Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Analiza, planifikimi dhe përzgjedhja

Ne jua bëjmë të lehtë planifikimin dhe përzgjedhjen

Dëshirojmë që të mos të zgjidhni një zgjidhje çfarëdo, por një zgjidhje që përshtatet saktësisht me kërkesat tuaj, qoftë për instalimin e ri ose në shkëmbimin proaktiv të pompave. Prandaj, para blerjes, analizojmë me ju kërkesat dhe i përpunojmë të bazuar në zgjidhjen e produktit që është individual dhe ekonomik për ju. Pasi të keni bërë përzgjedhjen tuaj, ju këshillojmë saktësisht se si mund ta zbatoni investimin tuaj.

Wilo-Services në vështrim të përgjithshëm:

  • Përkujdesje lokale
  • Wilo-Energy Solutions – shkëmbim proaktiv i pompave
  • Wilo-Select 4 – konsulenti i pompave
  • Analiza Wilo-LCC
  • Metodë konfigurimi dhe kompetencë sistemi për menaxhimin e burimeve ujore
  • Wilo-Financial Services
Consultant - SiBoost

Katalogu CAD – ndërtim i mbështetur me kompjuter

Daniel Busuioc, International Projects CoordinatorGroup Competence Team, WILO SE Hof/Germany

Metodat e konfigurimit për menaxhimin e burimeve ujore