Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-SiBoost Smart 3 Helix V

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Sistem i fortë sipas DIN 1988 (EN 806)
 • 2 deri 4 pompa centrifugale të presionit të lartë, prej inoksi, vertikale dhe të ndezura në paralel, të serisë Helix V
 • Sistem hidraulik i pompës me efektivitet të lartë
 • I gjithë impianti i optimizuar kundër humbjeve të presionit
 • Pajisje komandimi/rregullimi SC, e aftë për komunikim për mbikëqyrjen e impiantit, ekran LC, navigim i lehtë dhe rregullim nëpërmjet manopolit rrotullues, pa ose me ndryshues frekuence për kontrollin e vazhdueshëm të pompës që mban ngarkesën kryesore

Shërbimet e rekomanduara

Përshkrimi i serive
SiBoost Smart

Konstruksioni

Impiant i furnizimit me ujë (jo vetëthithës), me efektivitet të lartë dhe gati për lidhje, me 2 deri 4 pompa centrifugale të presionit të lartë prej inoksi, të radhitur vertikalisht, në versionin me motor me ftohje me ajër i serisë Helix V, përfshirë Smart Controller SC (i disponueshëm me dhe pa ndryshues frekuence FC)

Përdorimi

 • Furnizim me ujë plotësisht automatik në regjimin e furnizimit, në sferën e furnizimit publik me ujë, për rritjen e presionit nga depozitat ose linjat e dërgimit, për përdorime komunale, biznesi, industriale dhe private (p.sh. ndërmarrje të furnizimit me ujë, ndërmarrje artizanale dhe industriale, objekte banimi, zyra dhe institucione publike, ndërtesa administrative, hotele, spitale).
 • Pompim i ujit të pijshëm dhe ujit industrial, ujit të ftohjes, ujit për përdorim MKZ (përveç sistemeve për fikjen e zjarrit sipas DIN 14462 dhe me autorizim të autoriteteve lokale për mbrojtjen nga zjarri) ose i ujërave të tjera të përdorura, të cilat nuk i sulmojnë as kimikisht, as mekanikisht materialet e përdorura dhe që nuk përmbajnë përbërës gërryes ose me fibra të gjata

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • 2-4 pompa për çdo impiant, seria Helix V 4 deri Helix V 52 me motorët standardë IE3, duke përfshirë nga 0,75 kW e lart (opsionale për fuqi më të vogla të motorit)
 • Komandim automatik i pompave nëpërmjet Smart Controller SC. Versioni Smart FC është i pajisur edhe me një ndryshues frekuence në panelin elektrik
 • Të gjitha pjesët që janë në kontakt me lëngun janë rezistuese ndaj korrozionit
 • Skeleti bazë prej çelikut të galvanizuar me zbutës të vibrimeve me lartësi të rregullueshme për veshje izoluese kundër zhurmave, udhëzues i kabllove dhe pajisje ngritëse e integruar
 • Saraçineskë bllokuese në anën e thithjes dhe të presionit për çdo pompë
 • Valvul moskthimi në anën e presionit për çdo pompë
 • Enë zgjerimi me membranë 8 l, PN 16, në anën e presionit
 • Sensor presioni, në anën e presionit
 • Manometër, në anën e presionit
 • Pajisje mbrojtëse nga ulja e nivelit të ujit me manometër, opsionale, në anën e thithjes

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-SiBoost Smart FC 4 Helix V 3606-ES

SiBoost

Sistem për rritje presioni në sektorin e biznesit

Smart

Aparat kontrolli Smart Controller SC

FC

Rregullimi i pompës përkatëse që mban ngarkesën kryesore nëpërmjet ndryshuesit të frekuencës

4

Numri i pompave

Helix V

Seria e pompave

36

Kapaciteti nominal i prurjes [m3/h] i pompës teke

06

Numri i shkallëve të pompës teke

ES

Versioni prej inoksi i serive 22.., 36.., 52..

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese 3~230 V/400 V ±10 %, 50 Hz
 • Temperatura e lëngjeve: maks. 50 °C (70 °C opsionale)
 • Temperatura e mjedisit: maks. 40 °C
 • Presioni maks. i funksionimit 16 bar (25 bar opsionale)
 • Presioni i hyrjes 10 bar
 • Diametrat nominal të lidhjes, ana fundore e presionit R 1½" - DN 200
 • Diametrat nominal të lidhjes, ana e thithjes R 1½" - DN 200
 • Shpejtësia nominale 2850 1/min
 • Klasa e mbrojtjes IP54 (aparati i kontrollit SC)
 • Siguresat mbrojtëse, A, AC 3 në anën e ushqimit në përputhje me fuqinë e motorit dhe rregulloret EVU
 • Lëngje të lejuara (lëngje të tjera me kërkesë):Shënim për lëngjet e lejuar: Në përgjithësi, lëngje të lejuara janë ujëra që nuk i sulmojnë as kimikisht, as mekanikisht materialet e përdorura dhe që nuk përmbajnë përbërës gërryes ose me fibra. Impianti përputhet me DIN 1988 (EN 806)
  • Ujë i pijshëm dhe ujë i pijshëm, i ngrohur
  • Uji i ftohtë
  • Ujë për përdorim MKZ

Materiale

Helix V 4 deri Helix V 16

 • Helikat, shpërndarësit, trupi i pompës prej inoksi 1.4307
 • Trupi i pompës çelik inoks 1.4301
 • Boshti prej inoksi 1.4057
 • 1.4404 unazë mbrojtëse e permistopit
 • Guarnicione rrethore prej EPDM (guarnicion FKM me kërkesë)
 • Tubi kryesor përmbledhës prej inoksi 1.4301

Helix V 22 deri Helix V 52

 • Helikat, shpërndarësit, trupi i pompës prej inoksi 1.4307
 • Trupi i pompës prej inoksi 1.4308 ose prej gize të hirtë EN-GJL 250 me veshje KTL
 • Boshti prej inoksi 1.4057
 • 1.4404 unazë mbrojtëse e permistopit
 • Guarnicione rrethore prej EPDM (guarnicion FKM me kërkesë)
 • Tubi kryesor përmbledhës prej inoksi 1.4301

Konstruksioni

 • Skeleti bazë: Prej çelikut të galvanizuar me zbutës të vibrimeve me lartësi të rregullueshme për veshje izoluese gjithëpërfshirëse kundër zhurmave; versione të tjera me kërkesë
 • Tubacioni kryesor përmbledhës prej inoksi, i përshtatur për lidhjen me të gjitha materialet e përdorura të tubave; tubacioni është dimensionuar në përputhje me fuqinë e përgjithshme hidraulike të sistemit për rritjen e presionit
 • Pompat: 2 deri 4 pompa të ndezura në paralel për seritë Helix V 4 deri Helix V 52; të gjitha pjesët në kontakt me lëngun janë prej inoksi për seritë Helix VE 4 deri Helix VE 16 ose prej inoksi/gize të hirtë, me veshje KTL për seritë Helix VE 22 deri Helix VE 52; versione të tjera me kërkesë. Autorizim WRAS/KTW/ACS për të gjitha pjesët në kontakt me lëngun
 • Valvulat: Çdo pompë është e pajisur me një valvul kontrolli ose me një valvul bllokimi me etiketën e kontrollit DVGW, në anën e thithjes dhe të presionit, dhe në anën e presionit me një valvul moskthimi me autorizim DVGW/KTW
 • Enë zgjerimi me membranë: 8 l/PN16 e montuar në anën e dërgimit me një membranë butil-kauçuk, me autorizim DVGW/KTW, e padëmshme në kuptimin e ligjit për mbrojtjen e artikujve ushqimorë; për qëllime kontrolli dhe rishikimi, e pajisur me valvul bllokuese me sferë me valvul shkarkimi dhe valvul prurjeje me autorizim DVGW/KTW sipas DIN 4807
 • Sensori i presionit: 4 deri 20 mA, i montuar në anën e dërgimit për aktivizimin e njësisë qendrore Smart Controller SC
 • Paraqitja e presionit: Manometër (ø 63 mm) i montuar në anën e dërgimit; paraqitje e presionit fundor, përveç kësaj, si dhe ekran dixhital LCD alfanumerik të rregulluesit Smart Controller SC
 • Panel komandimi/rregullues: Impianti është i pajisur, sipas standardit, me një rregullues "Smart Controller" SC; versionet FC kanë edhe ndryshues frekuence

Dorëzim

 • Sisteme të rritjes së presionit, gati për lidhje, i montuar në vendin e montimit, me funksionim dhe hermecitet të kontrolluar
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Number of results: 592
Emërtimi i produktitNumri i pompaveNumri i artikullit
SiBoost Smart 2 Helix V403
2
2537550
SiBoost Smart 2 Helix V404
2
2537551
SiBoost Smart 2 Helix V406
2
2537552
SiBoost Smart 2 Helix V407
2
2537553
SiBoost Smart 2 Helix V409
2
2537554
SiBoost Smart 2 Helix V410
2
2537555
SiBoost Smart 2 Helix V412
2
2537556
SiBoost Smart 2 Helix V414
2
2537557
SiBoost Smart 2 Helix V416
2
2537558
SiBoost Smart 2 Helix V418
2
2537559
SiBoost Smart 2 Helix V603
2
2535991
SiBoost Smart 2 Helix V604
2
2535992
SiBoost Smart 2 Helix V605
2
2535993
SiBoost Smart 2 Helix V606
2
2535994
SiBoost Smart 2 Helix V607
2
2535995
SiBoost Smart 2 Helix V608
2
2535996
SiBoost Smart 2 Helix V609
2
2535997
SiBoost Smart 2 Helix V610
2
2535998
SiBoost Smart 2 Helix V611
2
2535999
SiBoost Smart 2 Helix V612
2
2536000
SiBoost Smart 2 Helix V613
2
2536001
SiBoost Smart 2 Helix V614
2
2536002
SiBoost Smart 2 Helix V615
2
2536003
SiBoost Smart 2 Helix V616
2
2536004
SiBoost Smart 2 Helix V1002
2
2536075
SiBoost Smart 2 Helix V1003
2
2536076
SiBoost Smart 2 Helix V1004
2
2536077
SiBoost Smart 2 Helix V1005
2
2536078
SiBoost Smart 2 Helix V1006
2
2536079
SiBoost Smart 2 Helix V1007
2
2536080
SiBoost Smart 2 Helix V1008
2
2536081
SiBoost Smart 2 Helix V1009
2
2536082
SiBoost Smart 2 Helix V1010
2
2536083
SiBoost Smart 2 Helix V1011
2
2536084
SiBoost Smart 2 Helix V1012
2
2536085
SiBoost Smart 2 Helix V1013
2
2536086
SiBoost Smart 2 Helix V1015
2
2536087
SiBoost Smart 2 Helix V1603
2
2536153
SiBoost Smart 2 Helix V1604
2
2536154
SiBoost Smart 2 Helix V1605
2
2536155
SiBoost Smart 2 Helix V1606
2
2536156
SiBoost Smart 2 Helix V1607
2
2536157
SiBoost Smart 2 Helix V1608
2
2536158
SiBoost Smart 2 Helix V1609
2
2536159
SiBoost Smart 2 Helix V1610
2
2536160
SiBoost Smart 2 Helix V1611
2
2536161
SiBoost Smart 2 Helix V2202
2
2540717
SiBoost Smart 2 Helix V2202-ES
2
2547372
SiBoost Smart 2 Helix V2203
2
2540718
SiBoost Smart 2 Helix V2203-ES
2
2547373