Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Ndani mënjanë lëndët e ngurta dhe transportojini ato. Pastërti, siguri dhe besueshmëri.

Avantazhet tuaja
Wilo-EMUport CORE

Ndani mënjanë lëndët e ngurta dhe transportojini ato. Pastërti, siguri dhe besueshmëri.

Veçanërisht nëpër godina dhe prona, lëndët e ngurta të mëdha të pranishme tek ujërat e ndotur mund ta bllokojnë sistemin e transportimit të ujërave të ndotur. Si pasojë: Defekte gjatë punës dhe kosto më të larta shërbimi. Zgjidhja afatgjatë e Wilo: sistemi i ndarjes së lëndëve të ngurta Wilo-EMUport CORE. Ofron besueshmëri të lartë për një transportim pa bllokim. Veç kësaj, ka një mirëmbajtje të thjeshtë, falë montimit higjienik në të thatë dhe aksesit të lehtë. Sistemi i plotë, së bashku me boshtin pa korrozion dhe pajisjet komanduese, është i disponueshëm edhe për impiantet më të mëdha të Wilo. Posaçërisht për nevojën tuaj.

Shërbimet e rekomanduara


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Shumë e sigurt për punë falë ndarjes së lëndëve ngurta nga ujërat e zeza: Lëndët e mëdha të ngurta nuk duhet të kalojnë në pompë – nuk ka bllokim
 • Me leverdi ekonomike falë sistemit Retrofit për pastrim të thjeshtë të pompave të vjetra
 • Me jetëgjatësi të madhe dhe pa korrozion falë përdorimit të materialit PE dhe PUR
 • Mirëmbajtje e thjeshtë edhe gjatë punës falë montimit higjienik në të thatë, akses i lehtë nga jashtë dhe bllokim veç
 • I sigurt për të ardhmen edhe nëse përmbajtja e lëndëve të ngurta në ujërat e zeza rritet
 • Mund të instalohet në mënyrë fleksibël në ndërtesa ose në puse me diametër 1500 mm e lart
 • Sistem i thjeshtë për t'u integruar dhe gati për lidhje Plug&Pump
 • Kursim i energjisë falë pompave zhytëse për ujëra të zeza, me zgjedhje me motorë IE3
Përshkrimi i serive
Wilo-EMUport CORE

Konstruksioni

Sistem standard i ngritjes së ujëra të zeza me sistem ndarës të lëndëve të ngurta sipas DIN EN 12050-1 për montim në ndërtesë ose në një montim jashtë në pus.

Përdorimi

Pompim i ujërave të zeza me përmbajtje fekalesh:

 • Nëse ujërat e zeza nuk mund të futen në sistemin e kanalizimit vetëm me rënie natyrale.
 • Për drenazhimin e sigurt kundër kthimit mbrapsht

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • 2 rezervuar për ndarjen e lëndëve të ngurta që bllokohen ndarasi
 • Regjistrim i nivelit me sensor niveli
 • Shpëlarje manuale me kthim në depozitën mbledhëse
 • Lidhja e shkarkimit me lidhje me flanxhë
 • Kapak i tejdukshëm në kutinë e hyrjes/shpërndarës
 • Dy pompa zhytëse për ujërat e zeza të montuara në të thatë me funksionim të alternuar
 • Pompë zhytëse për ujërat e zeza me monitorim të lagështisë për hapësirën e motorit dhe folenë e permistopit

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10/540

CORE

Sistem standard ndarës të lëndëve të ngurta

20

Hyrja maks. në m³/h

2

Numri i pompave të instaluara

10

Lartësia maks. e dërgimit në m

5

Frekuenca e rrjetit:

 • 5 = 50 Hz
 • 6 = 60 Hz

40

Tensioni rrjetit:

 • 40 = 3~400 V
 • 38 = 3~380 V

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese: 3~400 V, 50 Hz
 • Hyrja maks. e vazhdueshme: 20, 45 ose 60 m³/h
 • Lartësia maks. e dërgimit: 55 m
 • Lartësia e hyrjes: 750 mm
 • Lidhja në hyrje: DN 200
 • Bashkuesi me presion:
  • CORE 20.2: DN 80
  • CORE 45.2/60.2: DN 100
 • Vëllimi i depozitës:
  • CORE 20.2: 40 l
  • CORE 45.2/60.2: 1200 l
 • Vëllim i dobishëm i depozitës:
  • CORE 20.2: 295 l
  • CORE 45.2/60.2: 900 l

Materiale

 • Rezervuari mbledhës: PE
 • Rezervuar për ndarjen e mbeturinave të ngurta: PE
 • Kasetë mbledhëse e hyrjes: PUR
 • Tubi kryesor përmbledhës: PE
 • Pompat: Gizë e hirtë
 • Valvul kryesore në hyrje: Gizë e hirtë
 • Bashkuesi me presion: PUR

Konstruksioni

Sistem ngritës i ujërave të zeza tërësisht i zhytur, gati për lidhje dhe me funksionim plotësisht automatik, me sistem ndarëse të lëndëve të ngurta dhe me dy pompa zhytëse për ujëra të zeza që punojnë në mënyrë të alternuar, pa funksionim me kulmin e ngarkesës.

Sistem ndarës i lëndëve të ngurta me një depozitë grumbulluese hermetike ndaj gazit dhe ujit pa bashkime me saldim në konstruksion, si dhe dy depozita të veçanta për ndarjen e mbeturinave të ngurta, me mbyllje. Rezervuari mbledhës ka gjeometri të rrumbullakosura, fundi i depozitës është i pjerrët, pika më e thellë gjendet direkt poshtë pompave. Në këtë mënyrë evitohen depozitime dhe tharja e lëndëve të ngurta në vende kritike. Nëpërmjet filtrimit paraprak në depozitat për ndarjen e lëndëve të ngurta lëndët e ngurta filtrohen nga lëngu dhe për në depozitën mbledhëse drejtohen vetëm ujërat e zeza të filtruara paraprakisht.

Pompimi kryhet nga dy pompa zhytëse për ujëra të zeza me rotor të thatë. Pompat janë projektuar me rezervë kapaciteti dhe ato punojnë në mënyrë të alternuar.

Kontrolli i nivelit bëhet nga një sensor niveli.

Dorëzim

Pajisje shkarkimi e ujërave të zeza, gati për montim, e montuar plotësisht, përshirë rakordin në formë Y, sensorin e nivelit dhe dy pompa.

Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Numri i artikullit 2546469
Botim 2021-07
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 40
PDF (3 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Number of results: 33
Emërtimi i produktitVëllimi bruto i depozitës VLinja ushqyeseFrekuenca maks. e takim-stakimeve tNumri i artikullit
EMUport CORE 20.2-10/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554526
EMUport CORE 20.2-14/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554527
EMUport CORE 20.2-17/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554528
EMUport CORE 20.2-21/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554529
EMUport CORE 20.2-25/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554530
EMUport CORE 20.2-28/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554531
EMUport CORE 20.2-31/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554532
EMUport CORE 20.2-35/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554533
EMUport CORE 20.2-40/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554534
EMUport CORE 20.2-46/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554535
EMUport CORE 20.2-52/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554536
EMUport CORE 20.2-59/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554537
EMUport CORE 45.2-10/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554538
EMUport CORE 45.2-14/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554539
EMUport CORE 45.2-17/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554540
EMUport CORE 45.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554541
EMUport CORE 45.2-25/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554542
EMUport CORE 45.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554543
EMUport CORE 45.2-29/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554544
EMUport CORE 60.2-9/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554545
EMUport CORE 60.2-12/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554546
EMUport CORE 60.2-13/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554547
EMUport CORE 60.2-16/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554548
EMUport CORE 60.2-18/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554549
EMUport CORE 60.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554550
EMUport CORE 60.2-23/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554551
EMUport CORE 60.2-24/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554552
EMUport CORE 60.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554553
EMUport CORE 60.2-35/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554554
EMUport CORE 60.2-40/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554555
EMUport CORE 60.2-46/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554556
EMUport CORE 60.2-52/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554557
EMUport CORE 60.2-59/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554558