Me Wilo bëni blerjen e duhur

Instalimi dhe kalibrimi

Pasi të keni bërë përzgjedhjen tuaj, ju këshillojmë saktësisht se si mund ta zbatoni investimin tuaj. Përveç kësaj, ne nuk ju dërgojmë vetëm zgjidhje, por ju mbështesim deri në vënien në punë.

Shërbimet tona Wilo-Services:

Operator of the waste water treatment plant in Almere (Bart van der Stoep)

Wilo Try & Buy

Service Shooting 2014 commissioning Mr. Kruppa

Vënia në punë