Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-HiDrainlift 3 | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-HiDrainlift 3

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Konstruksion shumë kompakt për instalim në një qeli të lagur ose poshtë pllakës së dushit (HiDrainlift 3-24)
 • Funksionim me pak zhurmë dhe filtër e integruar me karbon aktiv për komfort të lartë përdorimi
 • Rendiment i besueshëm dhe konsum i ulët energjie për një asgjësim efikas të ujit të ndotur
 • Instalim i thjeshtë me mundësi fleksibël lidhjeje
 • Sisteme gati për lidhje (HiDrainlift 3-35 dhe HiDrainlift 3-37)
Përshkrimi i serive
HiDrainLift

Konstruksioni

Sistem i vogël ngritës i ujërave të zeza për instalim të fshehur nën dysheme

Përdorimi

Pompimi i ujërave të ndotura pa përmbajtje fekalesh (sipas DIN EN 12050-2), të cilat nuk mund të futen në sistemin e kanalizimit vetëm me rënie natyrale.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Gati për lidhje
 • Mbrojtje motori termike
 • Kontrolli i nivelit nëpërmjet një sensori presioni pneumatik
 • Valvul moskthimi e integruar
 • Material fiksimi
 • Filtër me karbon aktiv

Çelësi tip

Shembull:

HiDrainlift 3-35

HiDrainlift

Familja e produktit: Sistem ngritës i ujërave të ndotura

3

Niveli i produktit

3 = standard

3

Numri i lidhjeve në hyrje

5

Lartësia nominale e dërgimit në m

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
 • Kablloja e lidhjes 1,5 m, me spinë Schuko
 • Temperatura e lëngjeve maks. 35 °C (deri 60/ 75 °C në punim për kohë të shkurtër për 5 minuta, në varësi të modelit)
 • Bashkuesi me presion DN 32
 • Lidhja në hyrje DN 40
 • Klasa e mbrojtjes IP 44
 • Vëllimi bruto i depozitës 3,9 l / 16 l / 15,5 l
 • Volumi i takim-stakimeve 1,7 l / 2 l / 2 l

Materiale

 • Trupi i pompës: PPGF30
 • Karkasa e motorit: PPGF30
 • Guarnicioni: EPDM
 • Materiali i depozitës: PP

Konstruksioni

Sistem ngritës i ujërave të ndotura, gati për lidhje, me ndezje automatike dhe me valvul moskthimi të integruar dhe 2-3 dalje presioni (në varësi të modelit). Ajrimi bëhet nga një filtër me karbon aktiv pa erëra në dhomën e montimit.

Dorëzim

 • Pajisje shkarkimi e ujërave të ndotura gati për lidhje me filtër me karbon aktiv dhe valvula moskthimi të integruara.
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
 • Kit lidhjeje për tubin e hyrjes dhe të presionit
Dokumente

Broshura e certifikimit

HiDrainlift 3

Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 3
PDF (233 KB)

Wilo-HiDrainLift 3

Numri i artikullit 4251851
Botim 2022-02
Formati i faqeve 178.2 x 239.9 mm
Numri i faqeve 44
PDF (5 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Number of results: 3
Emërtimi i produktitGjerësia pa paketim LLartësia pa paketim HGjatësia totale LPesha neto afërisht mLinja ushqyeseNumri i artikullit
HiDrainlift 3-24
177 mm
188 mm
372 mm
3,6 kg
1~230 V, 50 Hz
4191678
HiDrainlift 3-35
186 mm
353 mm
622 mm
5,4 kg
1~230 V, 50 Hz
4191679
HiDrainlift 3-37
186 mm
353 mm
622 mm
5,9 kg
1~230 V, 50 Hz
4191680