Coarse suction filter (floating extractor)

Описание серии

Применение

Плавающий всасывающий фильтр предварительной фильтрации, размер ячейки 1,2 мм, для забора находящейся близко к поверхности предварительно профильтрованной (см. раздел « Фильтровальные системы») дождевой воды.

Подсоединение посредством предоставляемого заказчиком устойчивого к всасыванию шлангового соединения.

Исполнение с соединительным штуцером 11/4".

Серия

Всасывающий фильтр, неточный (плавающий забор воды)

Məhsul

PDF: Coarse suction filter (floating extractor)

Konfiqurasiya edin

Səhifə seçimi

Səhifə ölçüsü

Əlavə məlumat

Başlıqda göstərilmək istədiyiniz hər hansı bir şəxsi məlumatı daxil edə bilərsiniz.

Yükləmələr