Гелио- и геотермические установки

Heizung Solarthermiekreis
Heizung Primärkreis
Heizung Geothermie - Wärmequellenkreis

Günəş və Yerin gücünü istifadə edin

Biz hamımız dünyanın artmaqda olan enerji tələbatı ilə ətraf mühitin hərtərəfli qorunması ehtiyacını uyğunlaşdırma problemi ilə qarşı qarşıyayıq. Buna görə də Wilo innovativ, dayanıqlı və effektli komponentləri ilə bərpa oluna bilən enerji ilə istifadə olunan nasoslarını daha da təkmilləşdirir. Eyni zamanda yer kürəsi daxilindəki enerji, bərpa oluna bilən enerji mənbələri arasında perspektivli variant kimi dünya səviyyəsində böyük maraq doğurur. Sistem komponentləri bir-biri ilə effektiv şəkildə birləşdirildiyində, bizdə günəş enerjisi belə ödənişsiz və effektivdir. Xüsusi hidravlik Wilo nasosları sizə heliotermik qurğulardan istifadə zamanı yüksək performans təminatı verir.

Alternativ enerji mənbələrindən istifadə haqqında düşünürsünüz? Genişmiqyaslı tədqiqatlar günəş enerjisi ilə çalışan (heliotermik) qurğuların daha səmərəli olduğunu göstərir. Wilo- nun yüksək effektiv nasosları ilə siz davamlı enerji təchizatı əldə edirsiniz. Wilo günəş nasosları yüksək elastikliyi və enerji səmərəliliyi ilə geniş tətbiq imkanları yaradır. Məntiqi nəticə: Almaniyada günəş enerjisi ilə çalışan (Heliotermik) qurğuların 75 faizi Wilo ilə təchiz olunmuşdur.