Timer switch SK 601N

Описание серии

Применение

Прибор управления настенного монтажа для автоматического включения/выключения одинарных насосов Wilo с однофазными или трехфазными электродвигателями по времени.

Функция включения

  • Автоматическое включение/выключение в заданное время по таймеру (шаг ¼-часа), таймер с запасом хода.
  • Возможно одновременное управление несколькими насосами до макс. коммутационной способности.

Оснащение/функция

Кабель электропитания (предоставляется заказчиком)

SK 601N –> насос

Однофазный ток (1~): 3 x 1,5 мм2

SK 602N

Однофазный ток (1~): 3 x 1,5 мм2

Трехфазное подключение (3~): 5 x 1,5 мм2

SK 601N

Однофазный ток (1~)/трехфазный ток (3~): 4 x 1,5 мм2

Насос

однофазный ток (1~) с WSK: 5 x 1,5 мм2

Трехфазное подключение (3~) с WSK: 7 x 1,5 мм2

Трехфазное подключение (3~) без WSK: 4 x 1,5 мм2

Технические характеристики

Серия

Хронирующая схема SK 601N

Məhsul

PDF: Timer switch SK 601N

Konfiqurasiya edin

Səhifə seçimi

Səhifə ölçüsü

Əlavə məlumat

Başlıqda göstərilmək istədiyiniz hər hansı bir şəxsi məlumatı daxil edə bilərsiniz.

Yükləmələr