Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Padus UNI | Wilo

Wilo-Padus UNI

Pompë fleksibël e drenazhimit të ujërave të ndotur për lëngje të ndryshëm për pompim.

Avantazhet tuaja
Wilo-Padus UNI

Pompë fleksibël e drenazhimit të ujërave të ndotur për lëngje të ndryshëm për pompim.

Wilo-Padus UNI është modeli ideal për transportimin e ujërave të ndotur në godina të vogla me përdorim industrial. Pompa është e transportueshme ose e përdorshme në puse pompe në mënyrë fleksibël. Sistemi hidraulik prej materiali të përzier kundër korrozionit, ofron besueshmëri në përdorimin universal në lëngje të ndryshme për pompim. Për shkak të peshës së saj të vogël, një kondensatori të integruar dhe një bashkuesi të filetuar, instalimi i saj është tepër i lehtë. Bllokuesi i dyfishtë mekanik dhe foleja e premistopit mundësojnë intervale të gjata mirëmbajtjeje. Hyrjet e drejtpërdrejta tek përbërësit më të rëndësishëm, e bëjnë mirëmbajtjen shumë komode. Përmes paneleve të komandimit Wilo-Control, Wilo-Padus UNI mund të integrohet edhe në sistemet ekzistuese të kontrollit elektronik të ndërtesës.


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Besueshmëri e jashtëzakonshme në sajë të sistemit hidraulik pa korrozion për zbatime universale dhe lëndë të ndryshme
 • Instalim i thjeshtë në sajë të peshës së lehtë, kapacitorit të integruar me motor me rrymë alternative dhe flanxhë të filetuar
 • Efektivitet optimal dhe siguri e lartë funksionimi, falë sistemit hidraulik të përmirësuar
 • Mirëmbajtje e shpejtë falë aksesit direkt në folenë e permistopit dhe në trupin e pompës
 • Intervale të gjata të shërbimit në sajë të bllokuesit mekanik të dyfishtë dhe folesë së premistopit me vëllim të madh
 • I sigurtë ndaj bllokimeve falë rrjetës filtruese mbrojtëse të integruar
Përshkrimi i serive
Wilo-Padus UNI

Konstruksioni

Pompë e zhytur për montim stacionar dhe të transportueshëm brenda në ujë në funksionim të përhershëm.

Lëngje

Për pompim në zonat tregtare të:

 • Ujra të ndotura pa fekale
 • Ujë i ndotur (me sasi të pakta rëre dhe zhavorri)
 • Ujit të ndotur, acid të dobët me një vlerë pH >4,5
 • Pompat me motor të zhytur Rexa UNI ... B/ dhe Rexa UNI ... K/ janë gjithashtu të përshtatshme për pompimin e:
  • Ujit të liqenit dhe ujit të detitPërmbajtja e NaCl (kripë gatimi): maks. 30 g/l deri në 20 °C
  • Ujit të pishinës, përmbajtja maks. e klorit: 400 mg/l
  • Ujit të ndotur, acid të lehtë me një vlerë pH >3,5

Pompim i ujërave të zeza sipas (DIN) EN 12050

Pompat plotësojnë kërkesat sipas EN 12050-2.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Monitorim termik i motorit me sensor bimetalik
 • Motor njëfazor me rrymë alternative me monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik
 • Motor njëfazor me rrymë alternative me kondensues të integruar
 • Motor trefazor me rrymë alternative me rele mbrojtëse të motorit (versioni P dhe A)
 • Galexhant elektrik i integruar (versioni A)

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Padus UNI M05B/T15-540/A

Padus

Pompë drenazhi e zhytur për ujë të ndotur

UNI

Seria

M

Helikë e hapur disa kanaleshe

05

Diametri nominal i lidhjes së presionit

B

Versioni:

 • Pa = Versioni standard
 • B = Versioni në V4A
 • K = Versioni në V4A dhe me këmishë ftohëse

T

Versioni i linjës ushqyese:

 • M = 1~
 • T = 3~

15

/10 = Fuqia nominale e motorit P në kW

5

Frekuenca e linjës ushqyese: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz

40

Çelësi për tensionin e matur

A

Pajisje elektrike shtesë:

 • Pa = me skaje kabllosh të lira
 • P = me spinë
 • A = me galexhant elektrik dhe spinë
 • VA = me galexhant elektrik vertikal dhe spinë

Të dhënat teknike

 • Lidhja elektrike: 1~230 V, 50 Hz ose 3~400 V, 50 Hz
 • Mënyra e punës, e zhytur: S1
 • Mënyra e punës, jo e zhytur:
  • Padus UNI ...: S2-15 min; S3 10 %
  • Padus UNI ... B/ ...:S2-15 min; S3 10 %
  • Padus UNI ... K/ ...:S1
 • Klasa e mbrojtjes: IP68
 • Klasa e izolimit: F
 • Temperatura e lëngjeve: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
 • Temperatura e lëngjeve, maks.: 60 °C (140 °F) për 3 min

Materiale

Wilo-Padus UNI M …

 • Trupi i sistemit hidraulik: PP-GF30
 • Helika: PP-GF30
 • Trupi i motorit: 1.4301 (AISI 304)
 • Këmisha ftohëse: −
 • Skaji i boshtit: 1.4401 (AISI 316)
 • Permistopi, në anën e pompës: SiC/SiC
 • Permistopi, në anën e motorit: C/Cr
 • Permistopi, statik: NBR (Nitril)

Wilo-Padus UNI M … B/ …

 • Trupi i sistemit hidraulik: PP-GF30
 • Helika: PP-GF30
 • Trupi i motorit: 1.4401 (AISI 316)
 • Këmisha ftohëse: −
 • Skaji i boshtit: 1.4401 (AISI 316)
 • Permistopi, në anën e pompës: SiC/SiC
 • Permistopi, në anën e motorit: C/Cr
 • Permistopi, statik: NBR (Nitril)

Wilo-Padus UNI M … K/ …

 • Trupi i sistemit hidraulik: PP-GF30
 • Helika: PP-GF30
 • Trupi i motorit: 1.4401 (AISI 316)
 • Këmisha ftohëse: 1.4401 (AISI 316)
 • Skaji i boshtit: 1.4401 (AISI 316)
 • Permistopi, në anën e pompës: SiC/SiC
 • Permistopi, në anën e motorit: C/Cr
 • Permistopi, statik: NBR (Nitril)

Konstruksioni

Padus UNI M ... /M .../P

Pompë drenazhimi me helikë të hapur disa-kanalëshe dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale kopolimere. Motor 1~ me ftohje të sipërfaqeve, me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë. Trupi i motorit prej çeliku inoks. Kabllo lidhjeje e çmontueshme, me spinë elektrike Schuko të integruar.

Padus UNI M ... /M .../A dhe Padus UNI M ... B/M .../A

Pompë drenazhimi me helikë të hapur disa-kanalëshe dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale kopolimere. Motor 1~ me ftohje të sipërfaqeve, me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë. Trupi i motorit prej çeliku inoks. Kabllo lidhjeje e çmontueshme, me galexhant elektrik dhe spinë elektrike Schuko të integruar.

Padus UNI M ... /M .../VA

Pompë drenazhimi me helikë të hapur disa-kanalëshe dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale kopolimere. Motor 1~ me ftohje të sipërfaqeve, me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë. Trupi i pompës prej çeliku inoks dhe galexhant elektrik vertikal të integruar. Kabllo lidhjeje e çmontueshme, me spinë elektrike Schuko të integruar.

Padus UNI M ... K/M .../A

Pompë drenazhimi me helikë të hapur disa-kanalëshe dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale kopolimere. Motor 1~ (me ftohje me këmishë) me kondensator pune të integruar dhe monitorim termik të motorit, me vetëveprim automatik. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë. Trupi i motorit dhe këmisha e ftohjes prej çeliku inoks. Kabllo lidhjeje e çmontueshme, me galexhant elektrik dhe spinë elektrike Schuko të integruar.

Padus UNI M ... /T .../A

Pompë drenazhimi me helikë të hapur disa-kanalëshe dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale kopolimere. Motor 3~ me ftohje të sipërfaqeve, me monitorim termik të motorit. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë. Trupi i motorit prej çeliku inoks. Kabllo lidhëse e çmontueshme me spinë CEE. Galexhant elektrik dhe monitorim termik i motorit e lidhur në spinën CEE.

Padus UNI M ... /T ... dhe Padus UNI M ... B/T ...

Pompë drenazhimi me helikë të hapur disa-kanalëshe dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale kopolimere. Motor 3~ me ftohje të sipërfaqeve, me monitorim termik të motorit. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë. Trupi i motorit prej çeliku inoks. Kabllo e lidhjes, e çmontueshme me skaje kabllosh të lira.

Padus UNI M ... K/T ...

Pompë drenazhimi me helikë të hapur disa-kanalëshe dhe lidhje të filetuar vertikale. Trupi i sistemit hidraulik dhe helika janë nga materiale kopolimere. Motor 3~ (me ftohje me këmishë) me monitorim termik të motorit. Foleja e permistopit e mbushur me vaj me premistop të dyfishtë. Trupi i motorit dhe këmisha e ftohjes prej çeliku inoks. Kabllo e lidhjes, e çmontueshme me skaje kabllosh të lira.

Dorëzim

Padus UNI M ...

 • Pompë
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Padus UNI M ... KIT

 • Pompë
 • Kiti përshtatës për instalimin e tubit 2½":
  • Flanxhë e filetuar 2" (fileto e jashtme) në 2½" (fileto e brendshme)Për vidhosje në daljen e presionit. Dimensioni i lidhjes në daljen e presionit: +46 mm.
  • Guarnicion gome për tub 2½"Diametri i brendshëm: 75 mm, me 2x fasheta për mbërthim tubi.
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Number of results: 24
Emërtimi i produktitDalja e presionitFuqia nominale e motorit P2Gjatësia e kabllos së lidhjesLinja ushqyeseNumri i artikullit
Padus UNI-M05K/M11-523/A
G 2
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6089421
Padus UNI-M05K/M15-523/A
G 2
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6089425
Padus UNI-M05K/T11-540
G 2
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6089422
Padus UNI-M05K/T15-540
G 2
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6089424
Padus UNI-M05K/T25-540
G 2
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6089423
Padus UNI M05/M11-523/A
G 2
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6084802
Padus UNI M05/M11-523/P
G 2
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6084801
Padus UNI M05/M11-523/VA
G 2
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6084803
Padus UNI M05/M15-523/A
G 2
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6084807
Padus UNI M05/M15-523/P
G 2
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6084806
Padus UNI M05/M15-523/VA
G 2
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6084808
Padus UNI M05/T11-540
G 2
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6084804
Padus UNI M05/T11-540/A
G 2
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6084805
Padus UNI M05/T15-540
G 2
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6084809
Padus UNI M05/T15-540/A
G 2
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6084810
Padus UNI M05/T25-540
G 2
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6084811
Padus UNI M05/T25-540 2"1/2 KIT
G 2
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6084815
Padus UNI M05/T25-540/A
G 2
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6084812
Padus UNI M05/T25-540/A 2"1/2 KIT
G 2
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6084816
Padus UNI M05B/M11-523/A
G 2
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087664
Padus UNI M05B/M15-523/A
G 2
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087666
Padus UNI M05B/T11-540
G 2
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087665
Padus UNI M05B/T15-540
G 2
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087667
Padus UNI M05B/T25-540
G 2
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087669