Axtar
Əlaqə
E-poçt
Kataloqun yaradılması
Mənim favoritlərim
Сравнение изделий

Şəhərsalma İnkişafı və Ətraf Mühit Departamenti üçün yeni binalar (Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt – BSU):

Canlı, gözalıcı fasad üzlüyündən əlavə Şəhərsalma İnkişafı və Ətraf Mühit Departamentinin Hamburqda yerləşən baş qərargahının ən diqqətçəkici amili termoaktiv tavanlar və mürəkkəb ventilyasiya sistemi ilə kombinə edilmiş geotermal enerjidən istifadədir. Wilo yüksək səmərəli nasos texnologiyası, həmçinin ekoloji cəhətdən təmiz qızdırıcı, soyutma və su təchizatında mərkəzi rol oynayır.

Geoinformasiya və Araşdırma Agentliyinin təxminən 1500 əməkdaşı 61000 kv.m geniş ərazidə çalışırlar.Çoxfunksiyalı bina yalnız vizual cəhətdən cəlbedici deyil, bina, həmçinin ən ciddi ekoloji tələblərə cavab verir və Almaniyada enerji səmərəli binalardan biri hesab olunur. Nəticə etibarilə, yeni bina Hamburq Beynəlxalq Bina Sərgisi (IBA) tərəfindən "Excellence Pass" mükafatına layiq görülmüş və Almaniya Dayanıqlı Bina Şurası tərəfindən Qızıl Sertifikat (DGNB) almışdır."Mükəmməl bina standartı bərpa olunan enerji və passiv ev meyarlarının hərtərəfli tətbiqinin səmərəli kombinasiyasından ibarət olan mürəkkəb enerji konseptinə əsaslanır" - deyə Obermeyer Planen + Beraten GmbH Layihə meneceri Axel Hupfeld bildirmişdir. İllik başlanğıc enerji tələbləri -58.13 kVts/m2a istehsalçının orijinal spesifikasiyasında qeyd olunan 70 kVts/m2a-dan çox aşağıdır. Qızdırıcı tələblərə gəldikdə isə bina, həmçinin tələb olunan 15 kVts/m2a tələbdən aşağıdır və bu səbəbdən passiv ev standartlarına uyğun gəlir.

Şəhərsalma İnkişafı və Ətraf Mühit Departamenti Almaniya üzrə ən yüksək enerji səmərəli ofis binalarından biridir.

Geotermal enerji dayanıqlı enerji konseptinin əsası olaraq

Bərpa olunan enerji mənbəyi olaraq, termoaktiv tavanlara otaq temperaturunu tənzimlədiyindən geotermal enerji binanın enerji konseptinin əsasını təşkil edir. Bundan əlavə, qızdırıcı və soyutma sistemlərinin ekoloji cəhətdən təmiz iş rejimi və etibarlı su təchizatı Wilo yüksək səmərəli nasos texnologiyası tərəfindən təmin olunur.Bina hər birinin uzunluğu 19 metr olmaqla 1640 dirək üzərində dayanır. Bunlardan yarısı geotermal enerji(orta mənbə temperaturu: 13 °C) ötürülməsi üçün istifadə olunur. İki ədəd dəniz suyu/ su qızdırıcı nasoslar binanı dəniz suyu dövriyyəsi vasitəsilə 50 °C temperaturda isti su ilə təmin edir.Qızdırıcı nasoslar baza yükünü həyata keçirir. Bu nasoslar pik yüklənməni qarşılamaq üçün yerli isitmə təmin edən Hamburg Energie vasitəsilə yaşıl enerji ilə təchiz olunurlar. Belə ki, qızdırıcı nasoslar və yerli isitmə sistemi hava temperaturu -12 °C dərəcəyə düşdükdə belə binanın qızdırıcı yükünü təmin edə bilərlər. Bir geotermal yatağın işi uğursuz olarsa və ya tükənərsə ikivalentli konsept yerli qızdırıcı şəbəkədən yenilənməyə imkan verir. "Qışda əldə etdiyimiz istilik ilə yay mövsümündə binadan çıxarılaraq torpağa ötürdüyümüz istilik arasında balans yaradaraq geotermal yatağın tükənmə ehtimalının qarşısını alırıq" - deyə Obermeyer GmbH layihə üzrə məsul məsləhətçisi Jörn Delicat qeyd etmişdir.

Yay aylarında iki mərhələli soyutma

Soyutma sistemi ilk olaraq binanın damında yerləşən iki soyuducu qüllə və ətraf hava temperaturunun istilik mübadiləçisinin istifadəsinə icazə vermədiyi hallarda istifadə olunan geotermal yataqdan ibarətdir.Elektron idarə olunan Wilo xətti nasosları qızdırıcı və soyutma dövriyyələrinin etibarlı və enerji səmərəli iş rejimini təmin edir: soyuducu sistem CronoTwin-DL-E ekiz nasoslarından, yağış və qızdırıcı dövriyyələr isə VeroLine-IP-E xətti nasoslarından istifadə edir, bu özlüyündə istilik dəyişdiricisi dövriyyəsində quraşdırılmışdır. Quru rotorlu nasoslar üçün inteqrasiya olunmuş elektron enerji tənzimlənməsi yüksək səviyyəli enerji effektivliyi təmin edir.

Qızdırıcı və soyutma üçün termoaktiv tavanlar

Hər biri 5000 litr olmaqla iki bufer otaq temperaturunu tənzimləyir. Buradan su ümumi səth sahəsi 22000 kv.m olmaqla ayrı və soyutma dövriyyələri olan müxtəlif binalara paylanılır.Beş mərtəbəli binanın sistem temperaturları 49 °C/28 °C (qızdırıcı) və 14 °C/22 °C (soyutma), belə ki, VeroLine-IP-E xətti nasosları onların dövriyyəsini idarə edir. Zidd olaraq, yüksək hündürlüklü binanın termoaktiv tavanları 32 °C/28 °C (qızdırıcı) və 18 °C/22 °C (soyutma) olmaqla qidalandırıcı və geri-dönmə temperaturları ilə işləyir. Bu 4 K üzrə daimi ∆T ilə nəticələnir, belə ki, hər bir halda eyni kütlə məhsuldarlığı tələb olunur ki, bu əks halda yaranacaq keçid üçün ehtiyacı aradan qaldırır. İki Wilo-Stratos yüksək səmərəli nasosları təxminən 30 m3/s maksimum məhsuldarlıq təmin edir.Bəzi ərazilər termoaktiv tavanlar, konvektorlar, döşəməaltı qızdırıcı və sabit qızdırıcı səthlər olmadan istifadə olunur. Qış aylarında mərkəzi ventilyasiya sisteminin qızdırıcı batareyaları, həmçinin kənar hava kütləsini yenidən isitmək üçün təchiz olunmalıdırlar. Əlaqədar qızdırıcı dövriyyələr EC-Motorlu əlavə yeddi Wilo-Stratos yüksək səmərəli nasosları tələb edir ki, bu da tələbə əsasən sürəti tənzimləyərək istilik və soyutmanın enerji səmərəli paylaşımını təmin edir. Xüsusilə əməliyyat vaxtının 94 %-ni əhatə edən qismən yüklənmədə elektrik istehlakı nəzarətsiz nasos ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür.

İki yağış/ su qızdırıcı nasosları ilə birgə geotermal enerji, elektrik təchizatının mərkəzi komponentidir.

Yağış sularından istifadə içməli su istehlakını azaldır

Binanın içməli su təchizatı həmçinin ətraf mühit və dəyər səmərəliliyi məsələlərini nəzərə alır. Hamburqda ictimai inşaat təlimatlarına uyğun olaraq təmiz soyuq su şəbəkəsi quraşdırılmış və yalnız müstəsna hallarda mərkəzləşdirilməmiş isti su ilə təchiz olunur. Wilo-Comfort-Vario təzyiq artırıcı sistemi yüksək hündürlüklü binanın içməli su təchizatını təchiz edir. İçməli su istehlakını azaltmaq üçün binanın dam örtüyü səthindəki yağış sularından da həmçinin istifadə olunur: bu dönər filtr sistemindən təmizlənir, "yağış suları saxlama çənində" toplanır və müvafiq şəkildə təzyiq artırma sisteminin köməyi ilə yağış suları şəbəkəsinə yönəldilir. Yağış suları bütün bina bölmələrində sanitar qovşaqların su təchizatında istifadə olunur. Əlavə olaraq, ərazinin çirkab və tullantı suların idarə olunması sistemi təchiz olunur. Burada Wilo dalğıc çirkab su nasosu və maye qaldıran qurğudan istifadə olunur, belə ki, hətta geri axın səviyyəsindən aşağı olan çirkab su Hamburq drenaj sistemlərinə ötürülə bilər.

Ventilyasiya sistemi yay mövsümündə gecə saatlarında soyutma (sağ) ilə təbii ventilyasiya sistemindən istifadə edir. Qış mövsümündə, istilik bərpası ilə mərkəzi ventilyasiya qurğuları minimal enerji itkisini təmin edir (sol).

Yüksək enerji səmərəli rahat qapalı şəraitdə iqlim

"Müxtəlif ölçülər arasında ideal qarşılıqlı təsir BSU baş ofisini Almaniyada ən üstün enerji səmərəli inzibati binalardan birinə çevirir. Bir il yarım istifadədən sonra təcrübə göstərmişdir ki, tələb olunan rahatlıq meyarı və temperatur səviyyələri il boyu qorunub saxlanılır"- Delicate fikrini tamamlamışdır. "Yüksək səviyyəli idarəetmə vasitəsilə soyuq mövsümlərdə 21 °C daimi otaq temperaturu qorunub saxlanılır. Digər tərəfdən, yay mövsümündə temperatur bütün zaman ərzində 25 °C temperatur ətrafında saxlanıla bilər."Bundan əlavə, layihə rəhbərləri bina istifadəçilərinin enerjiyə qənaət imkanlarının optimallaşdırılmasında iştiraka təşviq edirlər. Məsələn, binada çalışan işçi heyəti ventilyasiya qapaqlarından düzgün istifadə qaydaları ilə təmin olunmuşlar. Hamburq Texnologiya Universiteti (TUHH) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində işlənib hazırlanmış enerjiyə nəzarət sistemi əlavə binaya xas istehlak hesabatları təqdim edir və bundan əlavə istifadəçi məlumatlılığını artırır. "İlkin nəticələr enerji tələbatının orijinal proqnozdan əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olduğunu göstərir. Bu zəmanət təminatlarına nəzarət zamanı əldə etdiyimiz təcrübəni təsdiq edir,"-deyə Hupfeld qeyd etmişdir.