Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Flumen OPTI-TR 50 … 120 | Wilo

Wilo-Flumen OPTI-TR 50 … 120

Përzierje e sigurt në funksionim dhe e pabllokueshme e ujërave të ndotura dhe llumrave të ndryshme në trajtimin e ujërave të zeza

Avantazhet tuaja
Wilo-Flumen OPTI-TR 120-1

Përzierje e sigurt në funksionim dhe e pabllokueshme e ujërave të ndotura dhe llumrave të ndryshme në trajtimin e ujërave të zeza

Seritë me efektivitet të lartë Wilo-Flumen OPTI-TR 50-3/60-3/80-3 kujdesen për një modalitet kontrolli dhe kohëzgjatje të sigurt në funksionim dhe të pabllokueshëm gjatë përzierjes së ujërave të ndotura dhe llumrave të ndryshme në trajtimin e ujërave të ndotura dhe llumrave.

Shërbimet e rekomanduara


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Funksionim i përhershëm i besueshëm falë turbinës me mirëmbajtje të lehtë dhe kushinetave të mëdha me mekanizëm të dimensionuar
 • Siguri e lartë funksionimi falë përdorimit të turbinave prej çeliku inoks të derdhur
 • Reduktim i kostove të energjisë nëpërmjet një shifre të fuqisë së shtytjes më të mirë të mundshme falë sistemit hidraulik të optimizuar me pjerrësinë më të ulët të kavitacionit
 • Konfigurim specifik sipas klientëve duke pasur parasysh parametrat e impiantit
 • Përshtatje e thjeshtë në rastet e ngarkesës nëpërmjet funksionimit me një ndryshues frekuence
 • Montim dhe çmontim i thjeshtë, edhe kur vaska është e mbushur, falë portofolit gjithëpërfshirës së aksesorëve
 • Zëvendësim i thjeshtë nëpërmjet përshtatjes në instalimet ekzistuese
Përshkrimi i serive

Konstruksioni

Përzierës i zhytur me lëvizje gjysmë të ngadaltë me kuti të ndërrimit të shpejtësisë me një shkallë, me funksionim të vazhdueshëm ose me ndërprerje.

Përdorimi

 • Enë mbledhëse për ujin e shiut
 • Depozita e llumit aktiv
 • Trajtim i llumrave
 • Vaska e përzierjes dhe kompensimit
 • Përdorimet e veçanta

Lëngje

Për pezullimin dhe homogjenizimin në ambiente tregtare të:

 • Uji i procesit të punës
 • Ujëra të zeza me fekale
 • Ujë i ndotur (me sasi të pakta rëre dhe zhavorri)

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Monitorim termik i motorit me sensor bimetalik
 • Kuti e ndërrimit të shpejtësisë me 1 shkallë
 • Sistem me 3 dhoma
 • Funksionimi i mundur me ndryshues frekuence

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Flumen OPTI-TR 50-3.23-6/16Ex S17

Flumen

Përzierës i zhytur, horizontal

OPTI-TR

Seria: Përzierës me motor standard asinkron

50

x10 = diametri nominal i turbinës në mm

3

Modeli i konstruksionit

23

x10 = shpejtësia nominale e turbinës në rrot/min

6

Numri i poleve

16

x10 = Gjatësia e paketës së statorit në mm

Ex

Me autorizim të sigurisë ndaj shpërthimit

S17

Kodi i turbinës për turbinën e posaçme (nuk vlen për turbinën standarde)

Të dhënat teknike

 • Lidhja elektrike: 3~400 V, 50 Hz
 • Temperatura e lëngjeve: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
 • Mënyra e punës, e zhytur: S1
 • Klasa e mbrojtjes: IP68
 • Klasa e izolimit: H
 • Frekuenca maksimale e takim-stakimeve: 15/h
 • Thellësia maksimale e zhytjes: 20 m (66 ft)

Materiale

 • Trupi: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
 • Permistopi:
  • Motori/foleja e premistopit: FPM (FKM)
  • Foleja e premistopit/dhoma e mekanizmit të transmisionit: SiC/SiC
  • Dhoma e mekanizmit të transmisionit/paradhoma: FPM (FKM)
  • Në anën e lëngjeve: SiC/SiC
 • Turbina:
  • OPTI-TR 50-3/60-3/80-3: 1.4408 (ASTM A 351)
  • OPTI-TR 90-2: PUR/GFK (PUR/GFRP)
  • OPTI-TR 120-1: PA6G

Konstruksioni

Turbinë

Turbinë me 2 ose 3 fletë prej materiali të plotë ose material lidhës. Diametër nominal i turbinës nga 500 mm deri 1200 mm me gjeometri turbine që mënjanon pështjellimin.

Motori

Motor i zhytur me ftohje sipërfaqësore në version me rrymë alternative trefazore me lubrifikim të përhershëm dhe kushineta me rule me dimensione të mëdha. Pështjella e motorit është e pajisur me monitorim të temperaturës. Nxehtësia e motorit transmetohet direkt në lëngun përreth nëpërmjet trupit të motorit. Kablloja e lidhjes është projektuar për ngarkesa të rënda mekanike, e izoluar në mënyrë të papërshkueshme nga uji kundrejt lëngut dhe është e derdhur për së gjati në mënyrë hermetike ndaj ujit. Si standard, kablloja e lidhjes ka skaje të lira dhe një gjatësi prej 10 m (33 ft).

Permistopi

Izolimi kryhet nëpërmjet një sistemi me 3 dhoma:

 • ParadhomaParadhoma me vëllim të madh është e mbushur me vaj ingranazhesh dhe regjistron rrjedhjen e premistopit në anën e lëngut. Si premistop në anën e lëngut përdoret një bllokues mekanik. Izolimi në dhomën e mekanizmit të transmisionit kryhet me një premistop unazë boshti radial.
 • Dhoma e mekanizmit të transmisionitDhoma e mekanizmit të transmisionit është e mbushur me vaj ingranazhesh dhe garanton një lubrifikim të vazhdueshëm të kutisë së ndërrimit të shpejtësisë dhe të kushinetave të mekanizmit të transmisionit. Izolimi për folenë e premistopit kryhet nëpërmjet një bllokuesi mekanik.
 • Foleja e premistopitFoleja e premistopit me vëllim të madh është e mbushur me vaj të bardhë dhe regjistron rrjedhjen e dhomës së mekanizmit të transmisionit. Izolimi me motorin kryhet me një permistop unazë boshti radial.

Mekanizëm

Kuti e ndërrimit të shpejtësisë me 1 shkallë me raport të ndërrueshëm. Për të absorbuar forcat rezultuese të përzierjes dhe për të mos i transmetuar në kushinetën e motorit, janë integruar kushineta me dimensione të mëdha të mekanizmit të transmisionit.

Dorëzim

 • Përzierës i zhytur me turbinë të montuar dhe kabllo lidhjeje
 • Aksesor i montuar, në varësi të mënyrës së instalimit
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-Flumen OPTI-TR 20-1 ... 40-1, Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20 ... 40, Wilo-Flumen OPTI-TR 50-3 ... 120-1, Wilo-Flumen EXCEL-TRE 50-3 ... 90-2, Wilo-EMU TR 50-2 ... 120-1, Wilo-EMU TRE 50-2 ... 90-2, Wilo-EMU TR/TRE 212 ... 326-3

Numri i artikullit 6074694
Botim 2022-07
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 64
PDF (12 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Emërtimi i produktitThellësia maks. e zhytjes
Flumen OPTI-TR 50-3.13-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.16-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.18-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.19-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.20-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.21-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.23-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.25-4/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.25-4/12
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.25-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.30-4/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.30-4/12
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.30-4/16
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.30-4/24
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.31-4/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.31-4/12
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.31-4/16
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.32-4/24
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.34-4/8
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.34-4/12
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.34-4/16
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.35-4/24
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.37-4/16
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.38-4/24
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.40-4/16
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.41-4/24
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.44-4/24
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.46-4/24
20 m
Flumen OPTI-TR 50-3.48-4/24
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.13-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.15-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.16-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.17-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.18-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.19-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.20-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.21-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.22-4/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.23-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.24-4/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.24-6/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.25-4/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.25-4/12
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.26-4/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.26-4/12
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.27-4/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.27-4/12
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.28-4/8
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.28-4/12
20 m
Flumen OPTI-TR 60-3.29-4/8
20 m