Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Drain TMW 32

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • E lehtë për përdorim - dorezë mbajtëse ergonomike, peshë e vogël, version i gatshëm për përdorim (Plug&Pump)
 • E sigurt në funksionim - motor me kapsulë inoksi me këmishë për ftohje të detyruar, bllokues mekanik dhe fole permistopi
 • Drain TMR me thithje sipërfaqësore - nivel minimal i ujit të mbetur në fund prej 2 mm
Përshkrimi i serive
Wilo-Drain TM/TMR/TMW 32

Konstruksioni

Pompë me motor të zhytur për montim stacionar dhe të transportueshëm brenda në ujë. Pompë me galexhant elektrik të montuar për funksionim të plotë automatik.

Lëngje

Për pompim në zonat shtëpiake të:

 • Ujra të ndotura pa fekale
 • Ujë i ndotur (me sasi të pakta rëre dhe zhavorri)

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Mbikëqyrje termike e motorit me vetëveprim
 • Kondensator i integruar
 • Galexhant elektrik i integruar

Çelësi tip

Shembull:

Drain TMW 32/11HD-10M

TM

Seria

W

Versioni:

 • Pa = standard
 • W = me funksionin «Twister»
 • R = me thithje sipërfaqësore

32

Diametri nominal i lidhjes së presionit

11

Lartësia maks. e dërgimit në m

HD

Versioni për lëngje agresive (AISI 316L)

10M

Gjatësia e ndryshuar e kabllos:

 • Pa = 4 m (13 ft) kabllo e lidhjes
 • 10M = 10 m (33 ft) kabllo e lidhjes
 • 30M = 30 m (98 ft) kabllo e lidhjes

Të dhënat teknike

 • Lidhja elektrike: 1~230 V, 50 Hz
 • Mënyra e punës, e zhytur: S1
 • Mënyra e punës, jo e zhytur: S3 25%
 • Klasa e mbrojtjes: IP68
 • Klasa e izolimit: F
 • Temperatura e lëngjeve: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Materiale

 • Trupi i sistemit hidraulik: PP-GF30
 • Helika: PPE/PS-GF20
 • Rrjetë filtruese mbrojtëse: Materiali kompozit
 • Karkasa e motorit: 1.4301 (AISI 304) (Varianti HD: AISI 316L)
 • Permistopi:
  • Në anën e pompës: C/SiC (BQ1PFF)
  • Në anën e motorit: NBR
  • Statike: NBR
 • Skaji i boshtit: 1.4104 (AISI 430F) (Varianti HD: AISI 316L)

Konstruksioni

Drain TM 

Pompë e ujërave të zeza me helikë të hapur disa-kanaleshe dhe lidhje vertikale e filetuar. Trupi i pompës, rrjetë filtruese mbrojtëse dhe helikë prej materiali kompozit. Motor 1~ (me ftohje me këmishë) me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Karkasë e motorit prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë: në anën e motorit është një unazë mbajtëse e premistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik i montuar. Kabllo e lidhjes elektrike me galexhant elektrik dhe spinë të integruar (CEE 7/7).

Drain TMW

Pompë e ujërave të zeza me pajisje gjeneruese turbulencash, të integruar (funksioni Twister), helikë të hapur disa-kanaleshe dhe lidhje vertikale të filetuar. Trupi i pompës, rrjetë filtruese mbrojtëse dhe helikë prej materiali kompozit. Motor 1~ (me ftohje me këmishë) me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Karkasë e motorit prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë: në anën e motorit është një unazë mbajtëse e premistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik i montuar. Kabllo e lidhjes elektrike me galexhant elektrik dhe spinë të integruar (CEE 7/7).

Funksioni Twister garanton një pështjellim të vazhdueshëm në zonën e thithjes së pompës. Pështjellimet parandalojnë rënien dhe ngurtësimin e pjesëve që bien në fund të ujit. Në këtë mënyrë arrihet një pusetë shkarkimi më e pastër dhe reduktohet krijimi i erërave.

Drain TMW ... HD

Pompë e ujërave të zeza me pajisje gjeneruese turbulencash, të integruar (funksioni Twister), helikë të hapur disa-kanaleshe dhe lidhje vertikale të filetuar. Trupi i pompës, rrjetë filtruese mbrojtëse dhe helikë prej materiali kompozit. Motor 1~ (me ftohje me këmishë) me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Karkasa e motorit dhe boshti prej inoksi me cilësi të lartë (AISI 316L). Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë: në anën e motorit është një unazë mbajtëse e premistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik i montuar. Kabllo e lidhjes elektrike me galexhant elektrik dhe spinë të integruar (CEE 7/7).

Funksioni Twister garanton një pështjellim të vazhdueshëm në zonën e thithjes së pompës. Pështjellimet parandalojnë rënien dhe ngurtësimin e pjesëve që bien në fund të ujit. Në këtë mënyrë arrihet një pusetë shkarkimi më e pastër dhe reduktohet krijimi i erërave.

Drain TMR

Pompë e ujërave të zeza me thithje në thellësi (për të pompuar jashtë deri 2 mm ujë mbetës në fund), helikë disa-kanalëshe të hapur dhe lidhje e filetuar vertikale. Trupi i pompës, rrjetë filtruese mbrojtëse dhe helikë prej materiali kompozit. Motor 1~ (me ftohje me këmishë) me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Karkasë e motorit prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë: në anën e motorit është një unazë mbajtëse e premistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik i montuar. Kabllo e lidhjes elektrike me galexhant elektrik dhe spinë të integruar (CEE 7/7).

Drain TM 32/8-10M

Pompë e ujërave të zeza me helikë të hapur disa-kanaleshe dhe lidhje vertikale e filetuar. Trupi i pompës, rrjetë filtruese mbrojtëse dhe helikë prej materiali kompozit. Motor 1~ (me ftohje me këmishë) me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Karkasë e motorit prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë: në anën e motorit është një unazë mbajtëse e premistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik i montuar. Kabllo e lidhjes elektrike me spinë të integruar (CEE 7/7), pa galexhant elektrik.

Dorëzim

Drain TM 32

 • Pompë
 • Bashkues tubi fleksibël, i ofruar
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Drain TMW 32

 • Pompë
 • Valvul moskthimi e montuar paraprakisht
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Drain TMR 32

 • Pompë
 • Valvul moskthimi e montuar paraprakisht
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-Drain TM 32, Wilo-Drain TMW 32, Wilo-Drain TMR 32

Numri i artikullit 2224442
Botim 2022-07
Formati i faqeve 239.9 x 327.0 mm
Numri i faqeve 16
PDF (7 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)