Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Yonos PICO-D | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Yonos PICO-D

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Ekran LED për vendosjen e vlerës së caktuar në hapa 0,1 m, për tregimin e konsumit aktual të energjisë dhe të prurjes
 • Lidhje elektrike pa vegla nëpërmjet Wilo-Connector
 • Funksion unik ajrimi të pompave për çdo pompë
 • Pompë dyshe për funksionim tek (Δp-c, Δp-v dhe shpejtësi konstante) ose për funksionim paralel (Δp-c dhe shpejtësi konstante)
 • Moment shumë i lartë nisjeje për nisje të sigurt
Përshkrimi i serive
Yonos PICO-D

Konstruksioni

Pompë dyshe qarkullimi me rotor të lagur me bashkues të filetuar, motor EC me rrymë elektrike vetëmbrojtëse dhe rregullues elektronik fuqie.

Përdorimi

Sisteme ngrohëse me ujë të nxehtë të të gjitha sistemeve, zbatimet e ajrit të kondicionuar, impiante industriale të qarkullimit.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e punës

 • Diferenca e presionit konstante
 • Diferenca e presionit e ndryshueshme
 • Numër konstant i rrotullimeve (3 kurba karakteristike të kontrollit)

Funksionet manuale

 • Rregullimi i mënyrës së punës sipas zbatimit
 • Rregullimi i rendimentit të pompës (lartësia e dërgimit)
 • Rregullim i numrit konstant të rrotullimeve
 • Funksioni i ajrimit
 • Rinisje manuale

Funksionet automatike

 • Përshtatje e vazhdueshme e rendimentit në varësi të mënyrës së punës
 • Rinisje automatike
 • Identifikim automatik i punimit në të thatë

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Paraqitje e fuqisë aktuale të instaluar në W
 • Paraqitje e prurjes aktuale në m³/h
 • Paraqitje e lartësisë së dërgimit gjatë rregullimit
 • Paraqitje e sinjalizimeve të defekteve (kodet e gabimit)
 • Paraqitje e rinisjes manuale të aktivizuar ose funksionit të ajrimit

Tërësia e pajisjeve

 • Lidhje e shpejtë elektrike me Wilo-Connector
 • Funksioni i ajrimit
 • Rinisje manuale
 • Motor me rrymë elektrike vetëmbrojtëse
 • Filtër grimcash

Funksioni i pompave dyshe

 • Funksion kryesor/rezervë (shkëmbim automatik i pompave gjatë defektit/shkëmbim kronologjik i pompave). Nëse pompa dyshe duhet të operohet në funksionin kryesor/rezervë, atëherë modaliteti i rregullatorit dhe lartësia e dërgimit ose shkalla e shpejtësisë C1, C2, C3 duhet të rregullohen në mënyrë identike.
 • Punim paralel (aktivizim/çaktivizim në pikun e ngarkesës për arritjen e rendimentit më të mirë). Nëse pompa dyshe duhet të operohet në funksionin shtesë/gjatë pikut të ngarkesës, atëherë modaliteti i rregullatorit Δp-c duhet të vendoset me të njëjtën lartësi dërgimi ose me shpejtësi konstante me të njëjtën shkallë shpejtësie C1, C2, C3.
 • Për shkëmbimin e pompave, p.sh. nëse ka një defekt, nevojitet një panel komandimi shtesë.

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6

Yonos PICO

Pompë me efektivitet të lartë (pompë me bashkues të filetuar), e rregulluar elektronikisht

-D

Pompë dyshe

30/

Diametri nominal i lidhjes

1-6

Diapazoni i lartësive nominale të dërgimit [m]

Të dhënat teknike

 • Temperatura e lëngjeve -10 °C deri +95 °C
 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IPX4D
 • Bashkues i filetuar G2
 • Presioni maks. i funksionimit 10 bar

Dorëzim

 • Pompë
 • Wilo-Connector
 • Guarnicione
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Aksesorë

 • Bashkuesit e filetuar
 • Pjesë përshtatëse
 • Wilo-Connector me 2 m kabllo lidhjeje dhe spinë Schuko
 • Spinë këndore me 2 m kabllo të lidhjes
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Yonos PICO

Numri i artikullit 4209895
Botim 2022-02
Numri i faqeve 30
Language en
PDF (6 MB)

Wilo-Yonos PICO-D

Numri i artikullit 4238101
Botim 1910
Numri i faqeve 9
Language de, en, es, fr, it
PDF (354 KB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 2
Treguesi i efektivitetit energjetik (EEI)
Emërtimi i produktitLidhja e tubitEEIGjatësia e instalimit l0Presioni maksimal i funksionimit PNLinja ushqyesePesha bruto afërisht mNumri për paletëNumri i artikullit
Yonos PICO-D 30/1-6
G 2
≤0,20
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
4,9 kg
40
4230948
Yonos PICO-D 30/1-8
G 2
≤0,23
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
5,2 kg
40
4230949