Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2 | Wilo
Të dhënat teknike
Të dhëna hidraulike
Indeksi i efiçencës minimale (MEI) ≥0.4
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -20 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 140 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 16 bar
Udhëzim për konfigurimin 16 bar deri në 120 °C, 13 bar deri në 140 °C
Të dhënat e motorit
Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
Toleranca e tensionit ±10 %
Klasa e efiçencës së motorit IE3
Fuqia nominale e motorit P2 1,1 kW
Rryma nominale IN 2,4 A
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Faktori i fuqisë cos φ 0.80
Efiçenca e motorit ηm 50 % ηM 50% 78,9 %
Efiçenca e motorit ηm 75 % ηM 75% 82,1 %
Efiçenca e motorit ηm 100 % ηM 100% 82,7 %
Pështjella e motorit deri 3 kW -
Pështjella e motorit 4 kW e lart -
Klasa e izolimit F
Mënyra e mbrojtjes Motori IP55
Mbrojtja e motorit jo
Materiale
Trupi i pompës 5.1301/EN-GJL-250, veshje mbrojtëse kataforetike
Helika Gizë e hirtë EN-GJL-200
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik AQ1EGG
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 50
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 32

Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2

IPL

∆: Diagrami i lidhjeve, lidhja delta

Y: Diagrami i lidhjeve, lidhja yll

Releja mbrojtëse e motorit e nevojshme në vend. Kontrolloni krahun e rrotullimit! Për të ndryshuar krahun e rrotullimit, shkëmbeni cilëndo prej dy fazave.

P2≤ 3 kW 3~400 V Y
3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y
3~400 V ∆

Pas heqjes së urave, është e mundur nisja Y-∆.

Të dhënat e produktit
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2
Numri i artikullit 9126730
Numri EAN 4048482862057
Ngjyra Jeshile
Sasia minimale e porostijes 1
Disponueshmëria e tregut 2021-07-01
Paketimi
Lloji i paketimit Karton
Tipi i paketimit Paketim transporti
Numri për paletë 8
Sasia për shtresë 4
Përmasat dhe peshat
Masa e gjatësisë me ambalazhin 600 mm
Gjatësia L 503 mm
Masa e lartëtesisë me ambalazhin 525 mm
Lartësia H 252 mm
Masa e gjerësisë me ambalazhin 400 mm
Gjerësia W 216 mm
Pesha bruto afërisht m 51 kg
Pesha neto afërisht m 46 kg
Përshkrimi tekstit

Pompë centrifugale me rotor të thatë me një helikë në konstruksionin monobllok për montim në bazament duke përfshirë këmbën në trupin e pompës.

Model monobllok me lëkundje të vogla dhe zhurmë të ulët, me lanterne dhe motor standard të lidhur të palëvizshëm (motor normal).

Me bllokues mekanik me tub fizarmonikë, me shpëlarje të detyruar dhe i pavarur nga kahu i rrotullimit (nga modeli 37 kW/4 polësh si opsion me një bllokues mekanik me fishek në sistem Back-Pull-Out (tërheq mbrapsht duke e nxjerrë) për ndërrimin e bllokuesit mekanik pa çmontim të motorit) dhe helikë që redukton kavitacionin.

Flanxhë me lidhje për matjen e presionit R 1/8. Të gjithë komponentët prej gize janë me shtresë kataforetike.

Pompat me motor ≥ 5,5 kW kanë si pajim standard sensor temperature PTC si mbrojtje të motorit.

Kutia e terminaleve të motorit ≤ 7,5 kW mund të jetë metalike ose plastike. Kutia metalike e terminaleve kërkon patjetër që të porositni variantet e veçanta përkatëse. Kutitë e terminaleve të motorit > 7,5 kW janë gjithmonë prej metali.

  • Bllokues mekanik për pompimin e ujit deri në Tmax. = +140 °C. Deri në T ≤ +40 °C lejohet një përzierje glikoli nga 20% deri në 40% të vëllimit. Në përzierjet ujë-glikol me përqindje glikoli > 40% deri në maksimumi 50% të vëllimit dhe me temperaturë lëngu nga > +40 °C deri maksimumi në +120 °C apo në lëngje të tjera të ndryshme nga uji, duhet parashikuar një bllokues mekanik alternativ. Në rastin e përdorimit të përzierjeve ujë-glikol në përgjithësi rekomandohet përdorimi i variantit S1 me bllokuesin mekanik përkatës.
Të dhënat e funksionimit
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -20 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 140 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin -15 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 16 bar
Udhëzim për konfigurimin 16 bar deri në 120 °C, 13 bar deri në 140 °C
Indeksi i efiçencës minimale (MEI) ≥0.4
Të dhënat e motorit
Klasa e efiçencës së motorit IE3
Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
Toleranca e tensionit ±10 %
Fuqia nominale P2 1100 W
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Rryma nominale IN 2,4 A
Faktori i fuqisë cos φ 0.80
Efiçenca e motorit ηm 50 % ηM 50% 78,9 %
Efiçenca e motorit ηm 75 % ηM 75% 82,1 %
Efiçenca e motorit ηm 100 % ηM 100% 82,7 %
Klasa e izolimit F
Klasa e mbrojtjes IP55
Materiale
Trupi i pompës 5.1301/EN-GJL-250, veshje mbrojtëse kataforetike
Helika Gizë e hirtë
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik AQ1EGG
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 50
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 32
Informacione për bërjen e porosisë
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2
Pesha neto afërisht m 46 kg
Numri i artikullit 9126730
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E, Wilo-Atmos GIGA-I/-B, Wilo-CronoLine-IL, Wilo-CronoTwin-DL, Wilo-CronoBloc-BL

Numri i artikullit 2216677
Botim 2022-11
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 40
PDF (13 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (262 KB)

BIM/CAD
Aksesor

Sistemi CC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (26)

Sistemi CC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (22)

Sistemi SC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (33)

Sistemi SC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (27)

Komandimi i pompave (2)

Komandimi i pompave/aksesorë (31)

Kom. i pom/sistem rregullues Smart (16)