Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Padus MINI3 | Wilo

Wilo-Padus MINI3

Drenazh fleksibël i shtëpive dhe terreneve private.

Avantazhet tuaja
Wilo-Padus MINI3-M

Drenazh fleksibël i shtëpive dhe terreneve private.

Pompa kompakte me motor të zhytur Wilo-Padus MINI3 është ideale për t'u montuar brenda në ujë për drenazhimin e shtëpive me një dhe dy familje dhe terreneve. Ajo transporton në mënyrë të sigurt ujin e ndotur si edhe ujëra të ndotura pa përmbajtje fekalesh në përputhje me DIN EN 12050-2 dhe mund të përdoret në mënyrë stacionare ose në mënyrë të lëvizshme, fleksibël në puset e pompave. Një sistem hidraulik i optimizuar i përbërë nga materiale lidhëse mundëson përdorimin në lëngje nga më të ndryshmet. Për përzgjedhjen ka dy variante të sistemit hidraulik, një variant me shumë kanale me efektivitet të lartë dhe një variant Vortex me kalim të madh të lirë sferik.

Falë kompaktësisë së saj instalimi është shumë i thjeshtë dhe është i mundur gjithashtu edhe në gropa të ngushta drenazhi. Konstruksioni i saj mundëson intervale të mëdha mirëmbajtjeje. Punimet e mirëmbajtjes mund të kryhen nëpërmjet aksesit direkt në komponentë nga më të rëndësishmit, për më tepër shumë komod.


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Sistem hidraulik i optimizuar me fuqi të përmirësuar​
 • Siguri e lartë funksionimi/përdorim jetëgjatë nëpërmjet qëndrueshmërisë së lart kundër korrozionit, edhe me motorin jo të zhytur, në sajë të trupit të pompës prej inoksi dhe sistemit hidraulik prej materialeve lidhëse​
 • Instalim i thjeshtë edhe në gropa të ngushta drenazhi falë dizajnit kompakt, kondensuesit të integruar, peshës së lehtë si dhe lidhjes së filetuar me valvul moskthimi​
 • Intervale të gjata mirëmbajtjeje falë folesë me vëllim të madh të permistopit dhe permistopit të dyfishtë​
 • Mirëmbajtje e shpejtë dhe komode falë aksesit direkt në folenë e permistopit dhe në trupin e pompës
Përshkrimi i serive
Wilo-Padus MINI3-V

Konstruksioni

Pompë e zhytur për montim stacionar dhe të transportueshëm brenda në ujë në funksionim të përhershëm.

Lëngje

Për pompim në zonat shtëpiake të:

 • Ujra të ndotura pa fekale
 • Ujë i ndotur (me sasi të pakta rëre dhe zhavorri)

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Mbikëqyrje termike e motorit me vetëveprim
 • Motor njëfazor me rrymë alternative me kondensues të integruar
 • Galexhant elektrik i integruar (versioni A)

Çelësi tip

Shembull:

Padus MINI3-M04.10/M05-523/A-10M

Padus

Pompë drenazhi e zhytur për ujë të ndotur

MINI3

Seria

M

Lloj i helikës

 • V = Helikë me shtjellë
 • M = Helikë disa-kanalëshe

04

Diametri nominal i bashkuesit me presion G 1½ IG

10

Lartësia maks. e dërgimit në m

M

Versioni i linjës ushqyese:

 • M = Rrymë alternative njëfazore (1~)
 • T = Rrymë alternative trefazore (3~)

05

Vlera/10 = Fuqia nominale e motorit P në kW

5

Frekuenca e rrjetit:

 • 5 = 50 Hz
 • 6 = 60 Hz

23

Çelësi për tensionin e matur

A

Pajisje elektrike shtesë:

 • O = me skaje kabllosh të lira
 • P = me spinë
 • A = me spinë dhe galexhant

10M

Gjatësia e kabllos së lidhjes

Të dhënat teknike

 • Lidhja elektrike: 1~230 V, 50 Hz ose 3~400 V, 50 Hz
 • Mënyra e punës, e zhytur: S1
 • Mënyra e punës, jo e zhytur: S3 20%
 • Klasa e mbrojtjes: IP68
 • Klasa e izolimit: F
 • Temperatura e lëngjeve: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Materiale

 • Trupi i sistemit hidraulik: PP-GF30
 • Helika: Material kompozit (PK-GF30)
 • Trupi i motorit: 1.4301 (AISI 304)
 • Permistopi:
  • Në anën e pompës: C/MgSi (BXPFF)
  • Në anën e motorit: NBR
  • Statike: NBR
 • Skaji i boshtit: 1.4301 (AISI 304)

Konstruksioni

Padus MINI3-V … -P

Pompë drenazhimi me helikë me shtjellë dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale plastike. Motor 1~ me ftohje të sipërfaqeve, me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Trup motori prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me permistop të dyfishtë: në krahun e motorit është montuar një unazë mbajtëse e permistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik. Kabllo e lidhjes elektrike e çmontueshme me spinë të integruar (CEE 7/7).

Padus MINI3-V … -A

Pompë drenazhimi me helikë me shtjellë dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale plastike. Motor 1~ me ftohje të sipërfaqeve, me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Trup motori prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me permistop të dyfishtë: në krahun e motorit është montuar një unazë mbajtëse e permistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik. Kabllo e lidhjes elektrike e çmontueshme, me galexhant elektrik dhe spinë të integruar (CEE 7/7).

Padus MINI3-V … -O

Pompë drenazhimi me helikë me shtjellë dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale plastike. Motor 3~ me ftohje sipërfaqësore me mbikëqyrje termike të motorit me vetëveprim. Trup motori prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me permistop të dyfishtë: në krahun e motorit është montuar një unazë mbajtëse e permistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik. Kabllo e lidhjes elektrike e çmontueshme me skaj kablloje të lira, për lidhje fikse në komandimet në vendin e montimit. Pompë pa galexhant dhe spinë!

Padus MINI3-M … -P

Pompë drenazhimi me helikë gjysmë të hapur disa-kanalëshe dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale plastike. Motor 1~ me ftohje të sipërfaqeve, me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Trup motori prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me permistop të dyfishtë: në krahun e motorit është montuar një unazë mbajtëse e permistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik. Kabllo e lidhjes elektrike e çmontueshme me spinë të integruar (CEE 7/7).

Padus MINI3-M … -A

Pompë drenazhimi me helikë gjysmë të hapur disa-kanalëshe dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale plastike. Motor 1~ me ftohje të sipërfaqeve, me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Trup motori prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me permistop të dyfishtë: në krahun e motorit është montuar një unazë mbajtëse e permistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik. Kabllo e lidhjes elektrike e çmontueshme, me galexhant elektrik dhe spinë të integruar (CEE 7/7).

Padus MINI3-M … -O

Pompë drenazhimi me helikë gjysmë të hapur disa-kanalëshe dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale plastike. Motor 3~ me ftohje sipërfaqësore me mbikëqyrje termike të motorit me vetëveprim. Trup motori prej inoksi. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me permistop të dyfishtë: në krahun e motorit është montuar një unazë mbajtëse e permistopit, në anën e pompës një bllokues mekanik. Kabllo e lidhjes elektrike e çmontueshme me skaj kablloje të lira, për lidhje fikse në komandimet në vendin e montimit. Pompë pa galexhant dhe spinë!

Dorëzim

 • Pompë
 • Valvul moskthimi e montuar paraprakisht
 • Bashkues tubi fleksibël, i ofruar
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Number of results: 32
Emërtimi i produktitDalja e presionitFuqia nominale e motorit P2Gjatësia e kabllos së lidhjesLinja ushqyeseNumri i artikullit
Padus MINI3-M04.10/M05-523/A-5M
G 1½
0,5 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118601
Padus MINI3-M04.10/M05-523/A-10M
G 1½
0,5 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118609
Padus MINI3-M04.10/M05-523/P-5M
G 1½
0,5 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118602
Padus MINI3-M04.10/M05-523/P-10M
G 1½
0,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
3118610
Padus MINI3-M04.10/T05-540/O-5M
G 1½
0,5 kW
5 m
3~400 V, 50 Hz
3118603
Padus MINI3-M04.10/T05-540/O-10M
G 1½
0,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
3118611
Padus MINI3-M04.12/M06-523/A-5M
G 1½
0,6 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118604
Padus MINI3-M04.12/M06-523/A-10M
G 1½
0,6 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
3118612
Padus MINI3-M04.12/M06-523/P-5M
G 1½
0,6 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118605
Padus MINI3-M04.12/M06-523/P-10M
G 1½
0,6 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
3118613
Padus MINI3-M04.12/T06-540/O-5M
G 1½
0,6 kW
5 m
3~400 V, 50 Hz
3118606
Padus MINI3-M04.12/T06-540/O-10M
G 1½
0,6 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
3118614
Padus MINI3-M04.14/M08-523/A-5M
G 1½
0,75 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118607
Padus MINI3-M04.14/M08-523/A-10M
G 1½
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
3118615
Padus MINI3-M04.14/M08-523/P-5M
G 1½
0,75 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118608
Padus MINI3-M04.14/M08-523/P-10M
G 1½
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
3118616
Padus MINI3-V04.08/M05-523/A-5M
G 1½
0,5 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118617
Padus MINI3-V04.08/M05-523/A-10M
G 1½
0,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
3118625
Padus MINI3-V04.08/M05-523/P-5M
G 1½
0,5 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118618
Padus MINI3-V04.08/M05-523/P-10M
G 1½
0,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
3118626
Padus MINI3-V04.08/T05-540/O-5M
G 1½
0,5 kW
5 m
3~400 V, 50 Hz
3118619
Padus MINI3-V04.08/T05-540/O-10M
G 1½
0,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
3118627
Padus MINI3-V04.10/M06-523/A-5M
G 1½
0,6 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118620
Padus MINI3-V04.10/M06-523/A-10M
G 1½
0,6 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
3118628
Padus MINI3-V04.10/M06-523/P-5M
G 1½
0,6 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118621
Padus MINI3-V04.10/M06-523/P-10M
G 1½
0,6 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
3118629
Padus MINI3-V04.10/T06-540/O-5M
G 1½
0,6 kW
5 m
3~400 V, 50 Hz
3118622
Padus MINI3-V04.10/T06-540/O-10M
G 1½
0,6 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
3118630
Padus MINI3-V04.12/M08-523/A-5M
G 1½
0,75 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118623
Padus MINI3-V04.12/M08-523/A-10M
G 1½
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
3118631
Padus MINI3-V04.12/M08-523/P-5M
G 1½
0,75 kW
5 m
1~230 V, 50 Hz
3118624
Padus MINI3-V04.12/M08-523/P-10M
G 1½
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
3118632