Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER | Wilo

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Avantazhet tuaja
Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Sistem që punon pothuajse pa zhurmë nëpërmjet pompave centrifugale të presionit të lartë, prej inoksi, me rotor të lagur
 • Deri në 20 dB[A] më pak zhurmë sesa sisteme konvencionale me fuqi hidraulike të krahasueshme
 • Siguri pune falë kombinimit të pompave të serisë MVIS me aparatin e komandimit ER-1

Shërbimet e rekomanduara

Përshkrimi i serive
Ekonomi CO-1 MVIS

Konstruksioni

Impiante të furnizimit me ujë me një pompë centrifugale të presionit të lartë, jo vetëthithëse, në versionin me rotor të lagur

Përdorimi

 • furnizimin plotësisht automatik me ujë në mënyrën e thithjes nga rrjeti publik i furnizimit me ujë ose nga një depozitë
 • Pompimi i ujit të pijshëm dhe ujit të pijshëm të ngrohtë, ujit të freskët, ujit për përdorim MKZ (përveç sistemeve për mbrojtjen kundër zjarrit sipas DIN14462 dhe me leje të autoriteteve lokale të mbrojtjes kundër zjarrit) ose ujëra të tjera industriale ku lëngjet e lejuara janë ujëra që nuk i sulmojnë as kimikisht apo mekanikisht materialet e përdorura dhe që nuk përmbajnë përbërës gërryes ose me fibra

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • 1 pompë e serisë MVIS
 • Numri maksimal i shkallëve: 10
 • Pompë me motor të lagur me rrymë trefazore
 • Pjesët që janë në kontakt me lëngun janë rezistuese ndaj korrozionit
 • Skeleti bazë prej inoksi 1.4301, të galvanizuar me zbutës të vibrimeve me lartësi të rregullueshme për veshje izoluese kundër zhurmave
 • Saraçineskë bllokuese, në anën e presionit
 • Valvul moskthimi, në anën e presionit
 • Enë zgjerimi me membranë 8 l, PN 16, në anën e presionit

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-CO-1 MVIS 204/ER

CO

Sistem kompakt i rritjes së presionit

1

Me një pompë

MVIS

Seria e pompave

2

Vëllimi nominal i rrjedhës i pompës teke [m3/h]

04

Numri i shkallëve të pompës teke

ER

Aparat kontrolli; ER = rregullues Economy

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (versione të tjera me kërkesë)
 • Temperatura e lëngjeve maks. +50 °C
 • Temperatura e mjedisit: maks. 40 °C
 • Presioni i funksionimit 6 bar
 • Presioni i hyrjes 6 bar
 • Shkallët e presionit nominal 6/10/16 bar
 • Diametrat nominal të lidhjes, në anën e thithjes Rp 1¼ - Rp 1½
 • Diametrat nominal të lidhjes, ana fundore e presionit R 1¼
 • Shpejtësia nominale 2800 1/min
 • Klasa e mbrojtjes IP54 (aparati i kontrollit ER)
 • Fuqia maks. elektrike e panelit P2 në maks. 10 A = 4 kW (kur pjesa elektromekanike e lidhur më pas > 4 kW)
 • Siguresat mbrojtëse [AC 3] në anën e ushqimit në përputhje me fuqinë e motorit dhe rregulloret EVU
 • Lëngje të lejuara (lëngje të tjera me kërkesë):Shënim për lëngjet e lejuar: Në përgjithësi, lëngje të lejuara janë ujëra që nuk i sulmojnë as kimikisht, as mekanikisht materialet e përdorura dhe që nuk përmbajnë përbërës gërryes ose me fibra
  • Uji i pastër pa llumra
  • Ujë industrial, ujë i ftohtë, ujë i freskët dhe ujë shiu
  • Ujë i pijshëm
  • Ujë për përdorim MKZ

Materiale

 • Këmba prej inoksi 1.4301
 • Helikat prej inoksi 1.4301
 • Shkallët e dhomave prej inoksi 1.4301
 • Këmishë presioni prej inoksi 1.4301
 • Boshti prej inoksi 1.4122
 • Kushineta/bllokuesi mekanik, e ngopur me rrëshirë të fortë
 • Tubi kryesor përmbledhës prej inoksi 1.4571

Konstruksioni

 • Impiant i furnizimit me ujë, gati për lidhje, i montuar në skelet bazë prej inoksi, përfshirë zbutës të vibrimeve, tubacion të plotë prej inoksi, me të gjitha valvulat dhe organet e bllokimit të nevojshme (me përjashtim të organit të bllokimit në anën e thithjes), kit i panelit të presionit, pompë centrifugale e presionit të lartë prej inoksi (MVIS) dhe panel komandimi ER-1, gati për lidhje, i montuar dhe me kabllo të lidhura; releja termike e motorit për sigurimin e mungesës së ujit disponohet në panelin e komandimit.
 • Enë zgjerimi me membranë: 8 l/PN16 e montuar në anën e dërgimit me një membranë butil-kauçuk, e padëmshme në kuptimin e ligjit për mbrojtjen e artikujve ushqimorë; për qëllime kontrolli dhe rishikimi, e pajisur me valvul bllokuese me sferë me valvul shkarkimi dhe valvul prurjeje sipas DIN 4807
 • Paneli i komandimit: impianti është i pajisur, sipas standardit, me një rregullues Economy ER-1

Dorëzim

 • Impiant i rritjes së presionit, gati për lidhje, i montuar që në fabrikë, i testuar për funksionimin dhe hermecitetin
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)