Sigurimi i proceseve të punës me logjistikë efikase të pjesëve të këmbimit

Shërbimi i pjesëve të këmbimit Wilo

Bën pjesë në kuptueshmërinë tonë të shërbimit optimal që të dërgojmë te ju, në çdo rast dhe sa më shpejt të jetë e mundur, pjesën e duhur të këmbimit për produktit tuaj Wilo. Logjistika jonë efikase me konsulencë paraprake për pjesë këmbimi pranë jush bën të mundur dhe siguron proceset e punës suaj.

Shërbimet tona për ju:

  • Pjesë këmbimi origjinale me cilësi të provuar Wilo
  • Rezerva me pjesë këmbimi specifikisht për klientët, mundësi dërgimi në të gjithë botën
  • Të gjitha pjesët e zakonshme të këmbimit mund të dërgohen brenda 24 orësh
  • Konsulencë individuale për pjesë këmbimi dhe zgjidhje për mgazinë

Visit our online Spare Parts Catalogue