Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
TOP-SD 80/20 (3~/230 V, PN 6) | Wilo
I ngjashëm me figurën

TOP-SD 80/20 (3~/230 V, PN 6)

Numri i artikullit: 2165571
Të dhënat teknike
Përshkrimi tekstit

Përdoret për sistemet ngrohëse me ujë të nxehtë te të gjitha sistemeve, me impiantet e kondicionimit të ajrit, me qarqet e mbyllura të ftohjes dhe impiantet e qarkullimit industrial.

Pompë dyshe me rotor të lagur me bashkues të filetuar ose me flanxhë, shkallë shpejtësie me zgjedhje paraprake për përshtatjen e fuqisë.

Tërësia e pajisjeve dhe funksionimi

 • Përshtatje manuale e fuqisë me 3 shkallë shpejtësie
 • Pompat me motor 1~:
  • P2 deri në 90 W: Mbrojtje e brendshme kundër temperaturave të larta të palejueshme të bobinave
  • P2 ≥ 180 W: Motor tërësisht i mbrojtur nëpërmjet kontakteve të mbrojtjes termike të lidhura me relenë termike të motorit (opsionale: SK 602N/SK 622N)
 • Pompat me motor 3~:
  • P2 deri në 90 W: Mbrojtje e brendshme kundër temperaturave të larta të palejueshme të bobinave
  • P2 ≥ 180 W: Motor tërësisht i mbrojtur nëpërmjet kontakteve të mbrojtjes termike të lidhura me relenë termike të motorit (opsionale: SK 602N/SK 622N)
  • Linja ushqyese 3~, 230 V me spinë elektrike opsionale
 • Trup pompe e veshur me material KTL për mbrojtje optimale nga korrozioni
 • Flanxhë e kombinuar PN 6/PN 10 (në DN 32 deri në DN 65)
 • Funksioni kryesor/funksion rezervë ose punim paralel (për shkëmbimin automatik të pompave gjatë defektit/shkëmbimi kronologjik i pompave bëhet në vendin e montimit dhe kërkohet paneli përkatës i komandimit)
Të dhënat e funksionimit
temperatura e lëngut T -20 °C
temperatura e mjedisit T -20 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 6 bar
Të dhënat e motorit
Interferenca e emetuar EN 61000-6-3
Rezistenca ndaj interferencës EN 61000-6-2
Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
Hyrja e fuqisë P1 max 3120 W
Numri maks. i rrotullimeve nmax 2900 1/min
Rryma nominale IN 6,1 A
Mënyra e mbrojtjes Motori IPX4D
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika PP-LGF50
Boshti Çelik inoks
Materiali i kushinetës Grafit
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 80
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 80
Gjatësia e instalimit l0 360 mm
Informacione për bërjen e porosisë
Marka Wilo
Emërtimi i produktit TOP-SD 80/20 (3~/230 V, PN 6)
Pesha neto afërisht m 88,7 kg
Numri i artikullit 2165571
Dokumente

Broshura e certifikimit

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Numri i artikullit 2209011
Botim 2022-11
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 72
PDF (28 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)