Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-DrainLift Box | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-DrainLift Box me dy pompa

Veçoritë/avantazhet e produktit

  • Montim i thjeshtë falë pompës së integruar dhe valvulës së moskthimit
  • Vëllimi i madh i depozitës kujdeset që të ketë një numër të vogël ciklesh ndezjeje
  • Mirëmbajtje e thjeshtë
  • Skelet pllakash prej inoksi me sifon
Përshkrimi i serive
Wilo-DrainLift Box

Konstruksioni

Sistem kompakt, plotësisht automatik i ngritësit të ujërave të zeza për instalim të fshehur dhe në dysheme brenda ndërtesave.

Përdorimi

  • Për drenazhim të sigurt kundër kthimit të lëngut, kur vendi i shkarkimit ndodhet poshtë nivelit të lëngut kthyes.
  • Nëse ujërat e zeza nuk mund të futen në sistemin e kanalizimit vetëm me rënie natyrale.

Lëngje

Për grumbullimin dhe pompimin në zonat shtëpiake të:

  • Ujra të ndotura pa fekale

Pompim i ujërave të zeza sipas (DIN) EN 12050

Pompat plotësojnë kërkesat sipas EN 12050-2.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

DrainLift BOX ...

  • Pompë e zhytur me monitorim të motorit termik vetë-ndërrues
  • Galexhant elektrik i integruar
  • Gati për lidhje

DrainLift BOX ... D

  • Pompë e zhytur me monitorim të motorit termik vetë-ndërrues
  • Galexhant elektrik i integruar
  • Gati për lidhje

DrainLift BOX ... DS

  • Pompë e zhytur me monitorim të motorit termik vetë-ndërrues
  • Galexhant i ndarë në pusin e pompës
  • Panel komandimi me alarm të pavarur nga rrjeti dhe sinjalizim kolektiv të defekteve

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-DrainLift BOX-32/11HD DS O

BOX

Sistemi i ngritjes së ujërave të zeza për ujëra të ndotura pa përmbajtje fekalesh

32

Bashkues me presion me diametër nominal të pompës së instaluar

11

Lartësia maks. e dërgimit në m

HD

HD = Pompë për lëngje gërryese

D

Versioni i pajisjes shkarkuese:

  • E = pompë teke
  • D = sistem me dy pompa

S

Komandimi i pompës:

  • Pa = pompë me galexhant elektrik
  • S = panel komandimi mit galexhant

O

Mënyra e instalimit:

  • O = instalim në dysheme
  • U = instalim i fshehur në dysheme

Të dhënat teknike

  • Linja ushqyese: 1~230 V, 50 Hz
  • Bashkuesi me presion: 40 mm
  • Lidhja në hyrje: 110 mm (DN 100)
  • Lidhje ajrimi: 110 mm (DN 100)
  • Vëllimi i depozitës: 113 l
  • Volumi i takim-stakimeve: 22 ... 30 l
  • Klasa e mbrojtjes, panel komandimi (me versionin DS): IP54

Materiale

DrainLift BOX-32 ...

  • Pus pompe:
    • Depozita: PE
    • Tubi kryesor përmbledhës: PE
    • Valvul moskthimi: PE
  • Pompë:
    • Trupi i pompës: PP-GF30
    • Trupi i motorit: 1.4301 (AISI 304)Versioni-HD: AISI 316L
    • Helika: PPE/PS-GF20
    • Permistopi, në anën e motorit: NBR
    • Permistopi, në anën e lëngut: C/SIC (BQ1PFF)
    • Permistopi, statik: NBR

DrainLift BOX-40 ...

  • Pus pompe:
    • Depozita: PE
    • Tubi kryesor përmbledhës: PE
    • Valvul moskthimi: PE
  • Pompë:
    • Trupi i pompës: EN-GJL-200 (ASTM A48 Class 30)
    • Trupi i motorit: 1.4301 (AISI 304)
    • Helika: PK-GF30
    • Permistopi, në anën e motorit: NBR
    • Permistopi, në anën e lëngut: C/MgSi (BXPFF)
    • Permistopi, statik: NBR

Konstruksioni

DrainLift BOX-32 ... dhe DrainLift BOX-32 ... D ...

Rezervuar mbledhës bllokues-izolues nga uji dhe gazi prej plastike me interier pa depozita. Dy lidhje të diametrit të dhënë DN 100 të zhvendosura me 180° për hyrjen, ajrimin dhe kalimin e kabllove. Bashkuesi me presion zhvendoset 90° në anën e dy lidhjeve. Për një mirëmbajtje të lehtë të impiantit shërben mbulesa si dritare kontrolli.

Pompë e ujërave të zeza me pajisje gjeneruese turbulencash, të integruar (funksioni Twister), helikë të hapur disa-kanaleshe dhe lidhje vertikale të filetuar. Trupi i pompës, rrjetë filtruese mbrojtëse dhe helikë prej materiali kompozit. Motor 1~ (me ftohje me këmishë) me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Karkasë e motorit prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë: në anën e motorit është një unazë mbajtëse e premistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik i montuar. Kabllo e lidhjes elektrike me galexhant elektrik dhe spinë të integruar (CEE 7/7).

Funksioni Twister garanton një pështjellim të vazhdueshëm në zonën e thithjes së pompës. Pështjellimet parandalojnë rënien dhe ngurtësimin e pjesëve që bien në fund të ujit. Në këtë mënyrë arrihet një pusetë shkarkimi më e pastër dhe reduktohet krijimi i erërave.

Kontrolli i nivelit kryhet nëpërmjet galexhantit të integruar në pompë. Niveli i ndërrimit "Ndezja/fikja e pompës" paracaktohet nga gjatësia e kabllos së galexhantit.

DrainLift BOX-32 ... DS ...

Rezervuar mbledhës bllokues-izolues nga uji dhe gazi prej plastike me interier pa depozita. Dy lidhje të diametrit të dhënë DN 100 të zhvendosura me 180° për hyrjen, ajrimin dhe kalimin e kabllove. Bashkuesi me presion zhvendoset 90° në anën e dy lidhjeve. Për një mirëmbajtje të lehtë të impiantit shërben mbulesa si dritare kontrolli.

Pompë e ujërave të zeza me pajisje gjeneruese turbulencash, të integruar (funksioni Twister), helikë të hapur disa-kanaleshe dhe lidhje vertikale të filetuar. Trupi i pompës, rrjetë filtruese mbrojtëse dhe helikë prej materiali kompozit. Motor 1~ (me ftohje me këmishë) me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Karkasë e motorit prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë: në anën e motorit është një unazë mbajtëse e premistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik i montuar. Kabllo e lidhjes elektrike me galexhant elektrik dhe spinë të integruar (CEE 7/7).

Funksioni Twister garanton një pështjellim të vazhdueshëm në zonën e thithjes së pompës. Pështjellimet parandalojnë rënien dhe ngurtësimin e pjesëve që bien në fund të ujit. Në këtë mënyrë arrihet një pusetë shkarkimi më e pastër dhe reduktohet krijimi i erërave.

Kontrolli i nivelit kryhet nëpërmjet galexhantit të integruar në depozitë dhe një paneli komandimi. Paneli i komandimit është i paracaktuar. Pika e ndërrimit "Ndezja e pompës" paracaktohet nga gjatësia e kabllos dhe galexhanti. Pika e ndërrimit "Fikja e pompës" përcaktohet nga koha e duhur për veprim dhe paneli i komandimit. Paneli i komandimit ofron funksionimin e mëposhtëm:

  • Sinjalizimi kolektiv i gabimeve (SSM) dhe i punës (SBM)
  • Sinjalizimi individual i gabimeve (ESM) dhe i punës (EBM)
  • Alarm për rritjen e nivelit të ujitGalexhant shtesë si përbërës në dispozicion.
  • Alarm zanor i integruar, në mënyrë të pavarur nga rrjetiBateria 9V nuk përfshihet në gamën e dorëzimit të pompës.

DrainLift BOX-40 ... und DrainLift BOX-40 ... D ...

Rezervuar mbledhës bllokues-izolues nga uji dhe gazi prej plastike me interier pa depozita. Dy lidhje të diametrit të dhënë DN 100 të zhvendosura me 180° për hyrjen, ajrimin dhe kalimin e kabllove. Bashkuesi me presion zhvendoset 90° në anën e dy lidhjeve. Për një mirëmbajtje të lehtë të impiantit shërben mbulesa si dritare kontrolli.

Pompë e ujërave të zeza mit helikë me shtjellë und lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik prej gize të hirtë, helika prej plastike. Motor 1~ me ftohje të sipërfaqeve, me kondensator pune të integruar dhe mbikëqyrje termike të motorit, me takim automatik. Trupi i pompës prej çeliku inoks. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë: në anën e motorit është një unazë mbajtëse e premistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik i montuar. Kabllo e lidhjes elektrike e çmontueshme, me galexhant elektrik dhe spinë të integruar (CEE 7/7).

Kontrolli i nivelit kryhet nëpërmjet galexhantit të integruar në pompë. Niveli i ndërrimit "Ndezja/fikja e pompës" paracaktohet nga gjatësia e kabllos së galexhantit.

DrainLift BOX-40 ... DS ...

Rezervuar mbledhës bllokues-izolues nga uji dhe gazi prej plastike me interier pa depozita. Dy lidhje të diametrit të dhënë DN 100 të zhvendosura me 180° për hyrjen, ajrimin dhe kalimin e kabllove. Bashkuesi me presion zhvendoset 90° në anën e dy lidhjeve. Për një mirëmbajtje të lehtë të impiantit shërben mbulesa si dritare kontrolli.

Pompë e ujërave të zeza mit helikë me shtjellë und lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik prej gize të hirtë, helika prej plastike. Motor 1~ me ftohje të sipërfaqeve, me kondensator pune të integruar dhe mbikëqyrje termike të motorit, me takim automatik. Trupi i pompës prej çeliku inoks. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë: në anën e motorit është një unazë mbajtëse e premistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik i montuar. Kabllo e lidhjes elektrike e çmontueshme me spinë të integruar (CEE 7/7).

Kontrolli i nivelit kryhet nëpërmjet galexhantit të integruar në depozitë dhe një paneli komandimi. Paneli i komandimit është i paracaktuar. Pika e ndërrimit "Ndezja e pompës" paracaktohet nga gjatësia e kabllos dhe galexhanti. Pika e ndërrimit "Fikja e pompës" përcaktohet nga koha e duhur për veprim dhe paneli i komandimit. Paneli i komandimit ofron funksionimin e mëposhtëm:

  • Sinjalizimi kolektiv i gabimeve (SSM) dhe i punës (SBM)
  • Sinjalizimi individual i gabimeve (ESM) dhe i punës (EBM)
  • Alarm për rritjen e nivelit të ujitGalexhant shtesë si përbërës në dispozicion.
  • Alarm zanor i integruar, në mënyrë të pavarur nga rrjetiBateria 9V nuk përfshihet në gamën e dorëzimit të pompës.

Dorëzim

DrainLift BOX ... E

  • Pus pompe plastik me tub kryesor përmbledhës të montuar
  • Tub kryesor përmbledhës me valvul moskthimi
  • Pompë me galexhant dhe spinë
  • Grusht hidraulik (diametri i brendshëm: 40mm/1,5 in) përfsh. kapëse zorrësh
  • Permistop rrethor për izolimin e kapakut të depozitës dhe si sifon
  • Instalim i fshehur në dysheme
    • Mbulesë e depozitës me skelet me pllaka dhe dalje në dysheme
    • Mbulesë me karkasë
  • Instalim në dysheme
    • Mbulesa e kontejnerit (spina KG)
    • Material fiksimi për evitimin e pluskimit
  • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

DrainLift BOX ... D

  • Pus pompe plastik me tub kryesor përmbledhës të montuar
  • Tub kryesor përmbledhës me valvul moskthimi dhe bashkues në formë Y
  • Dy pompa me galexhant dhe spinë
  • Grusht hidraulik (diametri i brendshëm: 40mm/1,5 in) përfsh. kapëse zorrësh
  • Permistop rrethor për izolimin e kapakut të depozitës dhe si sifon
  • Instalim i fshehur në dysheme
    • Mbulesë e depozitës me skelet me pllaka dhe dalje në dysheme
    • Mbulesë me karkasë
  • Instalim në dysheme
    • Mbulesa e kontejnerit (spina KG)
    • Material fiksimi për evitimin e pluskimit
  • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

DrainLift BOX ... DS

  • Pus pompe plastik me tub kryesor përmbledhës të montuar
  • Tub kryesor përmbledhës me valvul moskthimi dhe bashkues në formë Y
  • Dy pompa me spinë
  • Grusht hidraulik (diametri i brendshëm: 40mm/1,5 in) përfsh. kapëse zorrësh
  • Permistop rrethor për izolimin e kapakut të depozitës dhe si sifon
  • Instalim i fshehur në dysheme
    • Mbulesë e depozitës me skelet me pllaka dhe dalje në dysheme
    • Mbulesë me karkasë
  • Instalim në dysheme
    • Mbulesa e kontejnerit (spina KG)
    • Material fiksimi për evitimin e pluskimit
  • Panel komandimi me galexhant dhe spinë
  • Bateri 9 V
  • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-DrainLift Box

Numri i artikullit 2546522
Botim 2020-06
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 44
PDF (3 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Emërtimi i produktitPërshkrimiLinja ushqyeseNumri i artikullit
DrainLift BOX-32/8D O

Two integrated pumps with non-return valve, cover with sealing.

1~230 V, 50 Hz
6093968
DrainLift BOX-32/8DS O

Two integrated pumps with non-return valve, cover with sealing. Pumps controlled by switchgear and separate floater.

1~230 V, 50 Hz
6093970
DrainLift BOX-32/8DS U

Dy pompa të integruara me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka. Komandim i pompave nga një panel komandimi dhe galexhantët e veçantë.

1~230 V, 50 Hz
2546471
DrainLift BOX-32/8D U

Dy pompa të integruara me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka.

1~230 V, 50 Hz
2546470
DrainLift BOX-32/8E O

Integrated pump with non-return valve, cover with sealing.

1~230 V, 50 Hz
6093969
DrainLift BOX-32/8E U

Pompë e integruar me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka.

1~230 V, 50 Hz
2521820
DrainLift BOX-32/11D O

Two integrated pumps with non-return valve, cover with sealing.

1~230 V, 50 Hz
6093972
DrainLift BOX-32/11DS O

Two integrated pumps with non-return valve, cover with sealing. Pumps controlled by switchgear and separate floater.

1~230 V, 50 Hz
6093973
DrainLift BOX-32/11DS U

Dy pompa të integruara me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka. Komandim i pompave nga një panel komandimi dhe galexhantët e veçantë.

1~230 V, 50 Hz
2546473
DrainLift BOX-32/11D U

Dy pompa të integruara me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka.

1~230 V, 50 Hz
2546472
DrainLift BOX-32/11E O

Integrated pump with non-return valve, cover with sealing.

1~230 V, 50 Hz
6093971
DrainLift BOX-32/11E U

Pompë e integruar me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka.

1~230 V, 50 Hz
2521821
DrainLift BOX-32/11HD D O

Two integrated pumps with non-return valve, cover with sealing.

1~230 V, 50 Hz
6093974
DrainLift BOX-32/11HD DS O

Two integrated pumps with non-return valve, cover with sealing. Pumps controlled by switchgear and separate floater.

1~230 V, 50 Hz
6093967
DrainLift BOX-32/11HD DS U

Dy pompa të integruara me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka. Komandim i pompave nga një panel komandimi dhe galexhantët e veçantë.

1~230 V, 50 Hz
2546509
DrainLift BOX-32/11HD D U

Dy pompa të integruara me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka.

1~230 V, 50 Hz
2546508
DrainLift BOX-32/11HD E O

Integrated pump with non-return valve, cover with sealing.

1~230 V, 50 Hz
6093977
DrainLift BOX-32/11HD E U

Pompë e integruar me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka.

1~230 V, 50 Hz
2523104
DrainLift BOX-40/11D O

Two integrated pumps with non-return valve, cover with sealing.

1~230 V, 50 Hz
6093966
DrainLift BOX-40/11DS O

Two integrated pumps with non-return valve, cover with sealing. Pumps controlled by switchgear and separate floater.

1~230 V, 50 Hz
6093976
DrainLift BOX-40/11DS U

Dy pompa të integruara me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka. Komandim i pompave nga një panel komandimi dhe galexhantët e veçantë.

1~230 V, 50 Hz
2553192
DrainLift BOX-40/11D U

Dy pompa të integruara me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka.

1~230 V, 50 Hz
2553191
DrainLift BOX-40/11E O

Integrated pump with non-return valve, cover with sealing.

1~230 V, 50 Hz
6093975
DrainLift BOX-40/11E U

Pompë e integruar me valvul moskthimi, mbulesë me dalje në bazament dhe skelet me pllaka.

1~230 V, 50 Hz
2553190