Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Drain TS/TSW 32 | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Drain TSW 32

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • E lehtë për përdorim – peshë e vogël, version i gatshëm për përdorim (Plug&Pump)
 • Ideale për përdorim të lëvizshëm – trup inoksi i fortë, rezistent ndaj goditjeve
 • E sigurt në funksionim – motor me kapsulë inoksi me këmishë për ftohje të detyruar, bllokues mekanik dhe fole permistopi
Përshkrimi i serive
Wilo-Drain TS/TSW 32

Konstruksioni

Pompë me motor të zhytur për montim stacionar dhe të transportueshëm brenda në ujë. Pompë me galexhant elektrik të montuar për funksionim të plotë automatik.

Lëngje

Për pompim në zonat shtëpiake të:

 • Ujra të ndotura pa fekale
 • Ujë i ndotur (me sasi të pakta rëre dhe zhavorri)

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Mbikëqyrje termike e motorit me vetëveprim
 • Kondensator i integruar
 • Galexhant elektrik i integruar

Çelësi tip

Shembull:

Drain TSW 32/8-A/B 10M KA

TS

Seria

W

Versioni:

 • TS = pa funksionin Twister
 • TSW = me funksionin Twister

32

Diametri nominal i lidhjes së presionit

8

Lartësia maks. e dërgimit në m

A

Versioni me galexhant elektrik dhe spinë

B

Numri i rishikimit

10M KA

Gjatësia e kabllos së lidhjes

Të dhënat teknike

 • Lidhja elektrike: 1~230 V, 50 Hz
 • Mënyra e punës, e zhytur: S1
 • Mënyra e punës, jo e zhytur: S3 25%
 • Klasa e mbrojtjes: IP68
 • Klasa e izolimit: F
 • Temperatura e lëngjeve: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Materiale

 • Trupi i pompës: 1.4301 (AISI 304)
 • Helika: PCL
 • Rrjetë filtruese mbrojtëse: Çelik inoks
 • Trupi i motorit: 1.4301 (AISI 304)
 • Permistopi:
  • Në anën e pompës: C/SiC (BQ1PFF)
  • Në anën e motorit: NBR
  • Statike: NBR
 • Skaji i boshtit: 1.4301 (AISI 304)

Konstruksioni

Drain TS 

Pompë e ujërave të zeza me helikë të hapur disa-kanaleshe dhe lidhje vertikale e filetuar. Trupi i pompës dhe rrjeta filtruese mbrojtëse prej inoksi, helika prej materiali kompozit. Motor 1~ (me ftohje me këmishë) me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Karkasë e motorit prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë: në anën e motorit është një unazë mbajtëse e premistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik i montuar. Kabllo e lidhjes elektrike me galexhant elektrik dhe spinë të integruar (CEE 7/7).

Drain TSW

Pompë e ujërave të zeza me pajisje gjeneruese turbulencash, të integruar (funksioni Twister), helikë të hapur disa-kanaleshe dhe lidhje vertikale të filetuar. Trupi i pompës dhe rrjeta filtruese mbrojtëse prej inoksi, helika prej materiali kompozit. Motor 1~ (me ftohje me këmishë) me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Karkasë e motorit prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë: në anën e motorit është një unazë mbajtëse e premistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik i montuar. Kabllo e lidhjes elektrike me galexhant elektrik dhe spinë të integruar (CEE 7/7).

Funksioni Twister garanton një pështjellim të vazhdueshëm në zonën e thithjes së pompës. Pështjellimet parandalojnë rënien dhe ngurtësimin e pjesëve që bien në fund të ujit. Në këtë mënyrë arrihet një pusetë shkarkimi më e pastër dhe reduktohet krijimi i erërave.

Dorëzim

 • Pompë
 • Valvul moskthimi e montuar paraprakisht
 • Bashkues tubi fleksibël, i ofruar
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Number of results: 4