Shkollimi dhe trajnimi

Gjithëpërfshirës dhe sipas çmimit

Me ofertën tonë të shkollimit dhe trajnimit, ju ofrojmë ekspertizë nga ekspertë me përvojë praktike dhe ua bëjmë punën me produktet tona në praktikën e përditshme aq të lehtë sa është e mundur. Trajnimet përshtaten në mënyrë të veçantë sipas nevojave dhe llojit të detyrave në fushën përkatëse. Nëpërmjet zbatimit të një koncepti të orientuar në dialog, ju mësoni në mënyrë aktive pikërisht atë që ju duhet për detyrën tuaj. Mund të zgjeroni njohuritë tuaja dhe të përfitoni nga to në punën e përditshme.

Vështrim i përgjithshëm i shërbimeve

  • Trajnime produkti dhe sistemi të orientuar në praktikë
  • Referentë me përvojë praktike disavjeçare japin njohurinë e tyre në mënyrë interesante në pikën e caktuar
  • Dokumentacioni i detajuar disponohet i shtypur dhe si në formë dixhitale si shkarkim
  • Kualifikimi Wilo Brain

Gjeni këtu një përmbledhje të takimeve aktuale të shkollimit: