Опреснение

Suyu yenidən istifadəyə yararlı etmək.

Mövcud şirin suyun çatışmazlığı və çirklənməsi ilə insanların təmiz su ilə təchizatı getdikcə daha da çətinləşdiyindən duzsuzlaşdırma gələcək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Xüsusilə dəniz suyunun duzsuzlaşdırılmasından söhbət getdiyi zaman innovativ və iqtisadi həllərə tələb artır. Bu proses yüksək enerji tələb etdiyi üçün, şirin suyun məhdud olduğu ərazilərdə tövsiyə olunur.