Planifikoni të ardhmen me Wilo – që nga vizatimi me CAD deri në BIM.

Building Information Modelling (BIM)

Përdorimi i Building Information Modeling (BIM) nuk është ende një gjë e natyrshme në shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesës. Wilo është prodhuesi i parë në botë që vë në dispozicion të dhënat BIM në mënyrë të thjeshtë për projektet tuaja BIM.

Wilo-Revit Plugin

Si partner specialist me akses në bibliotekën e objektit MagiCAD mund të përdorni një bazë të dhënash Wilo të plotë dhe aktuale. Nëpërmjet Wilo Revit Plugin mund të përdorni familjet tonë inteligjente Revit me informacione të produktit ETIM direkt në projektet tuaja BIM. Instalo "Wilo Button" direkt in Revit. Ai funksionon pavarësisht nga programi i vizatimit BIM që përdorni.

Futja e Wilo Revit Plugin për BIM është pjesë e një shërbimi me gamë të gjerë , me të cilin mbështeten instaluesit, konsulentët, tregtarët e mëdhenj, shërbimet e mirëmbajtjes dhe partnerët OEM.

Në emërtimin Wilo Competence jepet kjo zgjidhje e plotë si ofertë. Krahas BIM-Support, në shërbim përfshihet edhe mbështetja teknike, katalogu i produktit Wilo dhe Wilo-Select, shërbimi i shkëmbimit Wilo dhe mjetet, koncepti i trajnimit Wilo-Brain dhe mbështetja gjatë zbatimit të bashkuesve të pompave GBS.

Wilo është BIM ready

 • Aksesi i thjeshtë në të dhënat BIM të Wilo nëpërmjet
 • Wilo-CLAB në Revit Wilo-CLAB funksionon në të gjitha versionet Autodesk-Revit
 • Të dhëna aktuale falë lidhjes direkte me serverin ueb
 • Modele kompakte CAD me madhësi të vogël të dhënash
 • Informacione prodhimi të lidhura sipas standardeve ndërkombëtare
 • Gati për mbështetje gjatë gjithë kohëzgjatjes së jetës së ndërtesës

Zgjidhje të reja për të ardhmen dixhitale

Dixhitalizimi i mjedisit të punës dhe kompleksiteti i planifikimit të ndërtesave çon në sasi të mëdha të dhënash. Lidhje të mundshme duhet t'i bëjnë të dhënat lehtësisht të aksesueshme dhe t'u lejojnë të gjithë pjesëmarrësve një bashkëpunim efikas. Qëllimi është që të kombinohen të gjitha të dhënat përkatëse të një produkti dhe të ciklit të jetës së ndërtesës në një model dixhital dhe të lidhen në rrjet.

x-ray

Çfarë është BIM

Building Information Modelling (BIM) është një metodë planifikimi në sektorin e ndërtimi, e cila përmban krijimin dhe administrimin e paraqitjeve dixhitale, virtuale të veçorive fizike dhe funksionale të një vepre ndërtimi. Në plan afatgjatë, BIM duhet të kuptohet si një proces optimizimi në ndërmarrje si dhe pjesë e ndryshimit të kulturës në zhvillimin e projektit. Lejohet për të gjitha madhësitë e projekteve.

BIM është zgjidhja ku të gjitha të dhënat ruhen, përdoren dhe administrohen në një model 3D gjatë të gjithë procesit të ndërtimit.

Avantazhet e përgjithshme:

 • Gjeometri CAD të optimizuara
 • Rritje e produktivitetit përmes aksesit të lehtë në informacione
 • Evitim i gabimeve nga të dhënat aktuale për të gjithë pjesëmarrësit
 • Proces më i shpejtë pune
 • Kohë dhe kosto ndërtimi të reduktuara

BIM shoqëron të gjithë ciklin e jetës së ndërtesës

Të gjitha proceset gjatë ciklit të jetës së një ndërtese janë të lidhura: Planifikimi, projektimi, realizimi, dokumentacioni, funksionimi dhe paga. BIM përdoret si model qendror të dhënash, i cili shoqëron dhe mbështet ciklin e jetës. Shikimi dhe dokumentacioni me gamë të gjerë të elementeve të planifikuara lehtëson hapat e procesit. Parametrat dhe kostot për vënien në punë përcaktohen në fazën e hershme të ciklit të jetës, në mënyrë që vendimet e planifikimit të kenë ndikim në kostot totale të mëvonshme.

Të gjithë partnerët e biznesit përfitojnë nga BIM

Planifikuesit:

 • Përdorim i lehtë i mjetit të modelimit
 • Integrim i plotë i specifikimeve
 • Modele shumë precize në stadin më të ri

Planifikuesi profesional BIM:

 • Plug in i pajtueshëm me të gjitha versionet Revit
 • Standarde ndërkombëtare të integruara (ETIM, CIBSE)
 • përdorim falas i bibliotekës së produktit

specialist/kontraktor:

 • Me informacione të detajuara brenda modeleve
 • Skedarë me rezolucion të ulët për paraqitjen e modeleve komplekse
 • Me lidhje të manualeve të përdorimit

Facility Management:

 • Modele të gatshme për qëllime mirëmbajtjeje
 • Me lidhje të dokumentacionit të prodhimit
 • Me të dhëna të integruara të mirëmbajtjes

Si funksionon BIM

 • Wilo i vë tani të dhënat e tij BIM në dispozicion edhe falas dhe pavarësisht nga programi i vizatimit të përdorur në një Content Library Access Button (Revit Plugin) për Autodesk Revit.
 • Përdoruesit që e instalojnë këtë Revit Plugin falas kanë akses direk në të dhënat BIM të Wilo nëpërmjet një "Wilo-Button" të veçantë në Revit.
 • Zgjidhja BIM e Wilo mbështet instaluesit, konsulentët, tregtarët e mëdhenj, shërbimet e mirëmbajtjes dhe partnerët OEM.
 • Këta i kanë të disponueshme me një klik në butonin Wilo në Revit, p.sh. të gjitha të dhënat nga seritë e reja, jetëgjata.
 • Pompa e dëshiruar mund të zgjidhet direkt sipas veçorive ETIM dhe mund të integrohet si Revit Family në modelin BIM.
 • Në këtë familje Revit të produkteve përkatëse Wilo tani është lidhur edhe informacioni i produktit ETIM (veçoritë ETIM). Modelimet inteligjente të modelit BIM sipas zgjidhjes përkatëse janë shumë më të lehta dhe efikase.
 • Përveç kësaj, për përdoruesit CAD, të dhënat CAD të Wilo në format STEP dhe DWG mbeten të disponueshme në katalogun CAD online të Wilo.
 • Gjendet edhe lidhja direkte për instalimin e Revit Plugin-it të Wilo. Edhe përshkrimi i procesit të instalimit mund të shkarkohet si dokument PDF "Installatieprocedure Wilo-CLAB".

Kushti minimal për Revit Plugin të Wilo

 • Autodesk Revit 2013 ose version më i lartë
 • Nuk është i mundur Autodesk Revit LT (nuk është i mundur Revit-Plugin në Revit LT)
 • Akses në internet
 • Nëse Autodesk Revit është instaluar në një mjedis Citrix, kontaktoni administratorin e sistemit për instalimin e Revit Plugin-it.

Wilo-Support

Wilo ju mbështet në ciklin e plotë të jetës së ndërtesave me:

 • Të dhënat e produktit gjatë instalimit
 • Akses të lehtë në manuale dhe udhëzime gjatë mirëmbajtjes
 • Shërbim Wilo gjatë punës
 • Zgjidhje me efektivitet energjetik në rast optimizimeve