesin sfida të veçanta për shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesës. Wilo ofron zgjidhje speciale për sistemet e ftohjes në objektet industriale. Me performancë të lartë, të besueshme dhe kursimtare në funksionim falë teknologjisë me efikasitet të lartë.

Për sistemet e ajrit të kondicionuar ose të ftohjes, të cilët qëndrojnë poshtë nivelit të lëngut kthyes, Wilo ofron në mënyrë individuale për projektin pajisje pompimi për ujin kondensat.