Водозабор

Quyu və səthi sular üçün həllər üsulu

Böyük miqdarda suya ehtiyac duyulan hər yerdə səthi suların çıxarılması olduqca vacibdir. Məsələn, suların təmizlənməsi üçün göl və ya çaylarda dayaz quyular vasitəsi ilə su qəbul edilir və yenidən ötürülür.

Su quyularının yaradılması və istifadə edilməsi su təchizatında ciddi xərc amillərindən biridir. Ən önəmlisi hidrologiya, quyunun layihələndirilməsi üsulları və suyun keyfiyyəti barəsində ətraflı biliyə malik olmaqdır. Şəxsi quyu sizi bahalı içməli su və məhdud halda mövcud olan yağış sularından azad edir. Qrunt sularının nəqli və geniş əraziləri suvarma zamanı Wilo sualtı nasosları etibarlı şəkildə və asanlıqla sizə kömək edə bilər.

Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser
Rohwasserentnahme, Reinwassergewinnung aus Grundwasser
Wilo Welt

Hər ölçüdə olan nəqletmə üçün etibarlı həllər üsulu

Kommunal təsərrüfat və sənaye sahələrində gündəlik böyük həcmli su miqdarına tələbat yaranır. Dəniz suyunun duzdan təmizlənməsi və ya yeraltı suların səthə çıxarılması kimi səmərəli metodlar və yeni mənbələrin inkişafı gələcək təchizatın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün mümkün variantlardır. Artıq bu gün göllərdən, anbarlardan, çay və dənizlərdən su hasilatına ekoloji və iqtisadi cəhətdən yüksək standartlar tətbiq edilir. Nasos optimal əməliyyat nöqtəsində fəaliyyət göstərdiyi zaman quyu yüksək qənaət etmə potensialına malik olur. Wilo Sualtı nasosları əməliyyat şəraitinə uyğunlaşdırıla bilər. Quraşdırma dərinliyi və gəlirlilik istifadə olunan nasosu müəyyən edir. Seçim meyarları enerji xərclərini minimuma endirmə və müvafiq materialların istifadəsi uzunmüddətli, təmirə ehtiyacı olmayan nasos fəaliyyəti üçün mümkün olan ən yaxşı təsir gücüdür. Bundan əlavə, çarxın dəqiqi fırlanma diametri istədiyiniz axın dərəcələrini dəqiq müəyyən etməyə imkan verir. Bu sizə iqtisadi cəhətdən qənaət təminatı verir. Bəndlər kimi su səviyyəsinin özlüyündə dəyişildiyi yerlərdə ən yaxşı məhsuldarlıq və yüksək etibarlılığa zəmanət veririk. Suyu aşındırıcı və abraziv komponentlərdən ayırma üçün biz dupleks və ya üstü bağlı Ceram Ceram CT tipli dayanıqlı materiallardan istifadə edirik. Onlar aqressiv hücumların qarşısını alır və nasosun daha uzun müddətli əməliyyatına imkan yaradır.Hər ölçüdə olan nəqletmə üçün etibarlı həllər üsulu