Wastewater treatment

Rinovim perfekt i burimeve të ujit

Për sa i përket temës së ndryshimeve klimatike, konsumi i vogël i energjisë është një temë qendrore e tregut. Presioni i kostove ndaj furnizuesve komunalë dhe privatë rritet. Sfidat rriten. Ndër të tjera, këtu futen edhe përqindja në rritje e mbetjeve të ngurta në ujëra të zeza, rregullore dhe kërkesa më të rrepta ligjore. Në këtë ndërveprim Wilo është një partner tek i cili mund të besoni plotësisht për të gjitha fushat. Një sjellje kursimi me burimin e çmueshëm "ujë" është diçka pothuajse e natyrshme sot, megjithatë rrit në të njëjtat përmasa përqindjen e mbetjeve të ngurta në ujërat e ndotura. Si rezultat i kësaj, pompimi i ujit të patrajtuar bëhet gjithmonë e më kompleks. Në të gjithë botën Wilo është një term për inxhinierinë në traditën gjermane të klasës së parë. Pompat dhe sistemet Wilo vendosin standarde të reja lidhur me performancën teknike dhe efikasitetin në trajtimin e ujërave të zeza komunale. Në çështjet e mbrojtjes së mjedisit dhe të ruajtjes së burimeve, trajtimi i ujërave të zeza luan një rol të rëndësishëm.

Zgjidhje inteligjente për qarkun e trajtimit të ujërave të zeza

Që nga planifikimi dhe konfigurim deri te vënia në punë dhe mirëmbajtja: Ekspertët tanë ju mbështesin personalisht gjatë të gjitha fazave të projektit. Në këtë mënyrë, sistemet dhe zgjidhjet e produkteve të Wilo vendosin standarde të reja në performancën teknike, efikasitetin e kostove, besueshmërinë dhe afatin e shërbimit.

Ne ju mbështesim me zgjidhje për

  • enë mbledhëse të ujit të shiut
  • stacione pompimi hyrëse
  • pastrim mekanik dhe trajtim paraprak
  • pastrim biologjik
  • pastrim biologjik me diafragmë
  • pastrim i mëvonshëm, stacione pompimi dalëse dhe trajtim të llumit