Për kërkesën tuaj individuale

Paketa e shërbimit Wilo

Kontrolli i instalimit, vënia në punë dhe mirëmbajtja, të gjitha në një paketë gjithëpërfshirëse shërbimi Wilo.

E bërë individualisht sipas kërkesave tuja. Një ofertë tërheqëse që mund ta zgjeroni, me kërkesë: me garanci që mund të zgjatet njëherë në 3 vjet

  • Për më shumë siguri planifikimi dhe kostosh: Zgjatni garancinë e mbetur 2 vjeçare të prodhimit me tre vjet të tjera: deri në 5 vjet garanci
  • Në paketë premium përfshihen edhe pjesë konsumimi.

Zgjidhni paketën e shërbimit që përshtatet me kërkesën tuaj.

Shërbime Basic Comfort Premium
Kontroll instalimi x x x
Vënia në punë x x x
Punime mirëmbajtjeje përfshirë kontrollin e funksionimit (vetëm në vitin e 2-të) x x x
punime mirëmbajtjeje çdo (gjashtë muaj) një vit përfshirë kontrollin e funksionimit ( Viti 2-5) x x
Pjesë konsumimi të përfshira x
Opsional
Zgjatje e garancisë në 5 vjet x x
E drejtë e veçantë zgjidhjeje të kontratës x x
Lidhje (WiloCare) x x