Videot e shërbimitQëllimi i kësaj video është të këshillojë vetëm klientët e trajnuar mirë dhe partnerët e biznesit për mënyrën se si do të çmontohen dhe montohen produktet individuale në lidhje me shërbimin. Udhëzimet e videos në fjalë u rezervohen vetëm anëtarëve të stafit të kualifikuar dhe të trajnuar mirë. Mbi këto baza, anëtarët e stafit duhet të ndjekin manualet dhe udhëzimet e shërbimit të WILO dhe ata nuk duhet të mbështeten vetëm në udhëzimet e kësaj video. WILO dhe kompanitë e saj të lidhura mohojnë çdo lloj garancie ose përgjegjësie për përdorshmërinë ose saktësinë e përmbajtjes së videos së tillë.