Ирригация/сельское хозяйство

Bütün bitkilərin kifayət qədər suvarılması üçün

Xüsusilə quraq bölgələrdə sahələrin suvarılması üçün suyun mümkün olduğu qədər effektiv cəlb edilməsi və yönləndirilməsi vacibdir. Biz buna uyğun olaraq müvafiq texnologiyaların istifadəyə verilməsini təmin edirik. Məsələn, Wilo quyu nasosları və turbinləri suyun torpaqdan və ya su boruları ilə gəlməyini təmin edir. Bu müvafiq təchizatın olunmasını zəruri edir.

Smiling man kneeling in front of a field

Fermerlərin hamısının suyu bu cür şərtlərlə əldə etmə şəraiti yoxdur. Buna görə də, Wilo yerinin sərbəst olaraq seçilməsinə imkan verən nasoslarını inkişaf etdirmişdir. Beləliklə, siz misal üçün bir qayıqda olduqca praktik şəkildə yerləşərək suyu çay və ya göldən asan şəkildə əldə edə bilərsiniz. Wilonun qurutma qurğusu praktikada yoxlanılmışdır. Bununla da, siz suyun səviyyəsindən asılı olmayaraq lazımi su miqdarını çıxarma və ehtiyac duyulan yerə daşıma imkanı əldə edirsiniz.

Həmçinin böyük ərazili sahələrdə tez tez təhlükəsiz təchizat üçün zəruri su təzyiqi çatışmazlığına rast gəlinir. Xüsusilə dəyişən su səviyyəsi ilə. Belə hallarda Wilo da olduğu kimi yüksək effektli təzyiq artırma sistemlərinə ehtiyac yaranır. Siz doğru su təzyiqi ilə sahədəki bütün bitkiləri kifayət qədər suladığınızdan əmin olur, hətta su səviyyəsinin dəyişməsi hallarında belə daimi təzyiq təchizatı ilə təmin olunursunuz. Və mümkün qədər enerji qənaətli.