Axtar
Əlaqə
E-poçt
Kataloqun yaradılması
Mənim favoritlərim

Gələcək metropolis üçün dünyada ilk yarım-mərkəzi təchizat və tullantı sistemi

Meqaşəhərlər, su çatışmazlığı və hava çirklənməsi - bu gələcək üçün innovativ həll yolları tələb edir. SEMİZENTRAL Çin şəhəri Qingdaoda innovativ təchizat və tullantı mərkəzi təməlqoyucu həll yolunu təmsil edir. Təchizat və tullantı mərkəzi Ümumdünya Bağçılıq Şousunun bir hissəsi olaraq 2014-cü ilin əvvəlində açılmışdır. Bu dünyada yarım-mərkəzi, inteqrasiya olunmuş infrastruktur yanaşması üzrə ilk istinad quraşdırmadır və 12000 şəxsə xidmət göstərəcək.

SEMİZENTRAL Darmştadt Texniki Universiteti tərəfindən Şanxay Tonqji Universiteti ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində olan layihədir. Nasos və nasos sistemləri üzrə mütəxəssis olaraq, Wilo layihə planlaşdırılması və həyata keçirilməsinə cəlb olunmuş vəbina xidməti və su təsərrüfatı ərazilərində nasos sistemlərini təchiz etmişdir. 2015-ci ildə layihə GreenTec Mükafatları üzrə "Şəhərsalma" kateqoriyası ilə yadda qalmışdır, bu Avropada ən nüfuzlu ətraf mühit və biznes mükafatlarından biridir.

Qingdao – meqaşəhərə çevriləcək metropolis

Şərqi Çinin Şandonq əyalətində Qingdao Çin şəhər limanı bir neçə il ərzində kəskin su çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Buna səbəb şəhərin sürətlə artan əhalisi idi. Bütöv metropolitan regionunun əhalisi təxminən səkkiz milyon nəfərə çatmışdır. Qingdao artıq meqaşəhərdir və böyüməkdə davam edir. Bu nəhəng qəsəbənin inkişafını təmin etmək və regionu su və enerji ilə təchiz etmək üçün yeni radikal yanaşma tələb olunurdu.

Semizentral – uyğunlaşan orta

"Semizentral" - gələcəyin şəhərləri üçün uyğunlaşan infrastruktur yanaşma; mərkəzdən yayınmış və mərkəzləmiş çirkab suların emalı arasında orta.Hər bir yeni ərazi öz istifadəsində lazımi infrastruktura malikdir. İşlənib hazırlanma müddətindən başlayaraq geniş sistemlərdən istifadə edərək emal və su paylaşdırılması əvəzinə Semizentral meqaşəhər ilə böyüyür. Dünyanın ilk yarım-mərkəzi su təchizatı və çirkab suların emalı sistemi modulyar həll konseptində çirkab suların və təmiz suların axınını birləşdirir.İlkin infrastruktur yanaşma yalnız içməli su tələbatını deyil, həmçinin toplama sahəsində yığılan çirkab suların həcmini 30 – 40 %-dək azaldır. Emal olunan su birbaşa olaraq hazırlıq sisteminə ötürülmür, yenidən istifadə olunur. Məsələn, hamam otaqlarından çıxan çirkab su sanitar qovşaqların təmizlənməsi üçün istifadə olunur.Lazım olan enerji nəticədə əldə olunan çirkab su tullantıları və məişət üzvi tullantıların bioqaz zavoduna inteqrasiya edilməsi ilə istehsal olunur. Beləliklə, Wilo yüksək səmərəli nasosları layihənin pilot zavoduna önəmli töhfə vermişdir. Onlar sənaye sularının və çirkab su və üzvi tullantılardan enerji istehsalına yardım edir. Bu prosesdən əldə olunan istilik qızdırıcı məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. Bu o deməkdir ki, təchizat və ötürülmə mərkəzi enerji təchizatı baxımından müstəqil fəaliyyət göstərir və təbii-iqlim müəssisəsidir.Ümumilikdə, təxminən 56 yüksək effektivli yarımdalğıc mühərrik qarışdırıcıları, nasoslar, təzyiq artırıcı sistemlər və yanğın söndürmə sistemləri istifadə olunmuşdur. Adaptasiya oluna bilən su infrastrukturu resurslardan səmərəli istifadə edir, uyğunlaşa biləndir və şəhərətrafı ilə birlikdə inkişaf edə bilər. Bu o deməkdir ki, mərkəz hər zaman "lazım olduğu qədər geniş və mümkün olduğu qədər balacadır".