Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Pompë inteligjente me rotor të thatë për përdorim në sistemet e ngrohjes, të ajrit të kondicionuar dhe ftohjes në ndërtesa të mëdha.

Avantazhet tuaja
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Pompë inteligjente me rotor të thatë për përdorim në sistemet e ngrohjes, të ajrit të kondicionuar dhe ftohjes në ndërtesa të mëdha.

Kështu që përdorimi i Wilo-Stratos GIGA2.0-I me efektivitet të lartë rekomandohet gjithmonë, nëse vlen, për të lëvizur sasi të mëdha uji në lartësi të mëdha. Pompa smart me rotor të thatë në versionin Inline ofron shumë ndërfaqe për komandimin e shumë pompave, lidhje në automatizimin e ndërtesave, regjistrimin e të dhënave të funksionimit dhe opsione bashkëkohore për aksesin me celular nëpërmjet Wilo-Smart Connect. Teknologjia e butonit të gjelbër dhe ekrani i madh mundësojnë një operim të thjeshtë dhe intuitiv. Përdorimi i asistentëve të rregullimeve garanton një rregullim optimal. Efektiviteti energjetik optimal i gjithë sistemit vjen si rezultat i bashkëpunimit inteligjent midis teknologjisë së motorit EC IE5 me sistemin hidraulik të provuar (MEI ≥0,7), si dhe i funksioneve inovative të kontrollit. Teknologjia e re e mekanizmit transmetues në kombinim me sistemin hidraulik të provuar të pompës ofron besueshmëri të lartë.Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Rregullim dhe operim lokal nga pajisjet celulare nëpërmjet Bluetooth, si dhe mundësi aksesi nga distanca dhe komandim i disa pompave në sajë të lidhjes në rrjet nëpërmjet Wilo Net.
 • Ndërfaqet analoge dhe dixhitale ofrojnë një numër të madh opsionesh, ndër të tjera, për lidhje në automatizimin e ndërtesave
 • Rregullim optimal me ndihmën e një prej asistentëve të rregullimit të drejtuar nga përdorimi
 • Ekran i qartë dhe teknologji e butonit të gjelbër për një mundësi përdorimi të thjeshtë intuitive
 • Transparenca më e lartë nëpërmjet të dhënave të funksionimit për analizën dhe optimizimin e pompës dhe të gjithë sistemit
 • Efektivitet energjetik optimal i të gjithë sistemit në sajë të bashkëpunimit inteligjent nga teknologjia e motorit EC IE5 me sistem hidraulik të provuar të pompës (MEI ≥0,7), si dhe funksioneve inovative të kontrollit si p.sh. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation dhe T-const
 • Besueshmëri e lartë falë teknologjisë së llojit të ri të motorit dhe sistemit hidraulik të provuar të pompës.
Përshkrimi i serive
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Konstruksioni

Pompë në linjë me efektivitet të lartë me motor EC dhe përshtatje elektronike e fuqisë në llojin e konstruksionit me rotor të thatë. Versioni pompë centrifugale me një helikë e presionit të ulët me bashkues me flanxhë dhe bllokues mekanik.

Përdorimi

Pompim i ujit të ngrohjes (sipas VDI 2035), i ujit të ftohtë dhe i përzierjeve ujë-glikol pa materiale gërryese në sistemet e ngrohjes, të klimës dhe në sistemet e ftohjes.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Fushat e zbatimit

Në sajë të vendosjes së saktë të mënyrës së kontrollit për çdo përdorim specifik të impiantit, pompa bën të mundur një funksionim me efiçencë maksimale të impianteve.

Ngrohja

 • Radiatorë
 • Ngrohja nën dysheme
 • Ngrohja e tavaneve
 • Ngrohës të ajrit
 • Ngrohje në bërthamën e betonit
 • Kompensues hidraulik
 • Shpërndarës pa diferencë presioni
 • Ruajtës i energjisë së ngrohjes
 • Shkëmbyesi i nxehtësisë
 • Qarku i burimit të ngrohjes (pompë nxehëse)
 • Qark i ngrohjes qendrore

Ftohja

 • Ftohja e tavaneve
 • Ftohja e dyshemesë
 • Pajisje për ajër të kondicionuar
 • Ftohje në bërthamën e betonit
 • Kompensues hidraulik
 • Shpërndarës pa diferencë presioni
 • Ruajtës i energjisë së ftohjes
 • Shkëmbyesi i nxehtësisë
 • Qark i ftohjes
 • Qark i ftohjes qendrore

Ngrohje dhe ftohje e kombinuar

 • Shkëmbim automatik i pompave

Llojet e rregullatorëve

 • Shpejtësia konstante (n-konstant))
 • Δp-c për diferencë konstante të presionit
 • Δp-v për diferencë të ndryshueshme të presionit
 • Dynamic Adapt plus për përshtatje të vazhdueshme (dinamike) të prurjes me kërkesën aktuale
 • T-const për rregullim konstant të temperaturës
 • ΔT për kontrollimin e diferencës së temperaturës
 • Rregullim konstant i vëllimit të qarkullimit (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Regjistrim i shumës së vëllimit të qarkullimit nëpërmjet pompës ushqyese për ushqim sipas kërkesës të pompave sekondare p.sh. te shpërndarësit
 • Rregullim PID të përcaktuar nga përdoruesi

Funksionet opsionale

 • Q-Limitmax. kufizimin e vëllimit maksimal të rrjedhës
 • Q-Limitmin. për kufizimin e vëllimit minimal të rrjedhës
 • Rregullim i pikës së keqe (rregullim i Δp-c me sensorin e jashtëm të vlerës aktuale të diferencës së presionit)
 • Përshtatje e ndryshueshme e pjerrësisë së kurbës së karakteristikave Δp-v
 • No-Flow Stop (çaktizimi i prurjes zero)

Rregullimet manuale

 • Zgjedhje e fushës së zbatimit tek asistentët e rregullimit
 • Vendosje e parametrave të punës që nevojiten
 • Pika nominale e punës: futje direkte e pikës së llogaritur të punës H dhe Q te Δp-v
 • Treguesi i statusit
 • Vendosja dhe resetimi i numërimit të sasisë së energjisë (ngrohja dhe ftohja)
 • Bllokim i butonave për bllokimin e rregullimeve
 • Funksion për rikthimin në vlerat e fabrikës ose në pikat e ruajtura të rikthimit (grupet e parametrave)
 • Parametrizimi i hyrjeve analoge
 • Parametrizimi i hyrjeve binare
 • Parametrizimi i daljeve të relesë
 • Funksion i pompës dyshe (në rastin e 2 pompave teke që duhet të operojnë si pompë dyshe)

Funksionet automatike

 • Përshtatje e fuqisë me optimizim sipas nevojës për funksionim me efiçencë energjie, në varësi të mënyrës së punës
 • Kontrolle automatike rutinë për mënjanimin e gabimeve
 • Shkëmbim midis modalitetit ngrohje dhe ftohje
 • Mbrojtje e plotë e integruar e motorit
 • Çaktivizim në rast identifikimi të prurjeve zero (No-Flow Stop)
 • Ruajtje e përhershme e të dhënave të funksionimit
 • Vula e kohës për gabimet/paralajmërimet dhe të dhënat historike të funksionimit

Hyrje të jashtme komandimi dhe funksionet e tyre

 • 4x hyrje analoge:
  • Llojet e sinjaleve: 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000 (vetëm në dy hyrjet analoge)
  • Zbatime: Sensor i diferencës së presionit (si standard i instaluar në seri në pompë), rregullim nga largësia i vlerës së caktuar për çdo mënyrë kontrolli (me përjashtim të Multi-Flow Adaptation), hyrje të sensorëve p.sh. për temperaturën, sensorin e diferencës së presionit për rregullimin e pikës së keqe nga një pikë e largët në sistem ose për sensorin e lirë në funksionimin PID të përcaktuar nga përdoruesi
 • 2x hyrje dixhitale:
  • Për dalje komandimi pa tension ose çelës elektrik
 • Funksionet që mund të parametrizohen:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAKS
  • MANUAL (Automatizimi i ndërtesave FIKUR)
  • Bllokimi i butonave
  • Shkëmbim midis modalitetit ngrohje dhe ftohje
 • Wilo Net
  • Për menaxhimin e pompave dyshe të 2 pompave teke, komunikim i disa pompave me njëra-tjetrën (MultiFlow Adaptation) dhe akses nga distanca i pompave nëpërmjet Wilo-Smart Gateway

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Afishimi i statusit "Treguesit e funksionimit":
  • Mënyra aktuale e kontrollit
  • Vlera e vendosur
  • Lartësia e dërgimit, vlera aktuale
  • Vëllimi i rrjedhës, vlera aktuale
  • Fuqia elektrike
  • Konsumi i energjisë
  • Temperaturat e lëngut (nëse janë lidhur sensorët e temperaturës)
 • Treguesit LED të statusit: Funksionim pa gabime (LED i gjelbër), komunikim i pompave (LED blu)
 • Afishim i statusit "Treguesi i gabimit" (ngjyra e afishimit e kuqe):
  • Kodet e gabimit dhe përshkrimi i gabimeve në tekst të plotë
  • Udhëzime me tekst të qartë për masat parandaluese
 • Afishim i statusit "Treguesi Paralajmërim" (ngjyra e afishimit e verdhë):
  • Kodet paralajmëruese dhe përshkrimi i paralajmërimit në tekst të plotë
  • Udhëzime me tekst të qartë për masat parandaluese
 • Afishim i statusit "Treguesi i procesit" (ngjyra e afishimit blu):
  • Procesi i përditësimit të softuerit
 • Afishim i statusit "Komunikim i automatizimit të ndërtesave" (ngjyra e ekranit blu):
 • Përmbledhje e parametrave aktivë të automatizimit të ndërtesave (shpejtësia e transmetimit të të dhënave, adresa,...)
 • Sinjalizimi kolektiv i defekteve SSM (kontakte për shkëmbim pa tension)
 • Sinjalizim kolektiv i punës SBM (kontakte për shkëmbim pa tension)

Shkëmbimi i të dhënave

 • Modul BT Wilo-Smart Connect në dorëzimin seri të pompës si ndërfaqe Bluetooth për shkëmbimin e të dhënave me valë, si dhe për komandimin e pompës nga distanca përmes smartfonit ose tabletës.
 • Mundësisht me aksesorët e modulit CIF WILO përkatës:
  • Ndërfaqe dixhitale seriale Modbus RTU për lidhje në automatizimin e ndërtesave nëpërmjet sistemit magjistral RS485
  • Ndërfaqe dixhitale seriale BACnet MS/TP për lidhje në automatizimin e ndërtesave nëpërmjet sistemit magjistral RS485
  • Ndërfaqe dixhitale seriale për Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP për lidhje në automatizimin e ndërtesave nëpërmjet sistemit magjistral RJ45
  • Ndërfaqe dixhitale seriale LON për lidhje në automatizimin e ndërtesave nëpërmjet sistemit magjistral LONWorks
  • Ndërfaqe dixhitale seriale PLR për lidhje në GA nëpërmjet moduleve çiftuese specifike të firmave
  • Ndërfaqe dixhitale seriale CANopen për lidhje në GA nëpërmjet moduleve çiftuese specifike të firmave

Komandim i pompave dyshe (pompë dyshe ose 2 x pompa teke me bashkues në formë Y)

 • Funksion kryesor/rezervë (shkëmbim i pompave në varësi të kohës)
 • Funksion kryesor/rezervë (shkëmbim automatik të pompave)
 • Punim paralel (aktivizim/çaktivizim në pikun e ngarkesës për arritjen e rendimentit më të mirë)

Tërësia e pajisjeve

 • Sistem hidraulik i pompave me indeks të efiçencës minimale hidraulike MEI ≥ 0,7
 • Motor EC i klasës së efiçencës IE5 sipas IEC 60034-30-2
 • Flanxha PN16 - të shpuara sipas EN 1092-2
 • Lidhje për matjen e presionit (R 1/8) për sensorin matës të montuar për diferencën e presionit (versioni ... R1 pa sensor matës i diferencës së presionit)
 • Vrima për daljen e kondensatit, sipas standardit, në trupin e motorit (gjatë dorëzimit të mbyllura)
 • Valvul për nxjerrjen e ajrit në tregues
 • Ekran grafik, i rrotullueshëm, me rezolucion të lartë me buton të gjelbër dhe 2 taste
 • 6 vende për futjen e kabllove për lidhjen e ushqimit elektrike të rrjetit, si dhe hyrje analoge dhe binare
 • Shumë ndërfaqe komunikimi të integruara dhe fole moduli CIF, për t'u përdorur në mënyrë opsionale
 • Ndërfaqe Bluetooth nëpërmjet modulit BT Wilo-Smart Connect që përfshihen në përmbajtjen e paketimit

Çelësi tip

Shembull

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-xx

Stratos GIGA

Emërtimi i pompës

2.0

Gjenerata e dytë

-I

Pompë teke në linjë

65

Diametri nominal i flanxhës DN

1-37

Diapazoni i lartësive nominale të dërgimit [m]

4,0

Fuqia nominale e motorit në kW

-xx

Varianti, p.sh. -R1

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës së lëngut -20 °C deri +140 °C
 • Temperatura e mjedisit deri në +50°C
 • Bllokues mekanik për pompimin e ujit deri në Tmax. = +140 °C. Deri në T ≤ +40 °C lejohet një përzierje glikoli nga 20 % deri në 40 % të vëllimit. Në përzierjet ujë-glikol me përqindje glikoli > 40 % deri në maksimumi 50 % të vëllimit dhe me temperaturë lëngu nga > +40 °C deri maksimumi në +120 °C apo në lëngje të tjera të ndryshme nga uji, duhet parashikuar një bllokues mekanik alternativ.
 • Linja ushqyese e rrjetit elektrik 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V ±10 %, 50/60 Hz

Përmbushja e përputhshmërisë elektromagnetike pa masa shtesë:

  • Interferenca e emetuar për sektorin e banimit sipas EN 61800-3:2018
  • Rezistenca ndaj interferencës për sektorin e industrisë sipas EN 61800-3:2018
 • Klasa e mbrojtjes IP 55
 • Diametër nominal i flanxhës DN 32 deri në DN 125
 • Presioni maks. i funksionimit 16 bar deri +120 °C, 13 bar deri +140 °C

Materiale

 • Trupi i pompës dhe lanterni: EN-GJL-250
 • Karkasa e pompës dhe flanxha e motorit të trajtuara sipas standartit me veshje mbrojtëse kataforetike
 • Helika (në varësi të llojit): PPS-GF40 (32 ... DN 100) ose EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Boshti: 1.4057
 • Bllokuesi mekanik: AQEGG; bllokues mekanikë të tjerë, me kërkesë

Konstruksioni

 • Pompë në linjë me efektivitet të lartë me motor EC të klasës së efiçencës IE5 sipas IEC 60034-30-2, indeks të efiçencës minimale hidraulike MEI ≥ 0,7 dhe përshtatje të fuqisë në mënyrë elektronike në llojin e konstruksionit me rotor të thatë.
 • Pompë centrifugale e presionit të ulët me një helikë me bosht njëtrupor në konstruksion monobllok
 • Karkasë në formë spirale në konstruksion në linjë (porta thithëse dhe dalja e presionit me të njëjtat flanxha në një vijë)
 • Ekran grafik me ngjyra (4,3 inç), i rrotullueshëm, me operim nga nivel komandimi manual me një buton
 • Mbrojtje e integruar e motorit

Dorëzim

 • Pompë
 • Modul BT Wilo-Smart Connect
 • Udhëzues të kabllove me elemente hermetike
 • Manual i instalimit dhe mënyrës së punës dhe deklaratë konformiteti
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Numri i artikullit 2216678
Botim 2022-11
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 52
PDF (22 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)

Certifikata

Battery transportation information

Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 6
PDF (517 KB)
Lista e produkteve
Number of results: 164
260 … 620 mm
[164]