Ndihma e shpejtë e garantuar

Shërbimi i riparimit Wilo

Me shërbimet tona efikase të riparimit, kujdesemi që rastet e defekteve të mënjanohen sa më shpejt dhe në mënyrë të besueshme, te ju në vend , ose te Wilo në fabrikë. Në këtë mënyrë, ne sigurojmë proceset tuaja të punës me zgjidhjet specifike të pjesëve të këmbimit dhe me performancën tonë të jashtëzakonshme të dërgimit.

Shërbimet tona për ju:

  • Kontrolli i shkakut të defektit dhe kushteve të sistemit
  • sugjerim i kostove në mënyrë individuale me dëshirë të klientit
  • Riparim, në rast dëmtimi, me pjesë origjinale këmbimi Wilo
  • Mënjanimi i shkakut të defektit
  • Funksion prove elektrike dhe hidraulike

Në rast riparimi në fabrikë, edhe:

  • Ofertë alternative
  • Përgatitje optike
  • Riparimi dhe provë të dokumentuara në raportin e shërbimit