Axtar
Əlaqə
E-poçt
Kataloqun yaradılması
Mənim favoritlərim

Enerji ehtiyaclarını artırmaq üçün effektiv həll yolları

Enerji həyatın başlıca amilidir. Heyvanlar, bitkilər və canlı insanlar hər birinin enerjiyə ehtiyacı var və enerjidən istifadə edir. Bu səbəbdən dünya üzrə enerji ehtiyacı davamlı və sürətli şəkildə artmaqdadır. Belə ki, enerjidən istifadə etmək və daha səmərəli şəkildə enerji istehsalı texnoloji inkişaf üçün ən mühüm işlərdən biridir. Hindistanda yerləşən Anpara Elektrik Stansiyası Asiya qitəsində ən yeni və kömürlə işləyən ən böyük elektrik stansiyasıdır. Layihələndirmə və tamamlama zamanı, yalnız iqtisadi səmərəlilik planı deyil, həmçinin ekoloji balans da mühüm rol oynayır.

Fövqəladə tələblər üçün tələb əsaslı nasosların işlənib hazırlanması

Bu 1200 MV-lıq elektrik enerjisi stansiyasının soyuducu suya olan tələblərini qarşılamaq üçün Wilo şaquli turbin nasoslardan istifadə etməklə xüsusi nasos növlərini işləyib hazırlamışdır. Ümumilikdə, bu nəhəng nasoslardan beşi tələb olunan soyuducu suyun təchiz olunması üçün istifadə olunur. Nasosların funksiyalarına xammalın, soyuducu suyun çıxarılması və daşınması, suvarma və drenaj, eləcə də daşqından mühafizə daxildir. Hər bir nasos 3400 kV ötürücü gücə malikdir və saatda 35600 kub metr su təchiz etmək qabiliyyətindədir. Bunlar, həmçinin Cənubi Asiyada enerji sektoru üzrə inşa olunmuş ən böyük metal soyuducu su nasoslarıdır.

Təxminən 90 % hidravlik səmərəlilik

Bütün sistem xüsusi tələblərə əsasən və geniş məhsuldarlığın ötürülməsi üçün layihələndirilmişdir. Ən müasir materiallar və texnologiyalardan istifadə nasosların müstəsna hal olaraq 90 faizə yaxın hidravlik səmərəlilik əldə etmişdir. Wilonun yüksək səmərəli hidravlika sahəsində illər ərzində qazandığı təcrübə sayəsində bu performans göstəricilərində enerji qənaəti həddindən artıq yüksəkdir və enerji məsrəflərində əhəmiyyətli dərəcədə azalma müşahidə olunmuşdur.