Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-HiSewlift 3 | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo HiSewLift 3-15

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • HiSewlift 3-I35 në version shumë elegant (më e vogël se gjerësia 149 mm) për një instalim ballor të lehtë
 • Funksionim me pak zhurmë dhe filtër e integruar me karbon aktiv për komfort të lartë përdorimi
 • Rendiment i besueshëm dhe konsum i ulët energjie për një asgjësim efikas të ujërave të zeza
 • Instalim i thjeshtë me mundësi fleksibël lidhjeje
 • Gati për lidhje
Përshkrimi i serive
HiSewlift

Konstruksioni

Sistem i vogël ngritës i ujërave të zeza me grirës

Përdorimi

Pompim i ujërave të zeza me përmbajtje fekalesh (sipas DIN EN 12050-1), të cilat nuk mund të futen në sistemin e kanalizimit vetëm me rënie natyrale.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Gati për lidhje
 • Mbrojtje motori termike
 • Kontrolli i nivelit nëpërmjet një sensori presioni pneumatik
 • Valvul moskthimi e integruar
 • Material fiksimi
 • Filtër me karbon aktiv

Çelësi tip

Shembull:

HiSewlift 3-35

HiSewlift

Familja e produktit: Sistem ngritës i ujërave të zeza

3

Niveli i produktit

3 = standard

I

Instalim ballor:

I = mund të vendoset pas një muri ballor

3

Numri i lidhjeve në hyrje (së bashku me lidhjen e tualeteve)

5

Lartësia nominale e dërgimit në m

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
 • Kablloja e lidhjes 1,5 m, me spinë Schuko
 • Temperatura e lëngjeve maks. +35 °C
 • Bashkuesi me presion DN 32
 • Lidhja në hyrje DN 40
 • Klasa e mbrojtjes IP 44
 • Vëllimi bruto i depozitës 14,4 l / 17,4 l / 17,4 l
 • Volumi i takim-stakimeve 1 l

Materiale

 • Trupi i pompës: PPGF30
 • Karkasa e motorit: PPGF30
 • Guarnicioni: EPDM
 • Materiali i depozitës: PP

Konstruksioni

Pajisje e vogël automatike me grirës, valvul moskthimi, filtër me karbon aktiv, dalje elastike të presionit, dhe mundësi lidhjeje për një WC, në varësi të modelit, dy ose objekte drenazhimi shtesë. Ajrimi bëhet nga një filtër me karbon aktiv pa erëra në dhomën e montimit.

Dorëzim

 • Sistem ngritës i ujërave të zeza, gati për lidhje, me filtër me karbon aktiv dhe valvula moskthimi të integruara.
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
 • Kit lidhjeje për tubin e hyrjes dhe të presionit
Dokumente

Broshura e certifikimit

HiSewlift3

Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 3
PDF (233 KB)

Wilo-HiSewLift 3

Numri i artikullit 4249966
Botim 2022-02
Formati i faqeve 178.2 x 239.9 mm
Numri i faqeve 44
PDF (4 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Number of results: 3
Emërtimi i produktitGjerësia pa paketim LLartësia pa paketim HGjatësia totale LPesha neto afërisht mLinja ushqyeseNumri i artikullit
HiSewlift 3-15
243 mm
353 mm
511 mm
5,7 kg
1~230 V, 50 Hz
4191675
HiSewlift 3-35
243 mm
353 mm
622 mm
5,7 kg
1~230 V, 50 Hz
4191677
HiSewlift 3-I35
149 mm
378 mm
520 mm
5,4 kg
1~230 V, 50 Hz
4191674