Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia

Funksionim optimal i impianteve nëpërmjet kompetencës së sistemit

Metodat e konfigurimit për menaxhimin e burimeve ujore

Dëshirojmë që të mos të zgjidhni një zgjidhje çfarëdo, por një zgjidhje që përshtatet saktësisht për ju. Zgjidhjet individuale ekonomike të produktit i përpunojmë me kënaqësi së bashku me ju.

Simulimi numerike të rrymave - Simulim CFD

Për një trajtim efikas dhe të sigurt në funksionim të ujërave të zeza është kusht bazë konfigurimi i duhur në varësi të sistemit dhe instalimi i përzierësve dhe sistemeve të ajrimit.

Wilo disponon mjete konfigurimi dhe metoda moderne, të mbështetura me softuer. Për të përzgjedhur teknikën e duhur për impiantin tuaj ne përdorim, ndër të tjera, metodën e konfigurimit të simulimit numerik të rrjedhjeve (Simulimi CFD).

Nëpërmjet kësaj analize të saktë merren parasysh kushtet specifike të impianteve tuaja. Nëpërmjet kësaj mund të dallohen herët pika të dobëta të mundshme dhe mund të zhvillohen mbështetje optimizimi. Kështu ju përfitoni si përdorues nga një sistem plotësisht të konfiguruar, në të cilin përputhen të gjitha teknologjitë dhe përbërësit në mënyrë saktë dhe për çdo kërkesë.

Shikoni një video se si mund ta konfiguroni me efikasitet impiantin tuaj. Falë mjeteve moderne të konfigurimit Wilo.

Llogaritjet e tubacionit

Për të pompuar një lëng nga A në B keni nevojë jo thjeshtë për një pompë çfarëdo - ju keni nevojë për zgjidhjen e duhur të pompës për kërkesat tuaja, ose për kushtet ekzistuese.
Në një vend janë veçoritë e lëngut, në një vend tjetër edhe sistemi tubacioneve. Çdo profil i lartësisë, çdo armaturë e instalimit dhe çdo pjesë kallëpi shkakton humbje të presionit në sistemin e tubacioneve.
Nëse pompa nuk është përshtatur saktë në sistemin e tubacionit, nuk mund të arrihet prurja e nevojshme.
Prandaj, me softuerin e zgjedhur mund të gjeni jo vetëm pompën e përshtatshme mbi bazën vlerave të nevojshme Q/H, por edhe mund të futni llogaritjet e tubacionit në përzgjedhjen tuaj.

Ekipi ynë i kompetencës llogarit me kënaqësi humbjet e tubacionit për këto raste.