Водоснабжение и повышение давления

Gözəl dağlar və uzun vadilər hər bir səyahətçinin xəyalıdır. Lakin bu, su təminatçısı üçün olduqca çətin bir tələbdir. Böyük hündürlük fərqləri və çox sayda istismar nöqtələri olan bölgələri etibarlı şəkildə təmin etmək üçün daimi təzyiqli effektiv nasoslar və yaxşı planlaşdırma tələb olunur.

Ancaq coğrafi cəhətdən daha az diqqət çəkən bir çox sahələrə suyun uzun məsafələrə nəqli və paylanması lazımdır. Xüsusən, yüksək və böyük binalara malik olan böyük şəhərlərdə doğru təzyiqlə paylanma boru kəmərlərinə böyük bir paylanma şəbəkəsini tələb edən çətin bir problemdir.

Su ötürücü nasos stansiyalarından istismarçıya doğru təzyiqin

Əhalinin həyat səviyyəsini və sağlamlığını təmin etmək üçün etibarlı və düzgün fəaliyyət göstərən su təminatı vacibdir. Köhnəlmiş boru kəmərləri suyun daimi təzyiqi altında qaldıqları üçün məsaməli olur və tez-tez problem yaradırlar. Bu, su itkisi ilə nəticələnən çatlara səbəb ola bilər. Belə su itkilərinin qarşısını almaq üçün boru kəməri sistemi elektron cihazlarla davamlı şəkildə yoxlanılır. Borularda yüksək təzyiq nəticəsində yaranan itkilərin azaldılmasının başqa üsulu, təzyiqin effektiv şəkildə tənzimlənməsi ilə düzgün nasos seçməkdir. Etibarlı və ağıllı Wilo nasosları, son istismarçının belə həmişə istənilən təzyiqə malik olmasını, itkilərin və ya bununla əlaqədar yaranan xərclərin minimuma çatdırılmasını təmin edir.

Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz

Şəhərdə suyun paylanması və təzyiq artımı

Bina daxilində təzyiq artırıcı qurğular su paylayıcı sistemin bir hissəsidir. Onlar bütün mərtəbələrdə içməli, səmərəli və yanğın zamanı söndürülmə üçün tələb olunan su üçün lazım olunan su təzyiqini təmin edirlər. Su ötürücü nasos stansiyasının sərbəst təzyiqi kifayət qədər olmadığı üçün və ya qanuni şəkildə digər su təzyiqi tələb olunduğu üçün, bu xüsusilə yüksək mərtəbəli evlər və binalar üçün xüsusi hallarda tələb olunur. Wilo, paylanma və təzyiq artımı zamanı hər hansı bir problem üçün çox uyğun həllər təklif edir. Binalarda olan istifadəyə əlavə olaraq, təzyiq artırma qurğularından, həmçinin təbii yüksəklik fərqlilikləri olan ərazilərdə yerləşən su paylayıcı şəbəkələrdə ötürülmə yüksəkliyini artırmaq üçün də istifadə olunur. Konstruktiv elementlərə olan yüksək tələbat və onların yüklənməsi səbəbindən, etibarlı, uzunmüddətli və davamlı istismara nail olmaq üçün yarım illik və illik texniki xidmət təklif olunur.