Raw water intake

Zgjidhja për puse dhe ujëra sipërfaqësore

Kudo ku nevojiten sasi të mëdha uji, njeriu është i varur te nxjerrja e ujit sipërfaqësor. Nëpërmjet puseve të sheshta në liqene ose lumenj, uji pompohet dhe transportohet më tej, për shembull për përpunimin e ujërave.

Hapja dhe menaxhimi i puseve është një faktor i rëndësishëm kostoje në furnizimin me ujë. Të rëndësishme janë njohuri të plota në gjeohidrologji, nxjerrjen e ujit, variantet dhe materialet e ndërtimit, si dhe sjelljet e rrymave në puse. Puset individuale ose pusi i thellësisë së tokës ju bën të pavarur nga uji i pijshëm i kushtueshëm dhe nga uji i shiut që mund të disponohet në mënyrë të kufizuar. Për pompimin e ujërave nëntokësore dhe në vaditjen e sipërfaqeve të mëdha ju vijnë në ndihmë në mënyrë të thjeshtë dhe të besueshme pompat Wilo për ujërat nëntokësore.

Zgjidhje të besueshme për sasi pompimi të çdo madhësie

Furnizuesit komunalë, por edhe industria, kanë nevojë çdo ditë për sasi të mëdha uji. Metoda efikase dhe shfrytëzimi i burimeve të reja, të tilla si uji i detit ose akuiferet (burime uji nëntokësor) janë opsione të mundshme për të siguruar furnizimin e ardhshëm. Në nxjerrjen e ujit nga liqenet, digat e rezervuarëve, lumenjtë dhe detet vendosen që sot standarde të larta ekologjike dhe ekonomike. Një pus disponon potenciale të mëdha kursimi nëse pompa punon në pikën e saj optimale të punës. Pompat me motor të zhytur nga Wilo mund të përshtaten saktë sipas nevojave të punës. Thellësia e instalimit dhe rendimenti i puseve përcaktojnë se cila pompë duhet të vendoset. Kriteret e përzgjedhjes janë efektiviteti më mirë i mundshëm për minimizimin e kostove të energjisë dhe për përdorimit e materialeve të përshtatshme për një punë të pompës afatgjatë dhe pa nevojë mirëmbajtjeje. Përveç kësaj, rregullimi i saktë i diametrit të helikës bën të mundur cilësimin e saktë të prurjeve të dëshiruara. Kjo ju garanton një zgjidhje ekonomike. Madje edhe nivele të ndryshueshme uji, për shembull në diga, ne i menaxhojmë me efektivitetin më të lartë dhe me siguri të lartë funksionimi. Për heqjen e ujit me përbërës korrozivë dhe abrazivë ne përdorim materiale të forta, të tilla si dupleks dhe veshje të tilla si Ceram ose Ceram CT. Ata pengojnë sulmin e materialeve agresive dhe bëjnë të mundur një funksionim më të gjatë të pompës.