Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Star-STG | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Star-STG

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Sistemi hidraulik special për zbatimin e impianteve solare dhe gjeotermike
 • Trupi i pompës me pikën e çelësit shtrëngues
 • Trupi i pompës me veshje mbrojtëse kataforetike (KTL) për evitimin e korrozionit në rastin e formimit të ujit kondensues
Përshkrimi i serive
Star-STG

Konstruksioni

Pompë qarkullimi me rotor të lagur me bashkues të filetuar. Shkallë shpejtësie me zgjedhje paraprake për përshtatjen e fuqisë

Përdorimi

Qarqe primare qarkullimi në impiantet solare dhe gjeotermike

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e punës

 • Përzgjedhje e shkallës së shpejtësisë

Funksionet manuale

 • Rregullim i shkallëve të shpejtësisë: 3 shkallë të numrit të rrotullimeve

Tërësia e pajisjeve

 • Pika e çelësit shtrëngues në trupin e pompës (vetëm me diametër nominal DN 25/DN 30)
 • Është e mundur futja e kabllos në të dyja anët
 • Lidhje e shpejtë me kapëse me sustë
 • Motor i paisur me vetëmbrojtje

Çelësi tip

Shembull:

Star-STG 25/6

Star-STG

Pompë standarde për impiantet solare dhe gjeotermike

25/

Diametri nominal Rp 1

6

lartësia maks. e dërgimit në m

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës -10 °C deri +110 °C, në punim për kohë të shkurtër (2 h) deri +120 °C
 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP44
 • Bashkues i filetuar Rp ½, Rp 1 dhe Rp 1¼
 • Presioni maks. i funksionimit 10 bar

Materiale

 • Trupi i pompës: Gizë e hirtë
 • Helika: Polipropilen
 • Boshti: Çelik inoks
 • Kushineta: Karbon, me metal të ngopur

Dorëzim

 • Pompë
 • Guarnicioni
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Aksesorë

 • Bashkuesit e filetuar
 • Pjesë përshtatëse
 • Shtresa termoizoluese
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Star STG

Numri i artikullit 4176741
Botim 2012-11
Numri i faqeve 122
Language cs, da, en, et, fi, hr, hu, it, lt, lv, mk, nl, no, pt, ro, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (3 MB)

Wilo-Star STG

Numri i artikullit 4176741
Botim 2012-11
Numri i faqeve 29
Language en
PDF (2 MB)

Wilo-Star ST 15/40

Numri i artikullit 2028694
Botim 0009
Numri i faqeve 2
Language gjuhë neutrale
PDF (59 KB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 5
Lidhja e tubit
Gjatësia e instalimit l0