Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Drain LP | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Drain LP

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Operim i thjeshtë falë dorëzimin ë gjerë
Përshkrimi i serive
Wilo-Drain LP

Konstruksioni

Pompë drenazhimi vetëthithëse me motor standard për montim në të thatë

Përdorimi

Pompim i

 • Ujërave të ndotura
 • Ujit industrial
 • Ujit të liqenit

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

NO VALUE

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Drain LP 40/10

LP

Pompë vetëthithëse

40

Diametri nominal (1½")

10

Lartësia maks. e dërgimit në m

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese: 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes: IP44
 • Temperatura e lëngjeve: 3 ... 35 °C
 • Lidhja e thithjes/presionit: Rp 1½
 • Thellësia maks. e thithjes: 6 m

Materiale

 • Trupi i pompës: PP
 • Helika: Tunxh
 • Boshti: 1.4006
 • Bllokues mekanik: C/Cr
 • Guarnicione statike: NBR
 • Karkasa e motorit: Al

Konstruksioni

Pompë centrifugale vetëthithëse në ndërtim e bllokut për montim në të thatë të transportueshëm dhe stacionar, jo e zhytur.

Sistem hidraulik me bashkues në thithje horizontale dhe bashkues me presion vertikale. Helikat e përdorura janë me shtjellë. Shtytja kryhet nga një motor standard. Sistemi hidraulik dhe motori kanë një bosht të përbashkët. Montimi i sigurt realizohet nga një bazament me pak dridhje.

Dorëzim

 • Pompë
 • 2x kundraflanxhë me fileto e brendshme G 1½
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës.
Dokumente

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Emërtimi i produktitDalja e presionitFuqia nominale e motorit P2Linja ushqyeseNumri i artikullit
Drain LP 40/10
Rp 1½
0,4 kW
1~230 V, 50 Hz
2047645