Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-DrainLift WS 50 D

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Pus i izoluar ndaj presionit për instalim mbi dysheme dhe nën dysheme
 • Fleksibël falë hyrjeve të lira për t'u zgjedhur
 • Vëllim i madh i depozitës
 • Përfshirë tubin kryesor përmbledhës, pajisje kontrolluese të nivelit, panel komandimi dhe pompë
Përshkrimi i serive
Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Konstruksioni

Pus pompe me pompë të integruar prej plastike si stacion pompimi nën dysheme ose pajisje ngritëse mbi dysheme

Përdorimi

Pompimi i ujërave të ndotura pa përmbajtje fekalesh të cilat nuk mund të futen në sistemin e kanalizimit vetëm me rënie natyrale, si dhe për drenazhin e objekteve që janë poshtë nivelit të lëngut kthyes.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Pus pompe plotësisht gati për lidhje me tubacion dhe pompë.

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV

WS

Pus me stacion pompash, sintetik

40

Dalja e presionit të sistemit

E

E = sistem me pompë teke D = sistem me dy pompa

TC 40

pompë e integruar

(3~)

Motor me rrymë trefazore

BV

Valvul moskthimi me sferë

Të dhënat teknike

 • Hyrja: DN 100/DN 150
 • Ajrimi: DN 70
 • Presioni maksimal në tubin e presionit: 1,5 bar.

Materiale

 • Pus pompe: PE
 • Tubi kryesor përmbledhës: 1.4404
 • Çiftim sipërfaqësor: PUR
 • Valvul moskthimi me sferë: Gizë e hirtë
 • Valvul kryesore në hyrje: Tunxh i kuq
 • Pompë: Gizë e hirtë

Konstruksioni

Wilo-DrainLift WS 40 Basic është një sistem ngritës automatik si sistem me pompë teke ose pompë dyshe. Dhoma prej plastike ka skaje të përforcuara për të rritur fortësinë e formës dhe mbrojtjen ndaj pluskimi dhe, përveç kësaj, ofron hyrje të lira për t'u përcaktuar.

Sistemi mund të instalohet në tokë si në ndërtesa me sistem ngritës, ashtu dhe jashtë ndërtesës si një pus tradicional pompe.

Të dhënat teknike

 • Hyrja: DN 100/DN 150
 • Ajrimi: DN 70
 • Presioni maksimal në tubin e presionit: 1,5 bar.

Pompë

Pompa me motor të zhytur për ujëra të zeza Wilo-Drain TC 40 është e montuar paraprakisht.

Dorëzim

 • Depozita (për sistem me një ose dy pompa)
 • Tubi kryesor përmbledhës, i integruar
 • Valvul moskthimi me sferë
 • Përfshirë pompën
 • Rele niveli
 • Panel komandimi (te pompa me rrymë trefazore ose sistem me dy pompa)
 • Mbulesë me guarnicion (që mund të ecet mbi të deri në 200 kg)
 • Sharrë rrethore për hapje vrimash Ø 124 mm, guarnicioni në hyrje DN 100 (për tub Ø 110 mm)
 • 1 zorrë PVC Ø 50 mm me fasheta metalike për lidhjen e një pompe dore me membranë
 • Material fiksimi për fiksimin në dysheme
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-Drainlift WS 40/50#Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Numri i artikullit 6069562
Botim 2021-07
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 72
PDF (4 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)