Gələcək üçün təchiz olunmuş polad işləri

Salzgitter Flachstahl Salzgitter Group-un ən geniş polad subsidiyaçısıdır. Təxminən 4400 əməkdaş 4.6 milyon ton xam polad istehsal edir, bundan 3.1 milyon ton Salzgitter ərazisində istehsal olunur. Bu düz yayılmış məhsulların ən geniş istehlakçıları avtomobil istehsalçıları və onların təchizatçıları, boru/ geniş boru istehsalçıları, soyuq roller və inşaat sənayesi istifadəçiləridir. İnteqrasiya olunmuş polad işləri ilə Salzgitter Flachstahl GmbH müxtəlif qalınlıq və enlilikdə isti yayılmış sarğac, zolaqlı polad, isti yayılmış polad listlər, soyuq yayılmış zolaqlar və səthi emal edilmiş məhsullar istehsal edir. Polad işlərinin istehsalı proqramına dartılmış, dərin və xüsusi dartılmış poladlar, struktur və kiçik dənəli poladlar, eləcə də yüksək və super yüksək dayanıqlı polad istehsalı daxildir. Yüksək keyfiyyətli polad məhsulları istehsal etmək üçün Salzgitter Group polad istehsalı və emalı prosesinə müasir istehsal texnologiyalı tətbiq edir. Artmış qlobal tələbat səbəbindən geniş qaynar roller dəyirmanı xüsusilə genişləndirilmiş və gələcəkdə bütün keyfiyyət tələblərinə cavab vermək üçün təchiz olunmuşdur.

Aşındırıcı mayelər – davamlı iş rejimi zamanı nasoslar üzərinə yüksək yük qoyulur

Polad istehsalı xüsusilə yüksək enerji və su tələbatı ilə seçilir və bu səbəbdən istifadə olunan nasos və nasos sistemləri baxımından geniş qənaət təklif edir. "Əhəngli proses" zamanı’, nasoslar yalnız mexaniki stresə deyil, həmçinin böyük həcmdə əhəngli su mayesinin ötürülməsini həyata keçirirlər.

Wilo yarımdalğıc nasosları maksimum istismar müddətinə nail olmuşdur

Əhəngli su dövriyyəsində, yüksək müqavimətli yarımdalğıc nasoslar hər biri innovativ Ceram örtüyü və xüsusi soyudulmuş dəmir beton tökmə dəmiri sayəsində il ərzində analoqu olmayan istifadə müddətinə nail olur. Beləliklə, Wilo nasosları yalnız istehsalın axınını təmin etmir, həmçinin ən yaxşı istismar dövrü dəyəri ilə müsbət təəssürat yaradır.

Məlumatlar və Faktlar
Layihə Metallindustrie- Salzgitter Flachstahl
Salzgitter
Deutschland
Tamamlanma 2008
Qurucu Salzgitter Flachstahl GmbH
Eisenhüttenstraße 99
Salzgitter
Deutschland
http://www.salzgitter-flachstahl.de/
Texniki planlaşdırma PSE Engineering GmbH
Pfaffenstraße 11
49610 Quakenbrück
Deutschland
http://www.pse-eng.de/
Quraşdırılmış Məhsullar Wilo-CronoNorm-NL
Wilo-EMU FA (customized)