Desalination

Si ta bëjmë ujin sërish të përdorshëm.

Në të ardhmen shkripëzimi do të fitojë një rëndësi të madhe, sepse furnizimi i të gjithë njerëzve me ujë të pastër do të vijë duke u përkeqësuar si rezultat i mungesës ose i ndotjes së ujërave të ëmbla ekzistuese.

Në veçanti rritet nevoja për zgjidhe inovative dhe ekonomike nëse bëhet fjalë për shkripëzimin e ujit të detit. Meqë ky proces ka një nevojë të lartë për energji, kjo sugjerohet aty ku ka pak rezerva me ujë të ëmbël.