Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Plavis 013-C | Wilo

Wilo-Plavis 013-C

Pajisja shkarkuese kompakte e kondensimit për kaldajat e kondensimit, impiantet e ftohjes dhe ato të ajrit të kondicionuar në përdorime private.

Avantazhet tuaja
Wilo-Plavis 013-C

Pajisja shkarkuese kompakte e kondensimit për kaldajat e kondensimit, impiantet e ftohjes dhe ato të ajrit të kondicionuar në përdorime private.

Wilo-Plavis 013-C është e besueshme falë konsumit të ulët të energjisë, instalimit të thjeshtë dhe mirëmbajtjes së shpejtë. Versioni i gatshëm për përdorim, së bashku me alarmin vizual të matjes së besueshme të nivelit të mbushjes, si dhe kontakti i rregullueshëm i alarmit (hapje/mbyllje) ofron siguri të lartë funksionimi për prodhuesin e nxehtësisë. Falë konstruksionit të saj kompakt, dizajnit modern dhe funksionimit pa zhurmë, ajo integrohet në mënyrë perfekte në hapësirën e banimit të shtëpive me një ose dy familje.

Shërbimet e rekomanduara


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Siguri e lartë pune nëpërmjet alarmit pamor të integruar dhe një kontakt alarmi (takues/stakues)
 • Matje e besueshme e nivelit nëpërmjet çelësit të nivelit elektrodë
 • Instalim i thjeshtë falë sistemit «Plug & Pump» me hyrje që mund të përshtatet dhe mbulesë që mund të rrotullohet
 • Mirëmbajtje e shpejtë dhe e thjeshtë falë mbulesës së mirëmbajtjes që mund të çmontohet dhe valvulës sferike të moskthimit të integruar
 • Kursim i energjisë nëpërmjet konsumit të ulët të rrymës (≤ 20 W)
 • Integrim perfekt në mjedisin e klientit falë konstruksionin modern dhe kompakt dhe funksionimit të qetë (≤ 40 dBA)
Përshkrimi i serive

Konstruksioni

Paisje pompimi automatike për ujin kondensat

Përdorimi

 • Teknologjia e kondensimit
 • Sisteme të ajrit të kondicionuar dhe të ftohjes (p.sh. frigoriferë dhe avullues)

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Kabllo elektrike me spinë (1,5 m, mund të blihen versione me spinë britanike)
 • Mbulesë e lëvizshme e mirëmbajtjes për mirëmbajtje të thjeshtë; valvul moskthimi me sferë e integruar
 • Kablloja e alarmit (1,5 m), kontakt alarmi
 • Zorra e presionit (5 m, Ø 8)
 • Përdorimi i përshtatshëm i gominës në lidhjen në hyrje, Ø 2 deri Ø 32

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Plavis 013-C-2G/GB

Plavis

Sistem ngritës i ujërave të ndotura

01

Numri i serive në serinë Plavis

3

Niveli i serisë (1 = bazë, 3 = standard, 5 = premium)

C

Zbatimi te kondensati

-2G

2. Prodhim

/GB

[..] = spinë BE GB = spinë MB

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese 1~ 100 – 240 V, 50/60 Hz
 • Fuqia: P1 < 20 W
 • Temperatura e lëngjeve nga +5 °C deri +60 °C
 • Temperatura e mjedisit nga +5 °C deri +40 °C
 • Klasa e mbrojtjes: IPX4
 • Lidhja për nxjerrjen e kondensatit: Ø 8 mm deri Ø 10 mm
 • Lidhja e integruar në hyrje: Ø 18 mm deri Ø 40 mm
 • Përdorimet e gominës në lidhjen në hyrje: Ø 2 mm deri Ø 32 mm
 • të përshtatshme për kondensate me vlerë pH ≥ 2,5
 • Vëllimi i depozitës: 1,1 l
 • Vëllimi i dobishëm: 0,4 l
 • Koha për shkarkimin e depozitës*: 15 s
 • *për konfigurimin e pikës së punës (3,2 m/120 l/min) me gjatësi dalje 5 m

Materiale

 • Depozita: ABS
 • Mbulesa e depozitës: ABS
 • Valvul moskthimi: ABS
 • Moduli i pompave: PP dhe ABS

Dorëzim

 • Pajisje pompimi për ujin kondensat me sensor niveli elektrodë
 • Depozita mbulesa dhe mbulesa e mirëmbajtjes
 • kabllo elektrike 1,5 m e gjatë
 • Zorra plastike në anën e presionit (Ø 8 mm, 5 m)
 • Hyrje që përshtaten (2x gomina Ø 2/32 mm)
 • Vida (Ø 4) dhe upa (2x) për montim në mur
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Emërtimi i produktitLidhja e tubitPresioni maksimal i funksionimit PNLinja ushqyesePesha bruto afërisht mNumri për paletëNumri i artikullit
Plavis 013-C
Ø 18-40mm
1 bar
1~100-240 V, 50 Hz
1 kg
105
2548552
Plavis 013-C
Ø 18-40mm
1 bar
1~100-240 V, 50 Hz
1 kg
105
2548595