Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Jet WJ | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Jet WJ

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • E lehtë për përdoruesin falë peshës së ulët dhe përmasave kompakte dhe dorezë praktike
 • Siguri e lartë furnizimi nëpërmjet fuqisë së mirë hidraulike, vetëthithëse deri 8 m, edhe kur ka prurje të ulët
 • Konstruksion i fortë prej inoksi për funksionim më jetëgjatësi të madhe, helikë, bosht dhe trup prej AISI 304
 • Motor IE3-IEC me rrymë trefazore (≥ 0.75 kW)

Shërbimet e rekomanduara

Përshkrimi i serive
Jet WJ

Konstruksioni

Pompa centrifugale, vetëthithëse, me shumë helika

Përdorimi

 • Pompimi i ujit nga puset
 • Mbushje, pompim pa ujë, ndërrim pompimi, vaditje dhe vaditje në formë shiu
 • Si pompë emergjence në rast përmbytjesh

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Në varësi të versionit, me ose pa dorezë
 • Për motor njëfazor (1~ 230 V):
  • Kabllo lidhjeje me spinë
  • Çelësi ndezur/fikur
  • Rele mbrojtëse termike e motorit

Çelësi tip

Shembull:

WJ-203-X-EM

WJ

Pompat xhet Wilo

2

Vëllim nominal i rrjedhës Q në m3/h në efektivitet optimal

03

Versioni 03 ka presion më të lartë se versioni 02 (nuk jepen numri helikave)

X

Versioni pa skelet mbajtës

[Shenjë bosh]

Versioni me skelet mbajtës që mund të tranportohet

EM

Rrymë alternative 1~230 V, 50 Hz

DM

Rryma trefazore, 3~230/400 V, 50 Hz

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz ose 3~400 V, 50 Hz
 • Presioni i hyrjes maks. 2 bar
 • Temperatura maks. e lëngut +5 °C deri +35 °C
 • Presioni i funksionimit maks. 6 bar
 • Klasa e mbrojtjes IP44
 • lidhje në anën e thithjes dhe të presionit G 1

Materiale

 • Trupi i pompës çelik inoks 1.4301
 • Helikë prej inoksi 1.4301
 • Boshti prej inoksi 1.4005
 • Bllokues mekanik qeramikë/karbon
 • Difuzori/injektori Noryl
 • Guarnicione NBR

Dorëzim

 • Në varësi të versionit, pompë me ose pa skelet mbajtës
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-Jet

Numri i artikullit 4249620
Botim 2021-09
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 12
PDF (3 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)