Shërbimi Wilo për vënien në punë

Siguri që nga fillimi

Përfitoni nga avantazhet dhe kapacitetin e performancës së produkteve tona për të mundur t'i shfrytëzoni plotësisht. Ne ju shoqërojmë që nga vënia në punë e produkteve tona dhe ju familjarizojmë me çdo gjë. Kjo optimizon nisjen e sigurt.

Shërbimet tona për ju:

  • Kontrolli i instalimit
  • Cilësimi i parametrave optimal të sistemit
  • Funksion prove
  • Kontrolluar dhe dokumentuar me listë kontrolli standarde
  • Udhëzim praktik në operim
  • Protokolli Wilo i vënies në punë

Manualet e instalimit dhe mënyrës së punës i gjeni edhe në aplikacionin "Asistenti Wilo".

App Store available German "Erhältlich im App Store"

Përdor tani "Asistentin Wilo":

Android Google Play Store