Water Supply

Projektimi i furnizimit me ujë plot me përgjegjësi dhe efikasitet me Wilo

Uji futet te burimet më të çmueshme të tokës. Popullsia gjithmonë në rritje e botës konsumon gjithmonë e më shumë ujë: për të pirë, për të larë dhe pastruar, në bujqësi dhe industri. Mungesa globale e ujit është një problem shumë i ngutshëm – dhe fsheh një potencial të madh konflikti. Prandaj, nxjerrja dhe sigurimi i ujit bëjnë pjesë te sfidat më të rëndësishme të së ardhmes. Wilo zhvillon pompa dhe sisteme me të cilat mund të përdoren dhe optimizohen burime dhe metoda të reja për nxjerrjen e ujit. Zgjidhjet tona fleksible garantojnë një furnizim të besueshëm dhe u përshtaten kërkesave në aq shumë ndërtesa të ndryshme të tilla si në blloqe apartamentesh, shkolla ose komplekse industriale. Me koncepte individuale dhe teknologji me efektivitet të lartë ne çojmë përpara në mënyrë të qëllimshme ndërtimin e rrjeteve inteligjente dhe shpërndarjen e impianteve të decentralizuara për përpunimin e ujërave.

Teknologjia e ujit nga Wilo

Si ofrues sistemi me plot përgjegjësi, Wilo mbulon të gjithë ciklin e qarkullimit të ujit me ofertën e tij të gjerë të pompave, aksesorëve të pompave dhe shërbimeve. Kompetenca jonë e përdorimit shtrihet që nga nxjerrja e ujit (natyral) nga puset ose nga trupat e ujorë të hapur, vazhdon me përdorimin e ujit të shiut deri te përpunimi i ujërave dhe furnizimit me ujë. Edhe grupet e pompave për rritjen e presionit futen në gamën tonë të produkteve. Gama e produkteve përmbyllet me zgjidhjet e pompave për shkripëzim dhe për spërkatje në formë shiu në bujqësinë komerciale.

Qoftë për menaxhimin e burimeve ujore komunale, industrinë, shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesës ose shtëpisë, bujqësinë ose ndërtimin dhe minierat, Wilo punon gjithmonë për të gjetur zgjidhje edhe më efikase dhe të qëndrueshme për projektin tuaj.

Qëllimi ynë i qartë është: të ofrojmë teknikën më të mirë në fushën e furnizimit me ujë.

Pressure boosting


Raw water intake

Firefighting


Clean water treatment

Distribution and boosting