Сбор и транспортировка сточных вод

Tullantı sularının toplanması üçün etibarlı və dayanıqlı sistem həlli üsulları

Wilo məhsulları və sistemləri performans və effektivlik baxımından standartlar müəyyən edir. Bundan əlavə, biz istismara buraxılmadan başlayaraq qurğularınızın qorunmasınadək bütün işlərinizdə sizi dəstəkləyirik. Wilo ilə siz: daxili drenaj sistemlərindən tutmuş stansiya nasoslarına və təzyiq artırma sistemlərinə qədər hər şeyi bir mənbədən əldə edirsiniz.

Wilo World - Wastewater collection and transport - Wilo-EMUport CORE
Abwasser Abwasserentsorgung außerhalb des Gebäudes - Gebäude
Abwasser Abwasserentsorgung außerhalb des Gebäudes - Gebäude
Abwasser Abwasserentsorgung im Gebäude - Gebäude

Çətin şəraitli obyektlər üçün sistem həlləri üsulu

Kanalizasiya xətlərinin mövcud olmadığı, inşasının mümkün olmadığı və ya iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun olmayacağı yerlərdə kiçik diametrli borular vasitəsi ilə təzyiq altında olmayan yeraltı drenaj tövsiyə olunur. Yeni nasos valları Wilo-Port 600 və Wilo-Port 800 bu tətbiqlər üçün işlənib hazırlanmışdır. Davamlı və korroziyaya uğramayan polietilendən hazırlanmış üstlüyün bütün hissələri çox davamlıdır. Onlar həmçinin dayanıqlı və etibarlıdır.

Bərk maddələrin ayrılmasında ustalaşma

Kommersiya və sənaye bina komplekslərinin drenaj sistemi üçün maddi cəhətdən əlverişli və etibarlı həllər üsulu lazımdır. Wilo-EMUport ayırma sistemi sanitariya xidmətlərində real bir yenilikdir. Onlar olduqca məhsuldar və aşağı əməliyyat xərcləri ilə işləyir və baxımı çox asandır. Nasos vasitəsi ilə təmizlənmə tullantı su tıxanıqlıqlarını açır və etibarlılığı artırır.