Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Star-RS 25/4 RG | Wilo
I ngjashëm me figurën

Star-RS 25/4 RG

Numri i artikullit: 4035758
Të dhënat teknike
Të dhëna hidraulike
Presioni maksimal i funksionimit PN 10 bar
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -10 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 110 °C
Materiale
Trupi i pompës Bronz
Helika PP-GF40
Boshti Çelik inoks
Materiali i kushinetës Karbon, me metal të ngopur
Të dhënat e motorit
Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
Rryma nominale IN 0,21 A
Numri maks. i rrotullimeve nmax 2720 1/min
Fuqia e instaluar P1(Q=max.) t. helikës së zgj. * numri i pompave P1 48 W
Interferenca e emetuar EN 61000-6-3
Rezistenca ndaj interferencës EN 61000-6-2
Mënyra e mbrojtjes Motori IP44
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse G 1½
Gjatësia e instalimit l0 180 mm

Star-RS

Motor horizontal

Të mundura pozicionet e kutisë së terminaleve në ora 3, 6, 9 dhe 12 fiks

Star-E

Motor me anti-bllokim rryme

Motor me një fazë (EM) 2‐pole ‐ 1~230 V, 50 Hz

Me kapacitor të brendshëm

Të dhënat e produktit
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Star-RS 25/4 RG
Numri i artikullit 4035758
Numri EAN 4016322364238
Ngjyra Jeshile
Sasia minimale e porostijes 1
Disponueshmëria e tregut 2010-01-01
Paketimi
Lloji i paketimit Karton
Tipi i paketimit Paketim për shitje
Numri për paletë 256
Sasia për shtresë 32
Përmasat dhe peshat
Masa e gjatësisë me ambalazhin 150 mm
Gjatësia L 130 mm
Masa e lartëtesisë me ambalazhin 106 mm
Lartësia H 104 mm
Masa e gjerësisë me ambalazhin 190 mm
Gjerësia W 180 mm
Pesha bruto afërisht m 2,7 kg
Pesha neto afërisht m 2,6 kg
Përshkrimi tekstit

Pompë qarkullimi me rotor të lagur për instalim në tub, me vendosje manuale të numrit të rrotullimeve me 3 nivele.

Me motor me rrymë elektrike vetëmbrojtëse. Trupi i pompës prej gize të hirtë (gizë e kuqe në varësit të tipit), helikë plastike e përforcuar me fibër xhami, bosht me çelik inoksi me kushineta rrëshqitëse karboni të ngopura me hekur. Zbatimi në sistemet e ujit të ftohtë deri në -10°C sipas standardit.

Siguri funksionimi përmes boshtit me dritare dhe njësisë së filtrit me fishek

Të dhënat e funksionimit
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -10 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 110 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin -10 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 10 bar
Të dhënat e motorit
Interferenca e emetuar EN 61000-6-3
Rezistenca ndaj interferencës EN 61000-6-2
Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
Hyrja e fuqisë P1 max 48 W
Numri maks. i rrotullimeve nmax 2720 1/min
Rryma nominale IN 0,21 A
Mënyra e mbrojtjes Motori IP44
Udhëzuesi i kabllos 1 x PG11
Materiale
Trupi i pompës Bronz
Helika PP-GF40
Boshti Çelik inoks
Materiali i kushinetës Karbon, me metal të ngopur
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse G 1½
Lidhja e tubit në anën e presionit G 1½
Gjatësia e instalimit l0 180 mm
Informacione për bërjen e porosisë
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Star-RS 25/4 RG
Pesha neto afërisht m 2,6 kg
Numri i artikullit 4035758
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Star RS, RSD

Numri i artikullit 4185968
Botim 1503
Numri i faqeve 136
Language en, es, fr, ru, sr, uk
PDF (5 MB)
Aksesor

Montim i tubit (3)

Montimi i tubave/pjesë përshtatëse (2)

Izolim termik (1)

Komandimi i pompave (1)

Kohëmatës SK 601N
Kohëmatës SK 601N
Panel komandimi SK 601N
    

Për pajisje programuese, për montim në mur për ndezjen/fikjen automatike, në varësi të kohës të pompave teke Wilo me motor me rrymë alternative ose trefazore.

Funksioni i ndezjes

 • ndezje/fikje automatike-në varësi të kohës nëpërmjet orës programuese 24-orëshe për orare të rregullueshme (çdo ¼ orë)
 • Është i mundur të bëhet komandim paralel i disa pompave deri në fuqinë maks. elektrike të panelit.

Kohëmatës spinë

Bateri rezervë: BATERI Ni-MH 100 orë/e rikarikueshme (pila e butonit tip V80H).

Saktësia e orës: ±1 s në ditë

Lidhje direkte për rrymë alternative (1~) te pompa pa kontakte të mbrojtjes termike (WSK).

Në rastin e pompave të rrymës trefazore (3~) ose rrymës alternative (1~) me WSK vetëm në lidhje me panel elektrik 602N/panel elektrik 622N ose lëshues magnetik.

Dorëzimi

 • Panel komandimi SK 601N
 • 2 udhëzues kabllosh M16
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Services

Bashkëpunimi i partneritetit me instaluesit dhe montuesit e impianteve është një traditë e gjatë te Wilo. Një pjesë e rëndësishme e filozofisë sonë të partneritetit është shërbimi për klientin pas shitjes i Wilo. Së bashku ne zhvillojmë një koncept shërbimi që përshtatet me kërkesat tuaja individuale – dhe me ekspertizën tonë dhe këshillimin personal ne kujdesemi që sistemet tuaja të punojnë me efikasitet energjetik, me siguri funksionimi dhe me kosto sa më të volitshme që të jetë e mundur. Për këtë qëllim, teknikët tanë kompetentë të Wilo-Service ju mbështesin në mënyrë të shpejtë, të besueshme dhe të përpiktë në afate.

Mëso më shumë

Shërbimet e rekomanduara

Asistenti direkt i Wilo
Shërbimi Wilo-Live Assistant
    
2216415

Wilo-Live Assistant ndodhet në dispozicionin tuaj gjatë shërbimit të pompës si këshillues teknik. Me Wilo-Live Assistant ju i mbështetni këshilluesit tanë të specializuar në sferën e kaldajave ose impianteve me anë të transmetimit video – direkt dhe në kohë reale. Ju tregoni me smartfonin tuaj konfigurimin e instalimit, ndërkohë që eksperti i Wilo ndjek çdo gjë në ekran. Ju mund të shihni si komponentët, ashtu edhe detajet e tjera dhe kështu ju përcaktoni se ku krijohet gabimi ose defekti. Ne parandalojmë kohët e defektit dhe kujdesemi për sigurinë e funksionimit të pompave dhe sistemeve tuaja!

Wilo-Live Assistant përfshin:

 • Mbështetje live interaktive përmes video-bisedës
 • Kontakt të drejtpërdrejtë me një ekspert
 • Zgjidhje në kohën e duhur, për të garantuar një siguri funksionimi maksimale për pompat dhe sistemet tuaja
Optimizim i impianteve
Optimizimi i impianteve me pompa me rotor të lagur
    
2219250

Wilo-Service ofron një optimizim proaktiv të sistemeve nëpërmjet optimizimit të rregullimeve dhe realizimit të përshtatjeve të vogla, për të garantuar sigurinë e funksionimit. Optimizimi i impianteve përfshin ndër të tjera:

 • Shërbimin e plotë të pompave/impianteve, për të rivendosur rendimentin e plotë
 • Modernizim i sistemeve të vjetra me teknologji ose me funksione të reja, për kursim të shpenzimeve kapitale (plotësim)
Energy Solutions
Energy Solutions për pompat me rotor të lagur/zhytëse
    
2219285

Wilo-Service ofron një mbështetje proaktive në projektim, për të përcaktuar kursimet e mundshme të energjisë. Shërbimi ynë krijon një panoramë të pompave ose të sistemeve të instaluara, për t'ju treguar sesi mund zvogëlohet konsumi i energjisë. Ne ofrojmë një këshillim të posaçëm sipas qëllimit dhe analizën, duke përfshirë edhe integrimin e mjeteve dhe mbështetjen e gjithanshme në planifikim, për kalimin në teknologjitë me efiçencë të lartë. Wilo-Energy Solutions përmbajnë shërbimet e mëposhtme:

 • Vlerësim i detajuar i kostove të ciklit të jetëgjatësisë (analiza LCC)
 • Auditim energjetik, përfshirë informacionet për potencialin e kursimit të energjisë
 • Këshillim proaktiv i opsioneve të zëvendësimit
 • Përmirësim i bilancit ekologjik të impiantit tuaj
 • Mbështetje në projektimin për kalimin në pompat Wilo me efektivitet të lartë

Shërbime të tjera

Garanci e zgjatur
Garanci e zgjatur Pompa me rotor të lagur
    
2219589

Në kombinim me një pompë të re ose me një sistem të ri, Wilo ofron një garanci të zgjeruar deri në pesë vjet në rastin e vënies në punë dhe mirëmbajtjen nga shërbimi i Wilo.

Garancia e zgjeruar përfshin:

 • Mbrojte e plotë dhe siguri e parashikueshme e shpenzimeve
 • Punime të rregullta mirëmbajtje nga shërbimi i Wilo
Mbështetje për projektin
Mbështetje për projektin për pompat me rotor të lagur
    
2219320

Wilo ju mbështet gjatë fazës së projektimit, për të garantuar cilësinë dhe kosto-efektivitetin. Shërbimi ynë profesional dhe i kualifikuar Wilo-Service ju mbështet me rekomandime dhe këshillim teknik gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.

Mbështetja për projektin përfshin shërbimet e mëposhtme:

 • Vizita të rregullta në terren, për të siguruar cilësinë e informacioneve dhe të këshillimit
 • Këshillim teknik, i disponueshëm në terren
 • Raport për statusin me rekomandimet pas vizitës
 • Mbështetje e gjithanshme në projektim nëpërmjet ekspertëve të Wilo
Instalim
Instalimi i pompave me rotor të lagur
    
2219355

Wilo-Service ofron instalimin e pompave ose të sistemeve tona të pompimit. Ne ofrojmë një proces të plotë nga fillimi deri në fund, duke filluar nga mbledhja e informacioneve në terren deri në instalimin e produktit tonë në të gjithë fabrikën. Konfigurimi optimal i instalimit dhe bashkëveprimi i faktorëve të veçantë përbëjnë gurin themelor për një siguri funksionimi afatgjatë.

Instalimi përfshin:

 • Inspektimi profesional
 • Vënie në dispozicion e komponentëve/materialeve nga Wilo dhe palë të treta
 • Instalimi i tubacioneve dhe sistemit elektronik
 • Funksione prove
Vënia në punë
Vënia në punë e pompave me rotor të lagur
    
2219390

Për një funksionim optimal të pompës(ave)/impiantit(eve) këshillohet që vënia në punë të realizohet nga vetë nga shërbimi për klientët i Wilo. Në këtë mënyrë garantohet një rregullim optimal dhe një funksionim efikas i sistemit. Vënia në punë përfshin pikat e mëposhtme:

 • Vënia në punë e impiantit(eve) sipas listës së kontrollit
 • Parametrizimi dhe konfigurimi i panelit të komandimit
 • Kontroll dhe përshtatje e presionit fillestar të enëve nën presion (duke përfshirë mbushjen deri në 80 litra)
 • Kontrolli i funksionit të sistemeve të montuara
 • Manuali i përdorimit i orientuar në praktikë
 • Protokoll Wilo për vënien në punë

Çmimi për vënien në punë vlen vetëm për impiante, të cilët janë instaluar në përputhje me manualin e instalimit dhe të përdorimit, si dhe në përputhje me standardet aktuale të teknologjisë. Nuk do të ketë kosto për materialet që mund të nevojiten eventualisht.

Mirëmbajtje
Mirëmbajtja BASIC për pompat me rotor të lagur
    
2219530

Për të garantuar sigurinë e funksionimit të pompave/sistemeve, këshillohet që të kryeni inspektime dhe punime të mirëmbajtjes të rregullta në përputhje me DIN nga shërbimi për klientët i servisit Wilo. Detyrat zbatohen në përputhje me DIN 31051 / DIN EN 13306. Detyrat përfshijnë pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli vizual i pompave/sistemeve
 • Kontrolli mekanik
 • Kontrolli elektrik
 • Kontroll i enëve nën presion, të cilat ndodhen në dispozicion
 • Kontroll dhe përshtatje e mundshme e parametrave të sistemit
 • Krijimi i një protokolli mirëmbajtje
 • Projektimi dhe organizimi kryhen nga Wilo. Oferta të tjera individuale për mirëmbajtjen janë të mundura nëse kërkohen
Mirëmbajtja COMFORT për pompat me rotor të lagur
    
2219416

Për të garantuar sigurinë e funksionimit të pompave/sistemeve, këshillohet që të kryeni inspektime dhe punime të mirëmbajtjes të rregullta në përputhje me DIN nga shërbimi për klientët i servisit Wilo. Detyrat zbatohen në përputhje me DIN 31051 / DIN EN 13306. Detyrat përfshijnë pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli vizual i pompave/sistemeve
 • Kontrolli mekanik
 • Kontrolli elektrik
 • Kontrolli ose mbushja e mundshme e enëve nën presion që ndodhen në dispozicion
 • Kontrolli dhe, nëse kërkohet, përshtatja e parametrave të sistemit
 • Krijimi i një protokolli mirëmbajtje
 • Materialet e konsumit përfshihen në çmimin e kontratës
 • Nuk ka shpenzime pune dhe udhëtimi për misionet ndërmjet intervaleve të mirëmbajtjes (gjatë orarit normal të shërbimit)
 • Projektimi dhe organizimi kryhen nga WILO. Oferta të tjera individuale për mirëmbajtjen janë të mundura nëse kërkohen
Mirëmbajtja PREMIUM për pompat me rotor të lagur
    
2219545

Për të garantuar sigurinë e funksionimit të pompave/sistemeve, këshillohet që të kryeni inspektime dhe punime të mirëmbajtjes të rregullta në përputhje me DIN nga shërbimi për klientët i servisit Wilo. Detyrat zbatohen në përputhje me DIN 31051 / DIN EN 13306. Detyrat përfshijnë pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli vizual i pompave/sistemeve
 • Kontrolli mekanik
 • Kontrolli elektrik
 • Kontrolli ose mbushja e mundshme e enëve nën presion që ndodhen në dispozicion
 • Kontrolli i parametrave të sistemit
 • Krijimi i një protokolli mirëmbajtje
 • Materialet e konsumit përfshihen në çmimin e kontratës
 • Nuk ka shpenzime pune dhe udhëtimi për misionet ndërmjet intervaleve të mirëmbajtjes (gjatë dhe jashtë orarit normal të shërbimit)
 • Aktualizimi i softuerit
 • Duke përfshirë pjesët e konsumit
 • Projektimi dhe organizimi kryhen nga WILO. Oferta të tjera individuale për mirëmbajtjen janë të mundura nëse kërkohen
Riparimi
Riparimi i pompave me rotor të lagur
    
2219609

Gjatë verifikimit në terren, shërbimi kompetent dhe me përvojë Wilo-Service vendos nëse pompa mund të riparohet në vend apo nëse ajo duhet çuar në ofiçinë për riparim. Wilo vendos gjithashtu në dispozicion edhe pjesë këmbimi ose një pompë zëvendësuese për të rivendosur sigurinë e funksionimit të sistemit.

Riparimi përfshin:

 • Verifikim dhe eliminim të shkaqeve të defekteve nga ekspertët me përvojë të Wilo
 • Propozim jo të detyrueshëm të kostove për riparimet
 • Provë funksionimi elektrik dhe hidraulik, për të siguruar të dhënat e sakta në lidhje me funksionalitetin, cilësinë dhe rendimentin e pompës ose impiantit
 • Veshje mbrojtëse të pjesëve të ndryshme të pompave ose të impiantit për optimizim të koeficientit të efiçencës
 • Përdorim vetëm të pjesëve origjinale të këmbimit
 • Dokumentim të riparimit në raportin e shërbimit